Industri 4.0
Givarteknik och identifieringssystem för att förverkliga Industri 4.0

Koncentrerad kompetens för industriautomation

Industri 4.0 kräver att alla relevanta data finns tillgängliga i realtid
och att dessa data alltid kan användas för att optimera värdekedjan.

Vi ser till att du har tillgång till alla data. Balluffs givare och identifieringssystem registrerar, transporterar och tolkar data och för den vidare till de överordnade systemen.

Industri 4.0 kräver intelligenta tillverkningssystem. Hos oss hittar du tekniken du behöver. Oavsett bransch hjälper vi till att utforma, utveckla och realisera individuella lösningar. Vi är en tillförlitlig partner med lång erfarenhet av industriautomation. Tillsammans ökar vi effektiviteten och lönsamheten i dina processer för att stärka din konkurrenskraft.

Vi hjälper dig att förverkliga Industri 4.0

Parametrering
Spårbarhet med poka-yoke
Formatändringar med lägesgivare
Ändra recept med RFID
Tillståndsövervakning med kraftfulla nätaggregat
Tillståndsbaserat underhåll med Mold-ID
Kvalitetssäkring med RFID
Hög precision för positions- och varvtalsövervakningen
Exakt rotering av arbetsstyckeshållaren garanteras
Säker låsning och lossning av arbetsstyckeshållare
Verktygets spännvägsövervakning
Energin för givarteknik och ventilterminal överförs beröringsfritt
Positionera arbetsstyckeshållare på bearbetningsaxlar
Positionera verktygsbytarens axlar exakt
Säkerställa kyl- och smörjmedelsförsörjning
Spänningsförsörjning av givarteknik och ventilterminal
Visa och övervaka drifttillstånd
Prisvärd anslutning och kommunikation ända fram till givaren
Med effektiv och kraftfull nätverksteknik
Helautomatisk verktygshantering
Allokera och spåra arbetsstycken automatiskt