Energia, sila vody
Energia, sila vody

Presná regulácia veľkých zariadení

Sila vody má v súčasnosti v rámci mixu zdrojov obnoviteľnej energie významné postavenie a ukrýva ešte stále veľký objem nevyčerpaného potenciálu.
Predpokladom zvládnutia obrovských vodných síl sú pritom spoľahlivé a maximálne presne pracujúce regulačné systémy.
Spoločnosť Balluff podporuje a chráni najmodernejšie koncepcie turbín a ovládaní pomocou vysokopresných riešení tvorených snímačmi a systémami na meranie polohy.

Príklady aplikácií

 • Regulácia rozvádzacích lopatiek v Kaplanových turbínach

  Rovnomerná prevádzka turbín vďaka spoľahlivej regulácii

  Riešenie

  Na dosiahnutie rovnomerného chodu turbín sa v Kaplanových turbínach v prípade potreby upravuje poloha rozvádzacích lopatiek. Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL – profil vám umožnia spoľahlivú a bezpečnú reguláciu vašich turbín .

  Zvláštnosti

  • mimoriadna spoľahlivosť
  • po prerušení prívodu elektrickej energie nie je potrebný referenčný chod
  • robustné a bezdotykové riešenie
  Energia, sila vody, regulácia rozvádzacích lopatiek v Kaplanových turbínach
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Regulácia obežných lopatiek v Kaplanových turbínach

  Efektívna úprava výkonu vďaka spoľahlivej regulácii

  Riešenie

  Vďaka nastaveniu obežných lopatiek podľa množstva vody sa v Kaplanových turbínach upravuje výkon turbíny. Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL sú integrované priamo do hriadeľa a starajú sa o optimálne prestavenie obežného kolesa. Tým sa umožnení efektívna regulácia výkonu vašich turbín.

  Zvláštnosti

  • vysoký stupeň ochrany
  • odolnosť voči tlaku na integráciu v hydraulických valcoch
  Energia, sila vody, regulácia obežných lopatiek v Kaplanových turbínach
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Regulácia Peltonových turbín

  Spoľahlivé sledovanie tlaku vody

  Riešenie

  V Peltonových turbínach sa regulácia otáčok lopatkového kolesa a teda aj výstupného výkonu vykonáva pomocou trysiek v prúde vody. Na viacerých vstupných tryskách je prítomný vysoký tlak až 200 bar, ktorý sa musí sledovať rýchlo a rovnomerne. Zabezpečia to magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL od spoločnosti Balluff – s vysokou spoľahlivosťou.

  Zvláštnosti

  • spoľahlivé a robustné riešenie
  • kompaktná konštrukcia
  Energia, sila vody, regulácia Peltonových turbín
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Monitorovanie hrádzí

  Presná regulácia stavu hladiny

  Riešenie

  Plnoautomatická regulácia stavu hladiny vody na hrádzach sa medzičasom stala štandardom. Naše snímače sklonu BSI presne zaznamenávajú medzipolohy a spoľahlivo monitorujú vaše hrádze.

  Zvláštnosti

  • veľký teplotný rozsah
  • analógový výstup 4 … 20 mA
  • kompaktná konštrukcia
  Energia, sila vody, monitorovanie hrádzí
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Monitorovanie hrablíc

  Robustné riešenie pre vyššiu hospodárnosť

  Riešenie

  Naplaveniny na vtoku do vodných elektrární môžu zapríčiniť výkonnostné straty. V najhoršom prípade spôsobia dokonca upchatie. V hrabliciach na zachytávanie plávajúcich predmetov registrujú naše indukčné snímače BHS odolávajúce vysokému tlaku koncové polohy hrablíc a spoľahlivo ich monitorujú. Dôležitý príspevok k hospodárnosti vášho zariadenia.

  Zvláštnosti

  • vysoká odolnosť proti tlaku
  • jednoduchá montáž
  Energia, sila vody, monitorovanie hrablíc
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Meranie nízkych otáčok

  Možná je aj kontrola zastavenia

  Riešenie

  Náš magneticky kódovaný systém merania dráhy je aj pri nízkych otáčkach extrémne presný. Vďaka tomu vytvárajú hydro turbíny presné otáčky hriadeľa. Alebo kontrolujú zastavenie hydrodynamických ložísk v pohotovostnom režime, aby zabránili poškodeniam ložísk následkom chýbajúceho mazania.

  Zaujímavosti

  • presné meranie otáčok
  • žiadne opotrebovanie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • možná je aj kontrola zastavenia
  Meranie nízkych otáčok
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Zaistenie spoľahlivej zatváracej polohy

  Spoľahlivá kontrola prístrojov

  Riešenie

  Pri prístrojoch vo vodnej elektrárni je potrebné objemový tok spoľahlivo zablokovať. Vysoko indukčné snímače odolávajúce vysokému tlaku spoločnosti Balluff kontrolujú priamo na tesniacej hrane, či je blokovací diel úplne uzavretý

  Zaujímavosti

  • vysoká odolnosť voči tlaku
  • rozličné varianty krytov a závitov
  • káblové alebo konektorové spoje
  Zaistenie spoľahlivej zatváracej polohy
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Zjednodušená inštalácia v teréne

  Koncept ponúka medzinárodné využitie

  Riešenie

  Pri konštrukcii zariadení je často potrebné pripájať čiastkové komponenty na riadenie cez dlhé trate. So systémom IO-Link je tento koncept vhodný na inštaláciu v teréne na rôznych trhoch. Na prispôsobenie zberného systému sa používa ľubovoľná požadovaná jednotka master. Schémy zapojenia zostanú rovnaké.

  Zaujímavosti

  • Adresa prevádzkovej zbernice/IP adresa pre max. 136 signálov E/A a diagnostických bodov
  • digitalizované analógové hodnoty namiesto analógových signálov (nie je potrebný tienený kábel)
  • akčné členy s riadením až do 2 A
  Zjednodušená inštalácia v teréne
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.