Tool-ID > Tool-ID Upgrade
Den kompletta lösningen för maskinparken

Den kompletta lösningen för maskinparken

Tool-ID-Upgrade är en komplett lösning för uppgradering av verktygsidentifieringen på befintliga maskiner. Det kompletta paketet med ett industriellt RFID-system bildar ett optimalt gränssnitt mellan inställningsenheten och maskinstyrningen.

Lämpar sig för alla gängse tekniker och går att implementera i de flesta styrenheter – till exempel från Siemens, Heidenhain, Fanuc eller Mazak. Eftersom varje lösning kan anpassas till dina behov så utesluts inte heller andra tillverkare – tala med oss, vi ger gärna råd.

Vår Tool-ID-Upgrade garanterar bästa verktygsutnyttjande vid modern produktion och säkrar en hög maskintillgänglighet. Med denna kompletta lösning går det att identifiera, spåra och hantera varje verktyg på ett tillförlitligt sätt. Det garanterar en maximal insats och skapar mesta möjliga värde.

Utnyttja fördelarna med en perfekt verktygsidentifiering, du också.

Funktioner som optimerar dina processer

  • säker överföring av verktygsparametrarna
  • rätt maskinallokering tack vare inläsning i verktygsmagasinet
  • visuell visning av verktygsdata på bildskärmen
  • kortare ställtider tack vare automatisering ger bästa verktygsutnyttjande

På så vis kan vi stödja dig genom att optimera dina processer

Processoptimering och komponenter

Verktygshållare: Maskin- och programvara

Service