Východiskovým bodom našej viac ako 90-ročnej úspešnej histórie sú bicykle, motocykle a šijacie stroje.

Gebhard Balluff
1921

Gebhard Balluff zakladá v Neuhausene svoju mechanickú opravovňu bicyklov, motocyklov a šijacích strojov, ktorá sa rozvinula na výrobnú prevádzku zameranú na presné, sústružené a frézované diely.

Eduard Hermle
1940

Gebhard Balluff odovzdáva vedenie spoločnosti do rúk svojho zaťa Eduarda Hermleho.

Fabrika na jemné mechanické výrobky
1947

Balluff sa stáva fabrikou na jemné mechanické výrobky a vyrába okrem iného napínacie svorky DIN L 85, ako aj navíjače pružín.

Lis na cestoviny Balluff
1952

Spol. Balluff zavádza do výrobného programu lis na cestoviny.

Spol. Balluff vyrába vahadlá, čapy náprav, radiace páky
1954/55

Spol. Balluff vyrába vahadlá, čapy náprav, radiace páky a diely motorov pre automobilový priemysel.

Elektromechanické spínacie mechanizmy BSW
1964

Začiatok výroby elektromechanických spínacích mechanizmov BSW.

Indukčné približovacie spínače BES
1968

Začiatok výroby indukčných približovacích spínačov BES: Prvý bezdotykový snímač predstavuje obrovský pokrok v rámci riadiacej techniky pre strojárstvo a vďaka nemu sa spol. Balluff stáva lídrom na svetovom trhu.

Prvá zahraničná dcérska spoločnosť Balluff Rakúsko
1971

Založenie prvej zahraničnej dcérskej spoločnosti Balluff Rakúsko vo Viedni – prvý krok pri rozširovaní medzinárodnej distribučnej siete.

Výstavba nového závodu v Neuhausene
1976

Výstavba nového závodu v Neuhausene a. d. F.: Vznikajú moderné, priestranné budovy pre vývoj, výrobu a administratívu.

Optoelektronické snímače BOS
1978

Začiatok výroby optoelektronických snímačov BOS: Snímače Balluff dokážu teraz registrovať objekty aj na väčšie vzdialenosti a aj z iných materiálov, ako je kov.

Rolf Hermle
1978

Prostredníctvom bratov Klausa a Rolfa Hermlerovcov sa vedenie rodinnej spoločnosti odovzdá 3. generácii. Až do smrti Klausa Hermlera v roku 1987 vykonávali bratia spoločne nadnárodné pôsobenie spoločnosti a systematické vytváranie portfólia produktov.

1980

Založenie dcérskej spoločnosti Nihon Balluff Japonsko ako prvej pobočky v Ázii zameranej na lokálnu výrobu a odbyt.

1981/83

Založenie pobočiek v Severnej Amerike a v Brazílii na poskytovanie lepších služieb zákazníkom priamo na mieste a na realizáciu strategických operácií na trhu.

1983

Začiatok výroby priemyselných systémov RFID BIS: Identifikačné systémy sú kombináciou dátového nosiča, hlavy na zapisovanie/čítanie a vyhodnocovacích jednotiek.

1984

Začiatok výroby snímačov dráhy Micropulse BTL: Prvé bezdotykové meranie lineárnych pohybov bez opotrebenia od spol. Balluff. Štartovacia čiara pre dnešné bohaté portfólio na meranie dráh.

1986

Začiatok výroby snímačov magnetického poľa BMF: Rozšírenie pôsobnosti v oblasti senzoriky pre magnetické polia.

1987

Začiatok výroby snímačov dráhy Transsonar: Výsledok pokračujúceho vývoja snímačov dráhy Micropulse BTL.

1989

Založenie dcérskej spoločnosti Balluff Elektronika KFT Maďarsko. Celosvetová produkčná sieť rastie.

1996

75 rokov spol. Balluff. Spoločnosť rastie v medzinárodnom meradle – vďaka pobočkám vo Švajčiarsku, Taliansku a v Českej republike, ako aj s distribučnými kanceláriami v Singapure a Číne.

2000

Spol. Balluff otvára nové logistické centrum, ako aj modernizovanú výrobnú prevádzku v Neuhausene.
Začiatok výroby snímačov Super Shorties BES: Rozšírenie pôsobnosti v oblasti minisenzoriky.

2004

Začiatok výroby magnetoindukčných snímačov dráhy BIL/BIP a magneticky kódovaných systémov na meranie dráhy a uhlov BML: Rozšírenie portfólia na meranie dráhy o vysokopresné princípy merania.

2006

Vertikálne rozšírenie portfólia výrobkov o riešenia pre priemyselné siete a konektivitu IO-Link: Spol. Balluff sa ďalej rozvíja ako poskytovateľ systémov a riešení. Príslušenstvo sa stáva sekciou s veľkým obratom.

2007

Vďaka novej výrobnej prevádzke v Číne si spol. Balluff upevňuje svoje trhové postavenie v Ázii s hlavnou orientáciou na Čínu, Kóreu, Taiwan a Japonsko. Pobočka v Číne má dnes 150 zamestnancov.

2010

Generačná výmena: Rolf Hermle odovzdáva vedenie spoločnosti svojim deťom Katrin Stegmaier-Hermleovej a Florianovi Hermleovi, ako aj konateľovi pre techniku Michaelovi Ungerovi.

2012

Začiatok výroby SmartLights BNI: Spol. Balluff rozširuje svoju pôsobnosť o vysokopresné magnetické systémy na meranie dráhy a uhlov.

2014

Integrácia spol. Balluff STM do koncernu Balluff. Rozšírenie pôsobnosti v segmente optoelektronických snímačov a miniaturizovanej optickej senzoriky.

2015

Vlastná distribúcia v Austrálii a na Novom Zélande. Vďaka svojmu celkovému portfóliu sa spol. Balluff stala priekopníkom výskumného konceptu nemeckej spolkovej vlády Industrie 4.0.

2016

Založenie nových pobočiek v Turecku, Kórei a Thajsku.

2016

Ďalší vývoj imidžu značky
Z podnikového sloganu „sensors worldwide“ sa stáva „innovating automation“