Zodpovednosť spoločnosti Balluff
Zodpovednosť spoločnosti Balluff

Naša ochrana životného prostredia: Konáme komplexne a udržateľne.

Zodpovednosť je základným postojom spoločnosti Balluff. Naše hlavné pravidlo znie: Už dnes myslíme a konáme pre zajtrajšok. Presadzujeme to dôsledne – od najväčšieho miesta výroby až po najmenšiu predajnú pobočku.

Certifikáty

V spoločnosti Balluff je ochrana životného prostredia prioritou: Podpora vedenia našej spoločnosti je dôležitým predpokladom komplexného environmentálneho manažmentu spoločnosti. Komplexný je preto, lebo sa úplne vedome orientujeme na potreby všetkých zúčastnených strán – napríklad zákazníkov, zamestnancov, miest a obcí.

 

Distingvovaný vzťah k životnému prostrediu a systém práce so šetrným využívaním zdrojov sú pre nás absolútnou samozrejmosťou. Kontinuálne monitorujeme environmentálny výkon, zisťujeme potenciál zlepšenia a odvodzujeme z toho relevantné opatrenia. Zdroje sa v spoločnosti Balluff zaobstarávajú a nasadzujú efektívne, spotreba energie a vody, ako aj emisie v životnom prostredí sa v spoločnosti pravidelne analyzujú a minimalizujú. Dodržiavanie právnych predpisov a podkladov týkajúcich sa životného prostredia je u nás samozrejmosťou a pri implementácii ich chápeme čiastočne dokonca aj prísnejšie.

 

Preto sa napríklad v našich závodoch neustále zdokonaľuje technika budov: Na našej pobočke v Brazílii bola klimatizácia vo výrobnom priestore vymenená za nové efektívnejšie zariadenie a vďaka riešeniam klimatizácie pre jednotlivé priestory sa takisto ušetrí energia. Vďaka optimalizácii klimatizácie, prispôsobeniu vykurovacej techniky, inteligentnému riadeniu techniky budov, ako aj prestavaním jednotlivých priestorov našich pobočiek v mestách Neuhausen, Veszprém a Chengdu na LED osvetlenie sa nám podarilo signifikantne znížiť spotrebu energie. Naša nová budova v Chengdu je dokonca kompletne osvetlená pomocou LED techniky. Na zníženie našich emisií CO2 využívame obnoviteľné energie: V Neuhausene je nainštalované fotovoltaické zariadenie, v meste Veszprém tepelné solárne zariadenie.

 

Medzi našimi závodmi v Neuhausene a Chengdu používame vratné obaly, dodané obalové materiály, ako aj jednorázové obaly sa opätovne dôsledne využívajú, v prípade potreby optimalizujeme aj veľkosti kartónov. Tým zamedzujeme mrhaniu plniaceho materiálu a prispievame k šetreniu zdrojov.

 

Aj v rámci ekologickej mobility neustále vypracovávame nové riešenia: V Neuhausene bola v roku 2015 nainštalovaná nabíjacia stanica pre automobily na elektrický pohon, mnoho zamestnancov tam samostatne užíva spolujazdu. Našim zamestnancom v závodoch v mestách Veszprém a Chengdu poskytujeme kyvadlovú autobusovú dopravu. Okrem toho cielene podporujeme ekologické správanie nášho personálu: Zamestnanci, ktorých vozidlá na lízing produkujú menej ako 120 gramov CO2 na kilometer, získajú vyšší príspevok na lízingovú splátku. A aby sme úplne upustili od niektorých jázd, na interné rozhovory vo zvýšenej miere využívame video konferencie.

 

Upozorňujeme na komplexné správanie s uvedomením si ekológie a zdravia v spoločnosti, pravidelne motivujeme našich zamestnancov a využívame ich podnety v rámci nášho manažmentu nápadov. Tak každý zamestnanec preberá zodpovednosť za životné prostredie a angažuje sa v oblasti jeho ochrany. Už dnes pracuje veľká časť všetkých zamestnankýň a zamestnancov spoločnosti Balluff v pobočkách so systémom environmentálneho manažmentu certifikovaným podľa ISO 14001. Pracujeme na tom, aby toho bolo stále viac. Nezávisle od toho, či sú pobočky certifikované alebo nie, zaväzujú sa každoročne k tomu, aby si stanovovali vlastné ciele v oblasti životného prostredia. Preto má naša politika v oblasti životného prostredia ešte mnoho ambicióznych cieľov: Zameraním spoločnosti Balluff je celosvetové etablovanie ekologickej udržateľnosti ako konštanty. Pritom berieme do úvahy aj kompletný životný cyklus našich výrobkov od vývoja až po likvidáciu s prihliadnutím na ekologické hľadiská.

 

Aj mnoho našich snímačov pracuje v službách životného prostredia: Veľké množstvo našich výrobkov sa používa v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, kde pomáhajú zvyšovať účinnosť alebo prispievajú k bezpečnosti zariadení. A pomocou našich výrobkov s obzvlášť dlhou životnosťou podporujeme našich zákazníkov pri hospodárení so šetrným využívaním zdrojov.