Snímanie uhla otočenia na osi C

Vysokopresné snímanie rotačného uhla otáčania s magneticky kódovaným systémom na meranie dráhy

Riešenie

Napríklad na monitorovanie rotácie pozdĺž osi Z sa okrem hlavných osí X, Y a Z stále častejšie používajú aj pomocné osi (napríklad C).

Náš magneticky kódovaný systém merania dráhy BML slúži na vysokopresné snímanie rotačného uhla otočenia. Jeho princíp merania umožňuje veľa voľného priestoru v strede osi. Tento systém umožňuje lepšiu cirkuláciu médií, ako sú chladiace a mazacie kvapaliny, ako aj napájanie a signalizačné vedenia.

Zvláštnosti

  • vysokopresné snímanie rotačného uhla otáčania
  • veľa voľného priestoru v strede osi – lepší prenos médií, napájania a signálnych vedení
Obrábanie kovov, uvedenie riadení strojov do prevádzky
Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

Priemyselný tím

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.