Monitorovanie stavu stroja

Prečo by ste mali monitorovať stav svojich strojov?

 • Jeden zo spôsobov prediktívnej údržby.
 • Poskytuje potrebné údaje na optimalizáciu procesov, analýzu a prijímanie správnych obchodných rozhodnutí.
 • Zabezpečuje prevádzkovú bezpečnosť, dostupnosť, trvanlivosť a spoľahlivosť strojov a zariadení.
Meranie Riešenia na mieru
Chcem použiť snímač na meranie a analýzu. Všetky práce spojené s uvedením do prevádzky vykonám sám a pripravím vizualizáciu údajov. Chcem, aby riešenie na monitorovanie strojov bolo kompletné a zároveň rýchlo a jednoducho implementovateľné.
Vyžadujem snímač, ktorý:

 • poskytuje informácie o úrovni vibrácií, kontaktnej teplote, tlaku a vlhkosti
 • má preddefinované profily stroja a úrovne alarmu a výstrahy
 • vykazuje štatistické údaje, napr. efektívnu hodnotu, špičkovú hodnotu, pixelovú hodnotu
 
Vyžadujem hotový systém, ktorý:

 • sa jednoducho inštaluje
 • zvláda meranie, vizualizáciu, archiváciu údajov a alarm
Meranie
Meranie
Hotové riešenia
Hotové riešenia

Monitorovanie stavu strojov a zariadení

Systémy monitorovania stavu a ich komponenty prispievajú k efektívnej a bezporuchovej prevádzke strojov a zariadení v priemysle. Pomocou senzorov možno predchádzať prerušeniam výrobného procesu v dôsledku neplánovaných prestojov.
Monitorovacie snímače (napr. snímače teploty, tlaku, hladiny, vibrácií) poskytujú údaje o stave zariadenia. Analýza týchto údajov je kľúčom k plánovaniu a optimalizácii údržby strojov. Monitorovanie stavu umožňuje rýchlejšie zistiť zmeny, ako je opotrebovanie jednotlivých komponentov, a lepšie koordinovať údržbu stroja.

Čo ponúka spoločnosť Balluff?

Od posúdenia potrieb po koncepciu a implementáciu riešenia. Spoločnosť Balluff poskytuje riešenie na efektívnu analýzu údajov o využití strojov vďaka svojej širokej a rozsiahlej ponuke produktov. Od snímačov, ktoré prenášajú údaje prostredníctvom rozhrania IO-Link na efektívne monitorovanie stavu, cez štandardné systémy so softvérom na alarmovanie, vizualizáciu a archiváciu údajov až po individuálne riešenia na mieru.

Čo môže spôsobiť nedostatočné monitorovanie stavu stroja?

 • Bez neustáleho monitorovania nemáme k dispozícii údaje na optimalizáciu výroby a nákladov.
 • Neočakávané poruchy obmedzujú výkonnosť strojov a znižujú OEE.
 • Neplánované prestoje bránia efektívnemu riadeniu výroby a spôsobujú finančné straty.
 • Problémy s kvalitou negatívne ovplyvňujú efektívnosť výroby.