Polohovanie vrtákov kvôli pôdnym vzorkám

Efektívne hľadanie nových zdrojov surovín vďaka bezdotykovým systémom na meranie polohy

Riešenie

Mobilné vrtné súpravy odoberajú pri hľadaní nových zdrojov surovín pôdne vzorky na potvrdenie potenciálnych nálezísk. Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL sa vyznačujú plochou konštrukciou a spoľahlivo zaručujú správnu hĺbku vrtu. Na základe toho poznáte vždy polohu vrtáka.

Zvláštnosti

  • plochá konštrukcia, priestorová nenáročnosť pri mobilných strojoch
  • robustné teleso profilu
  • žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia so vzdialenosťou medzi snímačom polohy a snímačom dráhy až 15 mm
Monitorovanie hĺbky vrtu pri mobilných vrtných súpravách
Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

Priemyselný tím

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.