Industri 4.0 > Fräsmaskin

Fräsmaskin

Fräsmaskin för smarta fabriker

Fräsmaskin för smarta fabriker

Serietillverkning med hög hastighet upp till partistorlek 1

Den kompakta fyraxliga CNC-fräsmaskinen är ett litet underverk när det gäller kostnadseffektiv produktion i små och stora serier. I en modulärt uppbyggd intelligent fabrik möjliggör den automatiserad tillverkning av smådelar av metall i hög hastighet – med automatiskt verktygsbyte och en uppspänningskub bestyckad med arbetsstycken.

Maskinen har utvecklats av företaget Marquart engineering GmbH, ett tysk-kinesiskt utvecklingsbolag, för bearbetning av aluminium, rostfritt stål och glas.

Maskinkonceptet är anpassat för sammankoppling av flera maskiner och möjliggör kommunikation med överordnade system. Med hjälp av vår teknik kan nätverk i vertikal- och horisontalled skapas enkelt och flexibelt. Därför kan du använda fräsmaskinen som komponent för Industri 4.0.

Vi presenterar den här lösningens viktiga komponenter, som genom sitt samspel garanterar dessa fördelar. Är det något du undrar? Kontakta oss på: fraesmaschine@balluff.de

Hög precision för positions- och varvtalsövervakningen
Exakt rotering av arbetsstyckeshållaren garanteras
Säker låsning och lossning av arbetsstyckeshållare
Verktygets spännvägsövervakning
Energin för givarteknik och ventilterminal överförs beröringsfritt
Positionera arbetsstyckeshållare på bearbetningsaxlar
Positionera verktygsbytarens axlar exakt
Säkerställa kyl- och smörjmedelsförsörjning
Spänningsförsörjning av givarteknik och ventilterminal
Visa och övervaka drifttillstånd
Prisvärd anslutning och kommunikation ända fram till givaren
Med effektiv och kraftfull nätverksteknik
Helautomatisk verktygshantering
Allokera och spåra arbetsstycken automatiskt