Postoje a hodnoty spol. Balluff
Postoje a hodnoty spol. Balluff

Naša stratégia úspechu: Plne sa orientujeme na našich zákazníkov.

Čo si na nás naši zákazníci cenia najčastejšie? Vysokú kvalitu a spoľahlivosť, angažovanosť zamestnancov a partnerskú súdržnosť. To sú základy dlhoročných vzťahov so zákazníkmi.

Vzťah so zákazníkom pre nás znamená aj: Aby sme dokázali realizovať priania a požiadavky zákazníka, musíme ho veľmi pozorne počúvať a rozumieť mu. Musíme tu byť pre zákazníka, a to ideálne tam, kde je aj on, hoci v Singapure, Španielsku alebo v Argentíne. A musíme s ním spolupracovať, či už na každodennej báze alebo pri vývoji individuálnych riešení pre zákazníka.

Na tejto ceste sme už nejaký čas úspešní. Pritom nás sprevádza šesť silných hodnôt.

 • Stálosť

  Už dnes myslíme a konáme pre zajtrajšok.

  Distingvovaný vzťah k životnému prostrediu a systém práce so šetrným využívaním zdrojov sú pre nás absolútnou samozrejmosťou. Pretože pre spol. Balluff je mimoriadne dôležitý aj ďalší aspekt stálosti: Náš podnik plánuje predvídavo – už štyri generácie.

  Solidarita je náš základ: Sme finančne nezávislý rodinný podnik. Preto dokážeme ponúknuť našim zákazníkom a zamestnancom dlhodobé a trvalé perspektívy. Naše stratégie sú vždy orientované na budúcnosť – vo vzťahu ku kvalite výrobkov a technologickému vývoju, hospodárnosti a efektivite, predovšetkým ale vo vzťahu k ľuďom v našej spoločnosti.

  Za našu líderskú pozíciu vo svete priemyselnej automatizácie totiž vďačíme našim zamestnancom. Preto robíme všetko preto, aby sme im zaistili to najlepšie pracovné prostredie. Prostredie, s ktorým sa môžu identifikovať, v ktorom môžu svojou angažovanosťou prispieť k úspechu spoločnosti, kde sa cítia komfortne a kde dokážu vhodne skĺbiť rodinu a povolanie. Súčasťou tohto systému sú aj možnosti na vzdelávanie a rozširovanie kvalifikácie a početné špeciálne benefity. Viac informácií na túto tému nájdete na našej stránke Kariéra.

 • Spoľahlivosť

  Robíme, čo hovoríme a hovoríme, čo robíme.

  A naše slovo platí. Všimnete si to na mnohých samozrejmých detailoch, ako je presné dodržiavanie požiadaviek zákazníkov a prisľúbených termínov alebo naša dobrá dostupnosť aj v nezvyčajnej pracovnej dobe.

  Predovšetkým si však dobre uvedomujeme, čo všetko závisí od našich výrobkov a riešení. Každý náš zamestnanec preto pracuje vždy s vedomím prijatých záväzkov a s maximálnou odbornou a metodickou spoľahlivosťou.

  Kým sa úloha nevyrieši a kým nebude zákazník spokojný– alebo dokonca šťastný. Na to sa môžete spoľahnúť!

 • Kvalita

  Veľmi dobré nie je pre nás dosť dobré.

  „Balluff určuje hranice“ – to je naša požiadavka, pretože v každej oblasti konáme dôsledne: Pretože sme nepovažovali konštantne vysokú kvalitu výrobkov podľa platných noriem za dostatočnú, vytvorili sme si vlastné štandardy, ktoré prekračujú rámec platných noriem. V našich vlastných testovacích laboratóriách zaisťujeme ich dôsledné dodržiavanie. Tak vzniká jedinečná kvalita Balluff.

  Tu u nás mimochodom nájdete aj v poradenstve, logistike a v rámci servisu. Pretože sa staráme o optimálnu kvalifikáciu našich zamestnancov, angažujeme sa v rôznych normalizačných výboroch a ako priekopníci dávame na stôl už dnes témy ako ISO 9001:2015. Kvalita je nakoniec zaväzujúca.

 • Otvorenosť

  V záujme najlepších riešení opúšťame bezpečné vody.

  Spol. Balluff bola vždy veľmi otvorený podnik. V roku 1971 znamenala pobočka v Rakúsku prvý krok k internacionalizácii a na začiatku 80-tych rokov bola spol. Balluff prvým a dlho aj jediným výrobcom snímačov s vlastnou výrobou v Brazílii.

  Aby sme našim zákazníkom a zamestnancom dokázali neustále otvárať nové perspektívy, vytvorili sme v spol. Balluff pracovné prostredie, ktorého charakteristickou črtou je otvorenosť: Sme zvedaví na želania a požiadavky našich zákazníkov, zakaždým vítame výzvy a nové myšlienky a reagujeme pružne na zmeny. Pre nás to nie je iba tá najlepšia základňa pre inovačné riešenia. Ale tá jediná správna cesta.

 • Angažovanosť

  Nadšenie a vášeň sú na nezaplatenie.

  Naši zamestnanci sú zapálení pre vývoj a výrobu našich výrobkov a riešení. Radi do toho investujú svoju energiu, odbornosť a vášeň. Pretože vedia, že tým sa výrobky a procesy našich zákazníkov stanú ešte funkčnejšie, efektívnejšie a presnejšie. A že môžu byť hrdí na to, že odviedli dobrú prácu.

 • Pokrok

  Stavili sme na pokrok – a tým sme umožnili inovácie.

  V mnohých odvetviach našich zákazníkov panuje tvrdá konkurencia. Spoločne získavame náskok v automatizácii – vďaka pokrokovým technologickým konceptom orientovaným na budúcnosť, ktoré zefektívňujú vaše procesy a prispievajú k lepším výsledkom.

  Ako priekopník a líder udávajúci tón sa v rozhodujúcej miere podieľame na intenzifikácii tém, ako sú Industrie 4.0 a na ich úspešnom presadzovaní v praxi. Aj v tomto prípade sme pre našich zákazníkov spoľahlivým sprievodcom do budúcnosti. Pokrokovo, eo ipso.