Energia, solárna energia
Energia, solárna energia

Maximálna presnosť aj v púšti

Solárne tepelné elektrárne poskytujú v súčasnosti výkony 100 MW a viac. Aby sa umožnila výroba tejto energie, musia sa tisíce zrkadiel nastaviť do presnej polohy a musia neustále sledovať dráhu slnka. Na to sú potrebné snímače, ktoré nezaistia iba presné ovládanie, ale ktoré aj odolajú extrémnym okolitým podmienkam, napr. v púštnych regiónoch. Vyvinuli sme meracie systémy, ktorá vám umožnia spoľahlivú registráciu týchto pohybov a výstavbu efektívnych zariadení.

Príklady aplikácií

 • Sledovanie fotovoltaických modulov

  Nákladovo výhodné a spoľahlivé riešenie na určenie polohy

  Riešenie

  Naše indukčné snímače BES ponúkajú hospodárne riešenia pre množstvo aplikácií. Pri zaznamenaní polohy v lineárnom pohone neposkytuje snímač BES informácie o absolútnej polohe, ale zaznamenáva zmenu polohy na základe počtu impulzov. Riešenie snímača od spoločnosti Balluff je preto nákladovo výhodnejšie ako napr. otočný snímač.

  Zvláštnosti

  • veľká spínacia vzdialenosť
  • rozšírený teplotný rozsah
  Energia, solárna energia, sledovanie fotovoltaických modulov
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Polohovanie heliostatov

  Presné polohovanie pri nízkych nákladoch a prevádzke nenáročnej na údržbu

  Riešenie

  Presnosť polohovania heliostatov v solárnych vežiach prispieva výraznou mierou k efektivite celého systému. Na senzoriku sú preto kladené mimoriadne vysoké požiadavky. Náš magneticky kódovaný systém merania dráhy a uhlov BML si poradí aj s náročným použitím v púštnych oblastiach. Pracuje bezdotykovo, jeho údržba je preto nenáročná a pomáha tak zabrániť prestojom.

  Zvláštnosti

  • žiadne opotrebenie a nenáročnosť údržby vďaka bezdotykovému fungovaniu
  • nákladovo výhodná montáž
  • veľmi vysoká presnosť
  Energia, solárna energia, polohovanie heliostatov
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Polohovanie žľabových zberačov podľa pohybu slnka

  Vysoký stupeň účinnosti vďaka presnému sledovaniu a zaostreniu

  Riešenie

  Na dosiahnutie čo najväčšieho stupňa účinnosti v solárnych elektrárňach so žľabovými zberačmi musia všetky žľabové zberače nepretržite sledovať dráhu slnka. A aj absorbéry musia byť vždy presne zaostrené. Náš magneticky kódovaný systém merania dráhy a uhlov BML presvedčí svojou vysokou presnosťou – a to aj pri vysokých teplotných zaťaženiach.

  Zvláštnosti

  • priame meranie
  • presné zaznamenanie polohy
  • určenie referenčných bodov
  Energia, solárna energia, polohovanie žľabových zberačov podľa pohybu slnka
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Vyrovnanie žľabových zberačov podľa polohy slnka

  Vysoká účinnosť vďaka presnému a spoľahlivému vyrovnaniu

  Riešenie

  Vysoké teploty, ktoré sa musia produkovať v solárnych elektrárňach so žľabovými zberačmi si vyžadujú presné vyrovnanie žľabových zberačov podľa polohy slnka. Naše absolútne fungujúce snímače sklonu BSI sa spoľahlivo postarajú o presné sledovanie, a to aj pri výpadku prúdu. Takto zvýšia efektivitu vášho solárneho zariadenia.

  Zvláštnosti

  • spoľahlivosť vďaka nepretržitému zaznamenávaniu polohy
  • vysoká presnosť v celom rozsahu 360 stupňov
  • jednoduchá inštalácia vďaka kompaktnému, robustnému kovovému telesu
  • nie je potrebný referenčný chod
  Energia, solárna energia, vyrovnanie žľabových zberačov podľa polohy slnka
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Vyrovnanie a usmerňovanie plochých zrkadiel

  Presné vyrovnanie pre maximálny stupeň účinnosti

  Riešenie

  Ploché zrkadlá Fresnelových kolektorov by mali mať ideálne vždy identické ohnisko. Iba vtedy sa dosahuje maximálny stupeň účinnosti. Snímače sklonu BSI od spoločnosti Balluff sa spoľahlivo postarajú o presné vyrovnanie každého jednotlivého zrkadlového prvku.

  Zvláštnosti

  • vysoká presnosť
  • kompaktné rozmery
  • jednoduchá montáž
  • nie je potrebný referenčný chod
  Energia, solárna energia, vyrovnanie a usmerňovanie plochých zrkadiel
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.