Kvalitetssäkring > Givarbaserad avkänning
Givarbaserad avkänning

Givare för alla områden inom givarbaserad avkänning

Använd vår givarbaserade avkänning för att undvika fel.
Vårt sortiment innehåller givare för objektavkänning, givare för läges- och avståndsmätning samt optoelektroniska givare.

Använd vår givarbaserade avkänning för att undvika fel. Vårt sortiment innehåller givare för objektavkänning, givare för läges- och avståndsmätning samt optoelektroniska givare. Objektavkännande givare från Balluff kontrollerar närvaron av föremål på ett tillförlitligt sätt. De ger svar av typen Ja/Nej. De är enkla, effektiva och löser många applikationsuppgifter. Avläsningstypen är idealisk när objekten som ska kontrolleras sitter stadigt fast.

Givare för läges- och avståndsmätning behövs när föremål ska läsas av och deras position kontrolleras.

Våra optoelektroniska givare känner av att färgen stämmer och materialet är det rätta hos föremålen som kontrolleras.

Lösningar för felprevention

Spårbarhet för Just-in-Sequence

Kontrollera avvikelser med hjälp av RFID-system

Färgsekvensstyrning med True-Color-givare

Komplexa avkänningsprogram med kameragivare