Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Súbor PDF
Status 05/2018

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej lokality a za záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

Pomocou nasledujúcich údajov by sme vás chceli informovať o spracúvaní vašich osobných údajov v rámci vašej návštevy našej webovej lokality. Nie je potrebné uviesť, že dodržiavame zákonné ustanovenia, predovšetkým Všeobecné európske nariadenie o ochrane údajov (GDPR EÚ), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018, a Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.

1. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžem obrátiť?

Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9
851 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 2 6720 0061
Fax: +421 2 6720 0060
info@balluff.sk
www.balluff.sk

Ďalšie informácie nájdete v právnom oznámení (odkaz).

Ak máte nejaké otázky, návrhy alebo sťažnosti, pokojne sa môžete obrátiť na nášho vedúceho ochrany údajov v rámci skupiny:

Môžete mu napísať na adresu dataprotection@balluff.de alebo na poštovú adresu, do ktorej doplníte text „do rúk vedúceho ochrany údajov“.

2. Spracúvanie osobných údajov počas návštevy našej webovej lokality

Osobné údaje sú údaje, na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad meno, adresa, mailová adresa, údaje o účte alebo váš dátum narodenia.

Ak používate webovú lokalitu výlučne na informatívne účely, čiže ak sa na nej nezaregistrujete ani nám iným spôsobom neposkytnete informácie, získavame údaje o používaní zaznamenávané webovou analytickou službou Google Analytics, ktorú používame. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Okrem výlučne informatívneho používania našej webovej Iokality ponúkame rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť a na účely, na ktoré nám dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje.

Viac informácií nájdete v bode 5.

3. Používanie súborov cookies

Táto webová lokalita využíva tzv. súbory cookies. Cookie je malý súbor, ktorý sa môže uložiť vo vašom počítači, keď navštívite nejakú webovú lokalitu. Súbory cookies sa v zásade ukladajú s cieľom ponúkať používateľom dodatočné funkcie na našej webovej lokalite.

Používame nasledujúce typy súborov cookies, ktorých rozsah a funkciu vysvetľujeme:

  • dočasné súbory cookies (pozri bod 3.1)
  • trvalé súbory cookies (pozri bod 3.2)

3.1 Dočasné súbory cookies

Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. Patria medzi ne predovšetkým cookies relácie, ktoré ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorých možno k spoločnej relácii priradiť rôzne žiadosti vášho prehliadača. Vďaka nim budeme môcť rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú lokalitu. Cookies relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

3.2 Trvalé súbory cookies

Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po stanovenom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Môžete ich kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača.

Nastavenia svojho prehliadača môžete napríklad nakonfigurovať podľa svojich želaní a môžete zablokovať cookies tretích strán alebo dokonca aj všetky súbory cookies. Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, použite funkciu pomocníka vo svojom prehliadači.

Zoberte na vedomie, že ak súbory cookies zablokujete alebo vymažete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Súbory cookies používame na vašu identifikáciu počas nasledujúcich návštev, ak u nás máte účet. Inak sa budete musieť pri každej návšteve znovu prihlásiť.

Používané súbory flash cookies nezaznamenáva váš prehliadač, ale zásuvný modul Flash. Používame aj ukladacie objekty HTML5, ktoré sa uchovávajú na vašom termináli. Tieto objekty uchovávajú požadované údaje nezávisle od vášho prehliadača a nemajú automatický dátum exspirácie. Ak nechcete, aby sa súbory flash cookies spracúvali, musíte si nainštalovať príslušný doplnok, napríklad BetterPrivacy pre prehliadač Mozilla Firefox alebo Adobe Flash killer cookie pre prehliadač Google Chrome. Používanie ukladacích objektov HTML5 zakážete použitím súkromného režimu prehliadania. Odporúčame vám tiež, aby ste súbory cookies a históriu prehliadača pravidelne manuálne vymazávali.

4. Používanie služby Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. (Google), ktorá používa súbory cookies. Informácie, ktoré o vašom používaní tejto webovej lokality vygeneruje súbor cookie, sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú. Ak je však na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP adresy, spoločnosť Google vopred skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša celá IP adresa a skracuje sa až tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na hodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa webovej lokality, ktoré súvisia s používaním webovej lokality a internetu.

IP adresa, ktorú váš prehliadač odošle v kontexte služby Google Analytics, nie je konsolidovaná s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

Používaniu súborov cookies môžete zabrániť výberom vhodných nastavení svojho prehliadača, no uvedomte si, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Spoločnosti Google tiež môžete zabrániť v získavaní údajov generovaných súborom cookie, ktoré sa týkajú vášho používania webovej lokality (vrátane IP adresy), a v tom, aby tieto údaje spracúvala, tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok k prehliadaču, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledujúci odkaz: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „anonymizeIp()“. Vďaka tomu sa IP adresy spracúvajú v skrátenej forme, aby bolo možné vylúčiť osobný vzťah. Ak sú údaje, ktoré sa o vás získali, osobné, budú okamžite vylúčené, a osobné údaje budú ihneď vymazané.

Službu Google Analytics používame na analyzovanie a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej lokality. Získané štatistiky nám pomáhajú skvalitňovať naše služby a robiť ich zaujímavejšími pre vás ako pre používateľa. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje odosielajú do USA, sa spoločnosť Google podrobuje ochrannému bezpečnostnému štítu medzi EÚ a USA – www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom používania služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics aj na analýzu pohybu návštevníkov nezávisle od zariadenia, ktorá sa vykonáva pomocou ID používateľa. Používanie súborov cookies môžete zablokovať vhodnými nastaveniami svojho prehliadača, no uvedomte si, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Spoločnosti Google tiež môžete zabrániť v získavaní informácií v súvislosti so službou Google Analytics stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu k prehliadaču, ktorý je k dispozícii po kliknutí na odkaz: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Službe Google Analytics môžete zakázať získavanie vašich údajov na tejto webovej lokalite kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa tzv. súbor opt-out cookie, ktorý zabráni ďalšiemu získavaniu vašich údajov, keď navštívite túto webovú lokalitu:

Google Analytics disable

Zistite viac o podmienkach používania spoločnosti Google a jej zásadách ochrany súkromia:

Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky používania: www.google.com/analytics/terms/sk.html,

zásady ochrany súkromia: www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html a

vyhlásenie o ochrane údajov: www.google.de/intl/sk/policies/privacy.

5. Ďalšie funkcie a ponuky našej webovej lokality

Okrem výlučne informatívneho používania našej webovej lokality ponúkame rôzne služby, ktoré môžete využiť v prípade záujmu. Spravidla budete musieť poskytnúť svoje osobné údaje, ktoré použijeme na poskytnutie príslušnej služby a na ktoré sa, samozrejme, vzťahujú princípy spracovania údajov.

V niektorých prípadoch používame na prevádzkovanie našej webovej lokality a súvisiacich procesov externých poskytovateľov služieb. Dodržiavame požiadavky čl. 28 nariadenia GDPR. S každým spracovateľom objednávok sme uzatvorili zmluvu o spracovaní, ktorá je viazaná na pokyny a zaisťuje spracúvanie vašich osobných údajov na konkrétny účel a zákaz ich ďalšieho šírenia.

Ak sa vaše údaje zo strany poskytovateľa musia spracovať v treťom štáte, ktorý nie je bezpečný (štáty bez zodpovedajúcich zákonov o ochrane údajov), spracovanie objednávok je zabezpečené medzinárodnými zmluvami v súlade s európskymi požiadavkami.

Informácie o vhodných a primeraných zárukách a o možnosti získať ich kópiu si môžete vyžiadať od vedúceho ochrany údajov.

Naša webová lokalita používa aj funkcie iných poskytovateľov služieb. Ak ich budete chcieť použiť, budete presmerovaní na webové lokality poskytovateľov služieb, o čom vás budeme pred presmerovaním informovať. Na ich webových lokalitách nájdete príslušné oznámenia o ochrane údajov.

Keďže títo poskytovatelia služieb predkladajú svoje ponuky vo svojom mene a na vlastné účely, spoločnosť Balluff na ne nemá vplyv ani za ne nenesie zodpovednosť.

5.1 Kontaktný formulár

Na našej webovej lokalite vám ponúkame možnosť priamo nás kontaktovať. Keď sa s nami skontaktujete mailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára, údaje, ktoré poskytnete (vaša mailová adresa, meno a telefónne číslo), si uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje vyplývajúce z tohto kontextu vymažeme, keď ich uchovávanie už nebude potrebné a nebude potrebné dodržať zákonné lehoty uchovávania v opačnom zmysle.

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a ak sa to uplatňuje, aj čl. 6 písm. b).

5.2 Využívanie nášho internetového obchodu

Počas využívania nášho internetového obchodu sa budú vaše údaje spracúvať v rámci objednávacieho procesu. Informácie požadované na uzatvorenie zmlúv sú označené samostatne, ďalšie informácie sú nepovinné.

Na spracúvanie platieb využívame ďalších poskytovateľov služieb. Vaše bankové údaje budú odoslané poverenej finančnej inštitúcii a poverenému poskytovateľovi platobných služieb. Právnym základom na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, čiže na plnenie zmluvy je potrebné spracovanie.

Dobrovoľne si môžete vytvoriť zákaznícky účet, prostredníctvom ktorého môžeme uložiť vaše údaje na účely ďalších nákupov. Údaje, ktoré ste poskytli, sa budú v prípade vytvorenia účtu uchovávať do ďalšieho oznámenia. Svoje údaje, ktoré nie sme zo zákona povinní uchovávať, môžete kedykoľvek vymazať v zákazníckej časti.

Právnym základom uchovávania vašich osobných údajov v tomto kontexte je čl. 6 písm. a) nariadenia GDPR.

Na základe obchodných a daňových zákonov máme povinnosť evidovať vašu adresu, údaje o platbe a objednávke počas lehoty desiatich rokov.

Aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, predovšetkým k bankovým údajom, objednávací proces je šifrovaný technológiou SSL.

5.3 Informačný bulletin

Ak sa chcete prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu, potrebujeme váš súhlas. Takýmto spôsobom môžete získať informácie o zaujímavých produktových inováciách.

Využívame tzv. postup dvojitého prihlásenia. Znamená to, že po registrácii automaticky dostanete mail na mailovú adresu, ktorú ste uviedli. V ňom vás požiadame, aby ste svoju mailovú adresu potvrdili. Okrem toho v každom prípade uchovávame potvrdzovacie protokoly. Účelom tohto postupu je dokumentácia vašej registrácie.

Jedinou povinnou informáciou na zasielanie informačného bulletinu je vaša mailová adresa. Uvedenie ďalších samostatne označených údajov je nepovinné a takéto údaje sa používajú na to, aby sme vás mohli osloviť osobne.

Po vašom potvrdení si vašu mailovú adresu uložíme, aby sme vám na ňu posielali informačné bulletiny. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že kliknete na odkaz uvedený v každom maile s informačným bulletinom alebo pošlete mail na adresu info@balluff.sk

Na zasielanie informačných bulletinov využívame poskytovateľa služieb so sídlom v Nemecku, ktorého sme zaviazali povinnosťou dodržiavať zákony o ochrane údajov a ktorý zabezpečuje, aby sa vaše údaje používali výlučne na zasielanie informačného bulletinu od spoločnosti Balluff. Vaše údaje sú uložené výlučne v európskych dátových centrách.

Naše mailové informačné bulletiny môžu obsahovať odkazy na konkrétne webové lokality spoločnosti Balluff. Takýmto spôsobom dokážeme stanoviť účinnosť marketingových kampaní. Tieto hodnotenia sú však založené na anonymizovaných údajoch, takže o vašej osobe nevyvodzujeme nijaké závery. Informačné bulletiny môžu tiež obsahovať odkazy na lokality tretích strán.

Vaše údaje budeme uchovávať, pokým budete prihlásení na odber informačného bulletinu. Keď odber zrušíte, vaše údaje v tomto kontexte zablokujeme, takže v budúcnosti už od nás nebudete dostávať informačné bulletiny.

5.4 Používanie četu

Ak chcete dostať priame informácie alebo získať pomoc v súvislosti s našimi produktmi alebo službami alebo iné informácie o spoločnosti Balluff, môžete sa s nami spojiť priamo a rýchlo pomocou funkcie četu na našej webovej lokalite. Údaje vzniknuté v tomto kontexte vymažeme, keď už ich uchovávanie nebude potrebné a ak nebudú platiť zákonné lehoty uchovávania v opačnom zmysle.

5.5 Používanie ikon sociálnych médií

Na našej webovej lokalite sme zverejnili ikony sociálnych médií. Jednoduchým kliknutím myšou získate prístup na nasledujúce platformy sociálnych médií: Facebook, YouTube, Twitter, Xing, LinkedIn a induux. Keď navštívite našu webovú lokalitu, poskytovateľom neposkytneme žiadne osobné údaje. Poskytovateľa platformy spoznáte podľa loga. Ponúkame vám možnosť prejsť prostredníctvom ikony priamo na príspevky spoločnosti Balluff na jeho webovej lokalite.

Na získavané údaje a postupy spracúvania údajov nemáme vplyv a nepoznáme ani úplný rozsah získavania údajov, účely spracúvania a lehoty uchovávania. Rovnako nedisponujeme ani informáciami o vymazávaní údajov.

Po kliknutí na príslušnú ikonu vám ponúkame možnosť získať od spoločnosti Balluff informácie o príslušnej platforme. Právnym základom používania je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Za ponuku na príslušnej platforme zodpovedá výlučne prevádzkovateľ.

Uvádzame adresy platforiem sociálnych médií, kde nájdete ich informácie o ochrane údajov:

5.6 CAD výkresy/3D modely

Na našej webovej lokalite vám ponúkame možnosť stiahnuť si CAD výkresy/3D modely. Využívame službu externého poskytovateľa – spoločnosti CADENAS GmbH, na ktorej stránku vás presmerujeme. Vaše osobné údaje, ktoré tam poskytnete, ďalej spracúva spoločnosť CADENAS GmbH. Informácie o spracúvaní spoločnosťou CADENAS GmbH nájdete v jej oznámení o ochrane údajov.

5.7 Portál venovaný kariére

Naša webová lokalita vás informuje o všetkých voľných miestach v spoločnosti Balluff. Ak neviete nájsť, čo hľadáte, môžete nám poslať nevyžiadanú prihlášku. O zamestnanie sa môžete uchádzať aj priamo na našej webovej lokalite.

Informácie o ochrane údajov v kontexte vašej prihlášky sú regulované samostatne a sú dostupné prostredníctvom stránky nášho portálu pre prihlášky.

6. Lehota uchovávania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, len kým to bude potrebné na plánovaný účel ich získavania alebo podľa toho, ako to bude vyžadovať zákon. Ak bude potrebné dodržať lehoty uchovávania podľa obchodných a daňových zákonov, niektoré údaje sa môžu uchovávať až desať rokov. Ďalšie informácie nájdete pri jednotlivých funkciách uvedených na našej webovej lokalite.

7. Namietanie proti spracúvaniu vašich údajov alebo zrušenie ich spracúvania

Ak ste poskytli súhlas so spracúvaním svojich údajov, v budúcnosti ho budete môcť kedykoľvek odvolať. Oznámenie o jeho odvolaní môžete poslať na adresu info@balluff.sk. Zoberte však na vedomie, že napriek námietke alebo odvolaniu súhlasu môžeme byť zo zákona povinní údaje uchovávať.

Proti spracúvaniu svojich osobných údajov na reklamné účely môžete, samozrejme, namietať kedykoľvek.

Kontaktné údaje nájdete v bode 1.

8. Vaše práva

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte voči nám tieto práva:

  • právo na informácie
  • právo na opravu alebo vymazanie
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo namietať proti spracúvaniu
  • právo na prenosnosť údajov

V súvislosti s naším spracúvaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu údajov.

9. Zmeny v tomto oznámení o ochrane údajov

Vzhľadom na dynamický rozvoj internetovej ponuky a možné zmeny v zákonoch možno budeme musieť toto oznámenie o ochrane údajov niekedy zmeniť. Zoberte preto na vedomie najnovšiu verziu nášho oznámenia o ochrane údajov.