Kvalitetssäkring > Poka-yoke-processen
Poka-yoke-processen

Så fungerar poka-yoke

Redan vid utvecklingen av produktionslinjen åtgärdas möjliga svaga länkar. Likväl dyker det ofta upp oförutsedda svårigheter under driften. Dessa måste identifieras, en detekteringsmetod tas i bruk och en kontrollmetod utvecklas.

Att hålla en hög kvalitetsstandard är en förutsättning för optimal produktion. Genom målinriktad felhantering med poka-yoke från Balluff säkerställs detta redan i den pågående processen.

Tack vare en transparent produktion blir varje steg begripligt. Det ger dig möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka och åtgärda svaga länkar i kedjan. Detta ökar tillförlitligheten i produktionen samt möjliggör snabb korrigering och anpassning vid varierande krav.

Den transparens och flexibilitet som krävs tillhandahålls genom givarteknik från Balluff

Steg ett och två: identifiering och avkänning

Identifiera problemområden

Implementera feldetektering