Súbor PDF

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej lokality a za záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

Pomocou nasledujúcich údajov by sme vás chceli informovať o spracúvaní vašich osobných údajov v rámci vašej návštevy našej webovej lokality. Je samozrejmosťou, že dodržiavame zákonné ustanovenia, predovšetkým Všeobecné európske nariadenie o ochrane údajov (GDPR EÚ) a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžem obrátiť?

Zodpovednosť má:
Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9
851 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 2 6720 0061
Fax: +421 2 6720 0060
info@balluff.sk
www.balluff.sk

Ďalšie informácie nájdete v právnom oznámení (odkaz).

Ak máte nejaké otázky, návrhy alebo sťažnosti, pokojne sa môžete obrátiť na nášho vedúceho ochrany údajov v rámci skupiny:

Môžete mu napísať na adresu dataprotection@balluff.de alebo na poštovú adresu, do ktorej doplníte text „do rúk vedúceho ochrany údajov“.

2. Spracúvanie osobných údajov počas návštevy našej webovej lokality

Osobné údaje sú údaje, na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad meno, adresa, mailová adresa, údaje o účte alebo váš dátum narodenia.

Ak používate webovú lokalitu výlučne na informatívne účely, čiže ak sa na nej nezaregistrujete ani nám iným spôsobom neposkytnete informácie, získavame údaje o používaní zaznamenávané webovou analytickou službou Google Analytics, ktorú používame. Právnym základom je čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR. Viac informácií osobitne so zreteľom na vaše práva nájdete v bode 5.

Okrem výlučne informatívneho používania našej webovej Iokality ponúkame rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť a na účely, na ktoré nám dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje.

Viac informácií nájdete v nižších bodoch.

3. Právne základy

Pokiaľ získame od dotknutých osôb súhlas na spracovanie osobných údajov, čl. 6 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR slúži ako právny základ. Na spracovanie osobných údajov, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, čl. 6 bod 1 písm.

b) nariadenia GDPR slúži ako právny základ. To sa vzťahuje aj na operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonávanie predbežných zmluvných opatrení. Pokiaľ je na spracovanie osobných údajov potrebné splnenie zákonného záväzku, ktorému je naša spoločnosť podriadená, čl. 6 bod 1 písm.

c) nariadenia GDPR slúži ako právny základ. V prípadoch, keď dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, čl. 6 bod 1 písm.

d) nariadenia GDPR slúži ako právny základ. Ak je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby nepresahujú prvý uvedený záujem, potom čl. 6 bod 1 písm.

f) nariadenia GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie.

Viac informácií nájdete v jednotlivých funkciách našej webovej stránky.

4. Používanie súborov cookies

Táto webová lokalita využíva tzv. súbory cookies. Cookie je malý súbor, ktorý sa môže uložiť vo vašom počítači, keď navštívite nejakú webovú lokalitu. Súbory cookies sa v zásade ukladajú s cieľom ponúkať používateľom dodatočné funkcie na našej webovej lokalite.

Používame nasledujúce typy súborov cookies, ktorých rozsah a funkciu vysvetľujeme:

 • dočasné súbory cookies (pozri bod 4.1)
 • trvalé súbory cookies (pozri bod 4.2)

4.1 Dočasné súbory cookies

Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. Patria medzi ne predovšetkým cookies relácie, ktoré ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorých možno k spoločnej relácii priradiť rôzne žiadosti vášho prehliadača. Vďaka nim budeme môcť rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú lokalitu. Cookies relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

4.2 Trvalé súbory cookies

Trvalé súbory cookies sa automaticky vymažú po stanovenom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Môžete ich kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača.

Nastavenia svojho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a môžete zablokovať cookies tretích strán, alebo dokonca aj všetky súbory cookies. Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, použite funkciu pomocníka vo svojom prehliadači.

Zoberte na vedomie, že ak súbory cookies zablokujete alebo vymažete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Súbory cookies používame na vašu identifikáciu počas nasledujúcich návštev, ak u nás máte účet. Inak sa budete musieť pri každej návšteve znovu prihlásiť.

Používané súbory flash cookies nezaznamenáva váš prehliadač, ale zásuvný modul Flash. Používame aj ukladacie objekty HTML5, ktoré sa uchovávajú na vašom termináli. Tieto objekty uchovávajú požadované údaje nezávisle od vášho prehliadača a nemajú automatický dátum expirácie. Ak nechcete, aby sa súbory flash cookies spracúvali, musíte si nainštalovať príslušný doplnok, napríklad Better Privacy pre prehliadač Mozilla Firefox alebo Adobe Flash Killer Cookie pre prehliadač Google Chrome. Používanie ukladacích objektov HTML5 zakážete použitím súkromného režimu prehliadania. Odporúčame vám tiež, aby ste súbory cookies a históriu prehliadača pravidelne manuálne vymazávali.

Viac informácií o cookies nájdete tu.

5. Používanie služby Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. (Google), ktorá používa súbory cookies. Informácie, ktoré o vašom používaní tejto webovej lokality vygeneruje súbor cookie, sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú. Ak je však na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP adresy, spoločnosť Google vopred skráti vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša celá IP adresa a skracuje sa až tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na hodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavovanie správ o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľa webovej lokality, ktoré súvisia s používaním webovej lokality a internetu.

IP adresa, ktorú váš prehliadač odošle v kontexte služby Google Analytics, nie je konsolidovaná s ostatnými údajmi spoločnosti Google.

Používaniu súborov cookies môžete zabrániť výberom vhodných nastavení svojho prehliadača, no uvedomte si, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality. Spoločnosti Google tiež môžete zabrániť v získavaní údajov generovaných súborom cookie, ktoré sa týkajú vášho používania webovej lokality (vrátane IP adresy), a v tom, aby tieto údaje spracúvala, tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok k prehliadaču, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledujúci odkaz: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „anonymizeIp()“. Vďaka tomu sa IP adresy spracúvajú v skrátenej forme, aby bolo možné vylúčiť osobný vzťah. Ak sú údaje, ktoré sa o vás získali, osobné, budú okamžite vylúčené a osobné údaje budú ihneď vymazané.

Službu Google Analytics používame na analyzovanie a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej lokality. Získané štatistiky nám pomáhajú skvalitňovať naše služby a robiť ich zaujímavejšími pre vás ako pre používateľa. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje odosielajú do USA, sa spoločnosť Google podrobuje ochrannému bezpečnostnému štítu medzi EÚ a USA – www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom používania služby Google Analytics je čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics aj na analýzu pohybu návštevníkov nezávisle od zariadenia, ktorá sa vykonáva pomocou ID používateľa. Používanie súborov cookies môžete zablokovať vhodnými nastaveniami svojho prehliadača, no uvedomte si, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Spoločnosti Google tiež môžete zabrániť v získavaní informácií v súvislosti so službou Google Analytics stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu k prehliadaču, ktorý je k dispozícii po kliknutí na odkaz: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Službe Google Analytics môžete zakázať získavanie vašich údajov na tejto webovej lokalite kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa tzv. súbor opt-out cookie, ktorý zabráni ďalšiemu získavaniu vašich údajov, keď navštívite túto webovú lokalitu:

Deactivate Google Analytics

Zistite viac o podmienkach používania spoločnosti Google a jej zásadách ochrany súkromia:

Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky používania: www.google.com/analytics/terms/sk.html,

zásady ochrany súkromia: www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html a

vyhlásenie o ochrane údajov: www.google.de/intl/sk/policies/privacy.

5.1. Google Tag Manager

Google Tag Manager je riešením, pomocou ktorého môžeme spravovať tzv. Webové tagy (značky) prostredníctvom jedného rozhrania (a napríklad integrovať Googly Analytics, ako aj iné Google marketingové služby, v našej online ponuke). Tag Manager samotný (ktorý implementuje značky) nespracováva žiadne osobné údaje užívateľov.

Pozrite na nasledujúce informácie o Google službách so zreteľom na spracovanie osobných údajov užívateľov.

Návod používania: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

5.2 Google Universal Analytics

Google Analytics používame vo forme „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ opisuje postup služby Google Analytics, kde sa analýza používateľov uskutočňuje na základe pseudonymného používateľského identifikátora a vytvorí sa teda pseudonymný používateľský profil s informáciami z používania rôznych zariadení (tzv. „Cross Device Tracking“).

6. Ďalšie funkcie a ponuky našej webovej lokality

Okrem výlučne informatívneho používania našej webovej lokality ponúkame rôzne služby, ktoré môžete využiť v prípade záujmu. Spravidla budete musieť poskytnúť svoje osobné údaje, ktoré použijeme na poskytnutie príslušnej služby a na ktoré sa, samozrejme, vzťahujú princípy spracovania údajov.

V niektorých prípadoch používame na prevádzkovanie našej webovej lokality a súvisiacich procesov externých poskytovateľov služieb. Dodržiavame požiadavky čl. 28 nariadenia GDPR. S každým spracovateľom objednávok sme uzatvorili zmluvu o spracovaní, ktorá je viazaná na pokyny a zaisťuje spracúvanie vašich osobných údajov na konkrétny účel a zákaz ich ďalšieho šírenia.

Ak sa vaše údaje zo strany poskytovateľa musia spracovať v treťom štáte, ktorý nie je bezpečný (štáty bez zodpovedajúcich zákonov o ochrane údajov), spracovanie objednávok je zabezpečené medzinárodnými zmluvami v súlade s európskymi požiadavkami.

Informácie o vhodných a primeraných zárukách a o možnosti získať ich kópiu si môžete vyžiadať od vedúceho ochrany údajov.

Naša webová lokalita používa aj funkcie iných poskytovateľov služieb. Ak ich budete chcieť použiť, budete presmerovaní na webové lokality poskytovateľov služieb, o čom vás budeme pred presmerovaním informovať. Na ich webových lokalitách nájdete príslušné oznámenia o ochrane údajov.

Keďže títo poskytovatelia služieb predkladajú svoje ponuky vo svojom mene a na vlastné účely, spoločnosť Balluff na ne nemá vplyv ani za ne nenesie zodpovednosť.

6.1 Kontaktný formulár

Na našej webovej lokalite vám ponúkame možnosť priamo nás kontaktovať. Keď sa s nami skontaktujete mailom alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára, údaje, ktoré poskytnete (vaša mailová adresa, meno a telefónne číslo), si uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje vyplývajúce z tohto kontextu vymažeme, keď ich uchovávanie už nebude potrebné a nebude potrebné dodržať zákonné lehoty uchovávania v opačnom zmysle.

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je čl. 6 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR a ak sa to uplatňuje, aj čl. 6 bod 1 písm. b).

6.2 Využívanie nášho internetového obchodu

Počas využívania nášho internetového obchodu sa budú vaše údaje spracúvať v rámci objednávacieho procesu. Informácie požadované na uzatvorenie zmlúv sú označené samostatne, ďalšie informácie sú nepovinné.

Na spracúvanie platieb využívame ďalších poskytovateľov služieb. Vaše bankové údaje budú odoslané poverenej finančnej inštitúcii a poverenému poskytovateľovi platobných služieb. Právnym základom na tento účel je čl. 6 bod 1 písm. b) nariadenia GDPR, čiže na plnenie zmluvy je potrebné spracovanie.

Ďalšie informácie o politike ochrany údajov nášho poskytovateľa platobných služieb nájdete na nasledujúcom odkaze (English version):
www.concardis.com/de-en/protecting-your-data

Dobrovoľne si môžete vytvoriť zákaznícky účet, prostredníctvom ktorého môžeme uložiť vaše údaje na účely ďalších nákupov. Údaje, ktoré ste poskytli, sa budú v prípade vytvorenia účtu uchovávať do ďalšieho oznámenia. Svoje údaje, ktoré nie sme zo zákona povinní uchovávať, môžete kedykoľvek vymazať v zákazníckej časti.

Právnym základom uchovávania vašich osobných údajov v tomto kontexte je čl. 6 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Na základe obchodných a daňových zákonov máme povinnosť evidovať vašu adresu, údaje o platbe a objednávke počas lehoty desiatich rokov.

Aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, predovšetkým k bankovým údajom, objednávací proces je šifrovaný technológiou SSL.

6.3 Informačný bulletin

Ak sa chcete prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu, potrebujeme váš súhlas. Takýmto spôsobom môžete získať informácie o zaujímavých produktových inováciách.

Využívame tzv. postup dvojitého prihlásenia. Znamená to, že po registrácii automaticky dostanete mail na mailovú adresu, ktorú ste uviedli. V ňom vás požiadame, aby ste svoju mailovú adresu potvrdili. Okrem toho v každom prípade uchovávame potvrdzovacie protokoly. Účelom tohto postupu je dokumentácia vašej registrácie.

Jedinou povinnou informáciou na zasielanie informačného bulletinu je vaša emailová adresa. Uvedenie ďalších samostatne označených údajov je nepovinné a takéto údaje sa používajú na to, aby sme vás mohli osloviť osobne.

Po vašom potvrdení si vašu mailovú adresu uložíme, aby sme vám na ňu posielali informačné bulletiny. Právnym základom je čl. 6 bod 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že kliknete na odkaz uvedený v každom maile s informačným bulletinom alebo pošlete mail na adresu info@balluff.sk

Na zasielanie informačných bulletinov využívame poskytovateľa služieb so sídlom v Nemecku, ktorého sme zaviazali povinnosťou dodržiavať zákony o ochrane údajov a ktorý zabezpečuje, aby sa vaše údaje používali výlučne na zasielanie informačného bulletinu od spoločnosti Balluff. Vaše údaje sú uložené výlučne v európskych dátových centrách.

Naše mailové informačné bulletiny môžu obsahovať odkazy na konkrétne webové lokality spoločnosti Balluff. Takýmto spôsobom dokážeme stanoviť účinnosť marketingových kampaní. Tieto hodnotenia sú však založené na anonymizovaných údajoch, takže o vašej osobe nevyvodzujeme nijaké závery. Informačné bulletiny môžu tiež obsahovať odkazy na lokality tretích strán.

Vaše údaje budeme uchovávať, pokým budete prihlásení na odber informačného bulletinu. Keď odber zrušíte, vaše údaje v tomto kontexte zablokujeme, takže v budúcnosti už od nás nebudete dostávať informačné bulletiny.

6.4 Používanie četu

Ak chcete dostať priame informácie alebo získať pomoc v súvislosti s našimi produktmi alebo službami alebo iné informácie o spoločnosti Balluff, môžete sa s nami spojiť priamo a rýchlo pomocou funkcie četu na našej webovej lokalite (v určitých časoch). Ak sa chcete zúčastniť živého rozhovoru, vyžadujeme vaše meno a e-mailovú adresu. Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR. Náš „záujem“ podľa čl. 6 bod. 1 písm. f) je komunikácia s príslušnými používateľmi prostredníctvom online rozhovoru. Ak s nami zdieľate iné osobné údaje počas živého rozhovoru, tieto informácie sa poskytujú dobrovoľne.

Údaje vzniknuté v tomto kontexte vymažeme, keď už ich uchovávanie nebude potrebné a ak nebudú platiť zákonné lehoty uchovávania v opačnom zmysle.

6.5 Používanie ikon sociálnych médií

Na našej webovej lokalite sme zverejnili ikony sociálnych médií. Jednoduchým kliknutím myšou získate prístup na nasledujúce platformy sociálnych médií: Facebook, YouTube a LinkedIn. Keď navštívite našu webovú lokalitu, poskytovateľom neposkytneme žiadne osobné údaje. Poskytovateľa platformy spoznáte podľa loga. Ponúkame vám možnosť prejsť prostredníctvom ikony priamo na príspevky spoločnosti Balluff na jeho webovej lokalite.

Na získavané údaje a postupy spracúvania údajov nemáme vplyv a nepoznáme ani úplný rozsah získavania údajov, účely spracúvania a lehoty uchovávania. Rovnako nedisponujeme ani informáciami o vymazávaní údajov.

Po kliknutí na príslušnú ikonu vám ponúkame možnosť získať od spoločnosti Balluff informácie o príslušnej platforme. Právnym základom používania je čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Uvádzame adresy platforiem sociálnych médií, kde nájdete ich informácie o ochrane údajov:

6.6 CAD výkresy/3D modely

Na našej webovej lokalite vám ponúkame možnosť stiahnuť si CAD výkresy/3D modely. Využívame službu externého poskytovateľa spoločnosti CADENAS GmbH, na ktorej stránku vás presmerujeme. Vaše osobné údaje, ktoré tam poskytnete, ďalej spracúva spoločnosť CADENAS GmbH. Informácie o spracúvaní spoločnosťou CADENAS GmbH nájdete v jej oznámení o ochrane údajov.

6.7 Portál venovaný kariére

Naša webová lokalita vás informuje o všetkých voľných miestach v spoločnosti Balluff.

6.8 Integrácia YouTube videí

1) V našej online ponuke máme vložené videá YouTube, ktoré sú uložené na stránke www.youtube.com a môžu sa prehrávať priamo z našich webových stránok.

2) Keď navštívite webovú stránku, služba YouTube je informovaná o tom, že ste si vybrali príslušnú podstránku z našich webových stránok. Služba YouTube zhromažďuje aj tieto údaje:

 • IP adresu
 • Dátum a čas požiadavky
 • Rozdiel časového pásma voči pásmu GMT
 • Obsah požiadavky (konrétna stránka)
 • Stav prístupu/http kód stavu
 • Prenesený objem údajov
 • Webová stránka, z ktorej pochádza žiadosť
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

K tomuto dochádza bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľské konto, cez ktoré ste prihlásení, alebo ak neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásení cez Google, vaše údaje sú priradené priamo do vášho účtu. Ak nechcete, aby boli údaje priradené k vášmu profilu YouTube, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť. Služba YouTube ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na inzerciu, prieskum trhu a / alebo dizajn svojich webových stránok založený na potrebách. Akákoľvek takáto analýza sa uskutočňuje najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na poskytovanie vhodnej reklamy a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, pričom musíte podať námietku na YouTube.

3) Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní prostredníctvom služby YouTube nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov. Ďalej získate ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: www.google.de/intl/sk/policies/privacy. Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a podlieha EU-USA štítu o ochrane osobných údajoch. www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6.9 Integrácia Google Maps

1) Na tejto webovej stránke používame Google Mapy. To znamená, že zobrazujeme interaktívne mapy priamo na webových stránkach a uľahčujeme pohodlné používanie funkcie mapy.

2) Keď navštívite webové stránky, spoločnosť Google je informovaná o tom, že ste si vybrali príslušnú podstránku z našich webových stránok. Spoločnosť Google tiež zhromažďuje údaje uvedené v časti 6.8.2. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásení do spoločnosti Google, vaše údaje sú priradené priamo do vášho účtu. Ak nechcete, aby boli údaje priradené k vášmu profilu Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na inzerciu, prieskum trhu a / alebo dizajn svojich webových stránok založený na potrebách. Akákoľvek takáto analýza sa uskutočňuje najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na poskytovanie vhodnej reklamy a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov, pričom musíte podať námietku spoločnosti Google.

3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom plug-inu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Ďalej získate ďalšie informácie o príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vašich osobných údajov: www.google.de/intl/sk/policies/privacy. Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a podlieha EU-USA štítu o ochrane osobných údajoch www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Použitie nástrojov Retargetingu (opätovné zacielenie)

Na našich webových stránkach používame technológiu tzv. Retargetingu. Požívame retargering na kategorizovanie návštevníkov do používateľských skupín. Právnym základom spracovania je čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR.

7.1 Facebook Retargeting

Aby sme mohli využiť relevantné správy a reklamy na Facebooku - a aby sme mohli merať náš marketingový úspech, na našich stránkach sme nainštalovali pixel Facebooku - a teda nástroj remarketingu / retargetingu v sociálnej sieti Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Keď navštívite našu webovú stránku a akceptujete marketingové súbory cookie, vytvoríme priame spojenie medzi prehliadačom a serverom Facebook prostredníctvom kódu pixelov Facebook. Spoločnosť Facebook dostáva informácie, že ste navštívili našu stránku s vašou IP adresou. To znamená, že spoločnosť Facebook môže priradiť návštevu našich stránok na váš používateľský účet. Nedostávame žiadne informácie o obsahu prenesených dát, ako aj o ich použití prostredníctvom Facebooku. Tieto údaje nie sme schopní priradiť k vašej osobe. Ďalšie informácie o možnostiach ochrany osobných údajov na Facebooku nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov Facebooku na adrese: www.facebook.com/about/privacy. Môžete spravovať, aký obsah a informácie zdieľate pomocou Facebooku prostredníctvom nástroja „Activity log“ alebo si ho stiahnite z Facebooku pomocou nástroja „Download your data“.

Ak chcete pre váš prehliadač deaktivovať retargeting prostredníctvom Facebooku, použite funkciu opt-out v nastavení súborov cookie.

7.2. Conversion Google Adwords

1) Používame službu Google Adwords, aby sme upozornili na naše atraktívne ponuky pomocou reklám (tzv. Google Adwords) na externých webových stránkach. Môžeme určiť, aké úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia vo vzťahu k údajom z reklamných kampaní. Naším cieľom je ukázať vám reklamy, ktoré sú pre vás zaujímavé, aby vás naša webová stránka zaujala čím viac a dosiahli sme regulérny výpočet reklamných nákladov.

2) Toto reklamné médium dodáva spoločnosť Google prostredníctvom tzv. „Ad Serveru“. Na tento účel používame súbory cookie Ad Server, pomocou ktorých je možné merať určité parametre pre meranie výkonnosti, ako napríklad vloženie reklám alebo kliknutia používateľom. Ak sa na naše webové stránky dostanete z reklamy Google, súbor cookie je uložený v počítači Google Adwords. Tieto cookies všeobecne strácajú platnosť po 30 dňoch a nie sú určené na to, aby vás osobne identifikovali. Pre tento súbor cookie sú spravidla uložené: jedinečné ID cookie, počet zobrazení reklamy na umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po zobrazení) a informácie o zrušení (označenie, že používateľ už nechce byť kontaktovaný), ako hodnoty analýzy.

3) Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak používateľ navštívi určité stránky webových stránok zákazníka služby AdWords a súbor cookie uložený v počítači ešte nie je vyčerpaný, spoločnosť Google a zákazník môžu rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Ku každému zákazníkovi AdWords je priradený iný súbor cookie. Cookies nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. V uvedených reklamných opatreniach nezhromažďujeme a nespracovávame žiadne osobné údaje. Služba Google nám poskytuje iba štatistické analýzy. Na základe týchto analýz dokážeme rozpoznať, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Z použitia reklamných médií nedostávame dodatočné údaje. Okrem toho nemôžeme identifikovať používateľov pomocou týchto informácií.

4) Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie spracovanie údajov, ktoré zhromažďuje spoločnosť Google prostredníctvom tohto nástroja, a preto vás informujeme podľa úrovne informácií, ktoré sú známe. S integráciou konverzie v službe AdWords spoločnosť Google získa informácie, že ste si vyvolali zodpovedajúcu stránku z našich webových stránok, alebo klikli na jednu z našich reklám. Ak ste zaregistrovaný na službu Google, môže Google priradiť návštevu k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v spoločnosti Google alebo ste neboli prihlásení, existuje možnosť, že poskytovateľ zistí a uloží vašu IP adresu.

5) Môžete zabrániť účasti na tomto sledovacom procese rôznymi spôsobmi:a) so zodpovedajúcim nastavením v softvéri prehliadača, najmä odmietnutie súborov cookie tretej strany znamená, že neobdržíte žiadne reklamy od poskytovateľov tretích strán; b) deaktiváciou súborov cookie na sledovanie konverzií nastavením prehliadača tak, aby boli cookies zablokované z domény „www.googleadservices.com“, www.google.sk/settings/ads, pričom toto nastavenie sa odstráni pri odstránení súborov cookie; c) deaktiváciou záujmových reklám od poskytovateľov, ktoré sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“ prostredníctvom odkazu www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie sa odstráni pri odstránení súborov cookie; d) trvalou deaktiváciou vo vašom prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pod odkazom www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto ponuky.

6) Právnym základom na spracovanie vašich údajov je čl. 6 bod 1 písm. f) nariadenia GDPR. Viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete tu: www.google.com/intl/sk/policies/privacy a services.google.com/sitestats/sk.html. Prípadne môžete navštíviť webovú stránku iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI) na www.networkadvertising.org. Spoločnosť Google podlieha EU-USA štítu ochrany osobných údaju www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Lehota uchovávania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, len kým to bude potrebné na plánovaný účel ich získavania alebo podľa toho, ako to bude vyžadovať zákon. Ak bude potrebné dodržať lehoty uchovávania podľa obchodných a daňových zákonov, niektoré údaje sa môžu uchovávať až desať rokov. Ďalšie informácie nájdete pri jednotlivých funkciách uvedených na našej webovej lokalite.

9. Namietanie proti spracúvaniu vašich údajov alebo zrušenie ich spracúvania

Ak ste poskytli súhlas so spracúvaním svojich údajov, v budúcnosti ho budete môcť kedykoľvek odvolať. Oznámenie o jeho odvolaní môžete poslať na adresu info@balluff.sk. Zoberte však na vedomie, že napriek námietke alebo odvolaniu súhlasu môžeme byť zo zákona povinní údaje uchovávať.

Proti spracúvaniu svojich osobných údajov na reklamné účely môžete, samozrejme, namietať kedykoľvek.

Kontaktné údaje nájdete v bode 1.

10. Vaše práva

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané, ste v zmysle GDPR dátový subjekt. V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte voči nám tieto práva:

 • právo na informácie
 • právo na opravu alebo vymazanie
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo namietať proti spracúvaniu
 • právo na prenosnosť údajov

V súvislosti s naším spracúvaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu údajov.

11. Zmeny v tomto oznámení o ochrane údajov

Vzhľadom na dynamický rozvoj internetovej ponuky a možné zmeny v zákonoch možno budeme musieť toto oznámenie o ochrane údajov niekedy zmeniť. Zoberte preto na vedomie najnovšiu verziu nášho oznámenia o ochrane údajov.

 

Nahor