Nákup v spol. Balluff
Nákup v spol. Balluff

Dlhodobé obchodné partnerstvá pre vzájomné výhody

Našu nákupnú sieť tvorí tím expertov, ktorí spolupracujú v celosvetovej organizácii. Týmto spôsobom dosahujeme maximálny úžitok a dlhodobú konkurenčnú výhodu pre skupinu Balluff.

Naše organizačne nezávislé tímy, ktoré tvoria experti z rôznych úsekov, definujú fundované stratégie materiálových skupín platné v celom koncerne. Vďaka tomuto spôsobu riadenia materiálových skupín a dodávateľov realizujeme spoločne s našimi dodávateľmi portfólio výrobkov a dodávateľov optimálne z hľadiska nákladov.

Naším cieľom je dlhodobá partnerská a dôveryhodná spolupráca s našimi dodávateľmi. Všade tam, kde je to zmysluplné, ich čo najskôr zapájame do nášho procesu vývoja výrobkov.

Od našich dodávateľov naopak očakávame takisto neustály vývoj a optimalizáciu ich služieb.

Kontinuita, hospodárnosť, zameranie na kvalitu, inovatívnosť a spoľahlivosť sú pre nás faktormi úspechu a základom dobrého obchodného vzťahu.

Kontaktný formulár