Kontrola hladiny oleja a chladiaceho média

Viac bezpečnosti pre vaše prevodové, hydraulické a chladiace systémy

Riešenie

V expanzných nádržiach chladiacich, ako aj prevodových a hydraulických systémov by mali byť vždy zaistené optimálne hladiny. Naše kapacitné snímače BCS v tomto prípade zaznamenávajú maximálne a minimálne hladiny bez priameho kontaktu – cez stenu nádrže alebo pomocou adaptérov. Do olejovej vane sa montujú ako snímač netesností a spoľahlivo hlásia prípadné úniky oleja.

Zvláštnosti

  • kapacitné snímače so skúškou životnosti HALT
  • bezkontaktné meranie cez plastové steny
  • zaznamenávanie oleja a vody
Energia, veterná energia, kontrola hladiny oleja a chladiaceho média
Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

Priemyselný tím

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.