Explosionsskydd
Säkerhet i explosionsfarliga miljöer

Säkerhet i explosionsfarliga miljöer

I miljöer där det föreligger explosionsrisk finns det många uppgifter som kräver en tillförlitlig positionsavläsning för att över huvud taget kunna utföras. Det kan till exempel vara frågan om övervakning av hydraul- och pneumatikcylindrar, kontroll av hydraulventiler och pneumatiska ventiler eller nivådetektering.

För Ex-klassade områden erbjuder Balluff beröringsfria mikropulslägesgivare och givare i många olika utföranden. Produkterna är internationellt certifierade enligt bland annat ATEX (EU), IECEx (internationell), NEC (USA) och CEC (Kanada) och uppfyller samtidigt en rad regionala krav. Allt för att för att du ska kunna erbjuda dina standardiserade anläggningar och komponenter världen över.

Exempel på applikationer

Lägesåterkoppling med lägesgivarsystem

Ändlägeskontroll och övervakning med induktiva givare

Säker övervakning av damm, gas och ånga med cylindergivare