Balluff – v energetike je ako doma
Balluff – v energetike je ako doma

Balluff – v energetike je ako doma

Energetický priemysel si z dlhodobého hľadiska musí poradiť s klimatickými zmenami, demografickým vývojom a obmedzenou dostupnosťou fosílnych zdrojov energie. Výroba energie pritom musí ostať hospodárna dnes aj v budúcnosti. Takéto rámcové podmienky vyžadujú nové a inovatívne riešenia. Veterné parky blízko pobrežia alebo solárne zariadenia na púšti: Rozdelenie výroby elektrickej energie na množstvo jednotlivých systémov a bezprostredný vplyv extrémnych faktorov okolitého prostredia kladú vysoké požiadavky na kvalitu použitých komponentov. Spoločnosť Balluff je významným prínosom pre všetky energetické odvetvia.

Spoločnosť Balluff v energetike (súbor PDF)
Ťažba ropy a plynu
Ťažba ropy a plynu
Konvenčné elektrárne
Konvenčné elektrárne
Solárna energia
Solárna energia
Sila vody
Sila vody
Veterná energia
Veterná energia
Hydraulika
Hydraulika