Získavanie energie
Získavanie energie

Hospodárnosť dnes a zajtra

Energetický priemysel si musí poradiť s klimatickými zmenami, demografickým vývojom a obmedzenou dostupnosťou fosílnych zdrojov energie. Takéto rámcové podmienky si vyžadujú nové a inovatívne riešenia. Veterné parky blízko pobrežia alebo solárne zariadenia na púšti: Rozdelenie výroby elektrickej energie na množstvo jednotlivých systémov a bezprostredný vplyv extrémnych faktorov okolitého prostredia kladú vysoké požiadavky na kvalitu použitých komponentov.

Spoločnosť Balluff je významným prínosom pre všetky energetické odvetvia: Dostanete spoľahlivé riešenia na ťažbu ropy a plynu, na konvenčné získavanie energie, ako aj pre obnoviteľné energie z vetra, slnka a vody . Každý jednotlivý komponent pritom presvedčí robustnosťou a kvalitou.

U nás využijete celosvetovú sieť technického poradenstva, odbytu, popredajného servisu a zásobovania náhradnými dielmi.

Okrem toho spolupracujeme s výrobcami zariadení a dodávateľmi čiastkových systémov. To vám zaručí optimálne riešenia.

Získavanie energie (súbor PDF)
Veterná energia
Veterná energia
Solárne elektrárne
Solárne elektrárne
Sila vody
Sila vody
Konvenčné elektrárne
Konvenčné elektrárne
Ťažba ropy a plynu
Ťažba ropy a plynu
Naše mimoriadne silné stránky
Naše mimoriadne silné stránky