Balluff v baliacom priemysle
Balluff v baliacom priemysle

V baliacom a potravinárskom priemysle, ako aj vo výrobe nápojov je potrebné zosúladiť množstvo potrieb. Zároveň by produkcia mala byť ešte flexibilnejšia a individuálnejšia a procesy musia byť transparentné a zdokumentovateľné. Bezpečnosť výroby, spoľahlivosť a dostupnosť zariadení sú pritom čoraz dôležitejšie.

Ponúkame vám prijateľné riešenia, ktoré podporujú modulárne koncepcie strojov, ako aj rýchlu a spoľahlivú výmenu formátu a produktov. Spoločnosť Balluff napomáha lepšiu dostupnosť zariadení a zvyšuje efektívnosť v celom procese.

Balenie, potraviny a nápoje (PDF súbor)
Obalový priemysel
Obalový priemysel
Potravinársky priemysel
Potravinársky priemysel
Nápojový priemysel
Nápojový priemysel
Farmaceutický priemysel
Farmaceutický priemysel