Profil spoločnosti Balluff
Profil spoločnosti Balluff

Innovating Automation. S vysokými štandardmi a osobnou angažovanosťou.

Spol. Balluff je stredne veľký podnik – riadený rodinnými príslušníkmi už štyri generácie, založený
v Neuhausene z regiónu Fildern pri Štutgarte, z ktorého sa stal otvorený globálny hráč v líderskej pozícii. Podnik s tradíciou a s dlhoročnými väzbami na zákazníkov – ktorý je pre svojich zákazníkov súčasne aj dôležitým inovačným partnerom a priekopníkom.

Takto sa naša spoločnosť otvorila medzinárodnému trhu už vo veľmi rannej fáze. Na začiatku 80. rokov bola spol. Balluff prvým a dlho jediným výrobcom snímačov s vlastnou výrobou v Brazílii. A v súčasnosti už spol. Balluff nemá svoju domovskú základňu iba v Neuhausene, ale disponuje aj centrálami v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike a na iných dôležitých trhoch – v 68 krajinách sveta. Takto lepšie chápeme našich zákazníkov a poskytujeme im kvalitnejší servis. A dokážeme im dať presne to, čo potrebujú: vysokokvalitné snímačové, identifikačné a sieťové riešenia, ako aj softvér pre komplexné systémové riešenia pre všetky odvetvia automatizácie.

V prípade kvality presadzuje spol. Balluff čisto vlastné predstavy. Voláme ich kvalita Balluff. Vysoký štandard, ktorý prekonáva platné normy a ktorý vám ponúkame nielen vo výrobkoch, ale aj v rámci poradenstva a servisu.

Naši zákazníci súčasne cítia vysokú mieru angažovanosti, ktorú vkladáme do našej práce pre nich. Tým, že plníme ich požiadavky, preberáme na seba ich výzvy a vyvíjame pre nich technológie budúcnosti. Pretože vieme, že, keď budú naši zákazníci pripravení na budúcnosť maximálne dobre, budeme aj my. Preto je aj naším motto „innovating automation“.

 

Spoločnosť v číslach

Rok založenia 1921
Obrat koncernu Balluff za rok 2018 488 mil. EUR
Počet zamestnancov v roku 2018 4 000
Dcérske spoločnosti a zastúpenia s výrobou, odbytom a vývojom 38
Výrobné závody 10

Naša strategická teritoriálna štruktúra: jasná a blízko zákazníka.

Vedenie spoločnosti

Kvalita zostáva v spol. Balluff v rodine: Rodinný podnik je vedený už štvrtou generáciou.

  • Katrin Stegmaier-Hermle
  • Florian Hermle
  • Frank Nonnenmann

Dôsledná orientácia na zákazníka

Kompetencie a zodpovednosti sú v spol. Balluff rozdelené jasne. Na maximálne možné skrátenie rozhodovacích a odbytových lehôt.

V centre našej strategickej orientácie je zákazník. Koncern Balluff sa preto koncentruje na rýchlu a cielenú realizáciu špecifických požiadaviek príslušných priemyselných odvetví. Túto jasnú koncentráciu odráža našich sedem obchodných sekcií v rámci našej organizačnej štruktúry. Tri z nich združujú v rámci jednej organizačnej jednotky hlavné priemyselné odvetvia. Ide o dopravné prostriedky, balenie, potraviny a nápoje, ako aj výrobu strojov a zariadení. Ďalšími štyrmi sekciami sú marketing a obchod, technológia, dodávateľské reťazce, ako aj služby, financie a kvalita.

Globálne siete na optimálny servis pre zákazníkov

Vďaka nášmu výnimočne kvalitnému celosvetovému prepojeniu zastúpení zaručujeme našim zákazníkom vysokú flexibilitu a najlepšie dodacie lehoty vo svojej triede.

Vďaka našej sieti 38 dcérskych spoločností s distribúciou, výrobou a vývojom, ako aj vďaka našim zastúpeniam, sa môžeme pochváliť pôsobením v 68 krajinách po celom svete. Vďaka tomu dokážeme poskytovať najlepšie dodacie lehoty vo svojej triede, vysokú mieru dodržiavania dodacích termínov, jasné materiálové toky a jednoznačne vymedzené kompetenčné sféry. A to – čo je predovšetkým dôležité pre našich zákazníkov – pri konštantne vysokej kvalite.

Vďaka našim lokálnym zastúpeniam dokážeme reagovať na požiadavky regionálneho trhu skutočne mimoriadne flexibilne a efektívne tak plníme požiadavky zákazníkov a trhu s orientáciou na budúcnosť.