Optimálna spätná väzba polohy pre priame pohony do 48 m

Optimálna spätná väzba polohy pre priamy pohon do 48 m

Riešenie

Na spätné hlásenie polohy bezprevodových lineárnych priamych pohonov potrebujete absolútne, vysokopresné, viacrotorové systémy merania dráhy. Viacrotorový absolútny systém BML-G vám ponúka optimálne riešenie spätnej väzby. Súčasné meranie polohy viacerých rotorov na jednom statore znižuje systémové náklady. Veľká vzdialenosť medzi snímačom a meracím telesom zjednodušuje montáž a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.

Špeciálne vlastnosti

  • žiadna referenčná jazda pre meracie teleso do 48 m: absolútny merací signál
  • optimálna dostupnosť – spoľahlivá prevádzka: diagnostická funkcia
Optimálna spätná väzba polohy pre priamy pohon do 48 m
Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

Priemyselný tím

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.