Tool-ID > Produktkodning med RFID
Produktkodning med RFID

Spåra komponenterna säkert med industriell radiofrekvensidentifiering

De industriella RFID-systemen från Balluff erbjuder förutom verktygskodning även andra viktiga fördelar i form av sammanhängande dokumentation och automatisering av hela tillverkningsprocessen.

Det blir enkelt att spåra komponenter. Både under bearbetnings- och monteringsprocess. Varje arbetsmoment vid bearbetning och montering sparas på datalagringsenheten. Genom den här typen av spårbarhet säkerställs högsta processäkerhet och kvalitet.

Det går också att registrera de arbetsmoment som kommer direkt före eller efter tillverkningsprocessen. Data som sedan kan användas för att optimera resurshanteringen. Med industriell RFID från Balluff får du full insyn i processen, samtidigt som du minskar dina kostnader.

Dessa produkter bidrar till sammanhängande dokumentation

90° datalagringsenhet

Databult

I varje miljö – även på metall

Identifiering av lastpallar