Firma


Balluff Slovakia s.r.o.
Blagoevova 9
851 04 Bratislava
Tel. +421 26 72 00 06 1
Fax +421 26 72 00 06 0
E-Mailinfo@balluff.sk
Adresa internetovej stránkywww.balluff.sk
Právna formas.r.o. alebo spoločnosť s ručením obmedzeným
Registračné čísloIČO 44601271
Registračný súd Okresný súd Bratislava
Konateľ oprávnený na zastupovanie Paweł Stefański
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (daň z obratu)IČ DPH SK2022755383
Daňové čísloDIČ 2022755383