Ochrana vašej privátnej sféry a ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chceme pre vás sprehľadniť naše opatrenia podniknuté na ochranu údajov.

Zisťovanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite naše internetové stránky, ukladá náš webový server štandardne IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetového pripojenia, informáciu o webovej stránke, z ktorej ste sa dostali na našu stránku, ako aj dátum a trvanie návštevy. Uložené údaje sú vyhodnocované výlučne na štatistické účely, ich odovzdávanie tretej osobe sa nevykonáva ani za účelom komerčným, ani nekomerčným.

Údaje vzťahujúce sa ku konkrétnej osobe sú ukladané iba vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytnete, napríklad v rámci registrácie, dotazníka alebo kvôli realizácii zmluvy. Uisťujeme vás, že vaše údaje sú považované a spracovávané v každom prípade ako dôverné informácie a neodovzdávajú sa žiadnej tretej osobe. Deje sa to jedine v prípade, že máme na to od vás súhlas alebo je k dispozícii úradné nariadenie.

Zapojenie poskytovateľov služieb

Pokiaľ poveríme nejakých poskytovateľov služieb vybavením určitých prác pre náš podnik, sú títo poskytovatelia zmluvne viazaní k tomu, aby dodržiavali naše štandardy ochrany údajov.

Účely používania

Firma Balluff využíva vaše osobné údaje iba na účely technickej administrácie internetových stránok, na usmernenie alebo manažovanie zákazníkov, na poskytnutie vami želaných výrobkov alebo služieb a na realizáciu marketingu len v rozsahu, ktorý je na to potrebný. Na iné účely sa používajú vaše osobné údaje iba v prípade, že ste udelili svoj súhlas a neexistujú žiadne zákonné nariadenia a povinnosti.

Právo na prístup a úpravu

Máte kedykoľvek právo skontrolovať a opraviť osobné údaje, ktoré sú uložené v našom systéme, ak si myslíte, že tieto údaje nie sú správne.

Ak máte otázky ohľadom spracovávania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na našu osobu poverenú ochranou údajov. Stačí odoslať e-mailovú správu osobe, ktorá je v podniku poverená ochranou údajov (e-mailovú adresu nájdete dole) alebo na e-mailovú adresu uvedenú v tiráži.

Právo na odvolanie

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním údajov vzťahujúcich sa k vašej osobe. Odvolanie má účinnosť do budúcnosti. Stačí odoslať e-mailovú správu na e-mailovú adresu uvedenú v tiráži alebo osobe, ktorá je v podniku poverená ochranou údajov (e-mailovú adresu nájdete dole).

Uchovávanie osobných údajov

Firma Balluff ukladá vaše osobné údaje tak dlho, ako je to nutné, aby mohla poskytovať želanú službu alebo službu, na poskytovanie ktorej ste udelili svoj súhlas, pokiaľ sú dostupné zákonné nariadenia a povinnosti. Okrem toho ukladá firma Balluff vaše údaje iba tak dlho, kým sa používajú na marketingové účely.

Zabezpečenie

Firma Balluff prijíma a realizuje technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na to, aby boli vaše osobné údaje chránené pred úmyselnou manipuláciou, stratou a nepovolaným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky.

Dodatočné upozornenie vzťahujúce sa k získavaniu údajov prostredníctvom internetu

We collect and store data about online visitor behaviour for marketing and optimisation purposes (insofar as there is a connection to a person and only after prior consent). On our website data for marketing and optimisation purposes is collected and stored using technologies from Google Inc. (Google Analytics and Google Adwords), and also as part of newsletter campaigns. As Google Analytics was extended with the code „gat._anonymizeIp();“ on this website, an anonymous logging of IP addresses (so-called IP masking) is guaranteed. Our website also uses cookies which enable the usage of our website to be evaluated. Cookies are small text files which are stored in your Internet browser. The information which is collected from these cookies provides Balluff with information on the type of browser used, the IP address and the duration of the visit. It is not possible to identify a visitor using cookies due to the aforementioned anonymity of the data. The IP address transmitted by your browser within the framework of Google Analytics is not combined with other Google data. You can prevent the storage of cookies by adjusting your browser software setting; however, we would like to point out that not all functions of this website can be used to their full extent if cookies are disabled. You can also prevent the collection of data generated by the cookie and related to your usage of the website (incl. your IP address) for Google, as well as the processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link tools.google.com/dlpage/gaoptout. For more information on the terms and conditions of use and data protection please visit www.google.de/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html.

Nahor