Manipulácia, doprava a monitorovanie procesov
Manipulácia, doprava a monitorovanie procesov

Flexibilná realizácia požiadaviek na výrobné systémy

Prepojené výrobné systémy sa skladajú zo štandardných strojov, ktoré sú spojené intralogistickými zariadeniami a kontinuálnymi dopravníkmi. Mimoriadne hospodárna koncepcia, pretože pri nízkych nákladoch a malom množstve modifikácií na zariadení sa dajú vyrábať veľké série, ako aj varianty výrobkov.

Takzvaná malá procesná technika by mala byť navyše vždy aktuálna. Pretože len takto ich dokáže nakladač spoľahlivo monitorovať, zabezpečovať distribúciu chladiacich a mazacích kvapalín a sledovať výšku hladiny náplne hydraulických agregátov. Dôležité pritom je: Zmeny návrhov sa musia dať dobre realizovať, pretože v súčasnosti sa dá pozorovať ich rastúci trend následkom čoraz kratších vývojových cyklov.

Príklady aplikácií

 • Monitorovanie chápadiel na portálových nakladačoch

  Jednoduché monitorovanie procesov uchopovania pomocou magnetických valcových snímačov

  Riešenie

  V pneumaticky aktivovaných chápadlách sú piesty viacnásobne vybavené magnetmi na registráciu polohy uchopovacích čeľustí. Vďaka tomu môžete pomocou našich magnetických valcových snímačov BMF jednoducho monitorovať procesy uchopovania.

  A takto to funguje: Vložte snímače do upevňovacej drážky. Presunutím nastavte požadovaný spínací bod. Pevne priskrutkujte. Hotovo.

  Zvláštnosti

  • spoľahlivé monitorovanie procesov uchopovania
  • jednoduché upevnenie snímačov
  Obrábanie kovov, monitorovanie chápadiel na portálových nakladačoch
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Snímanie koncových polôh na portálových nakladačoch

  Bezdotykové snímanie koncových polôh pomocou indukčných snímačov

  Riešenie

  Koncové polohy portálových nakladacích systémov môžete snímať pomocou našich indukčných snímačov BES. Stačí len umiestniť kovovú spínaciu vačku do požadovanej polohy. Tieto rozpoznajú snímače bezdotykovo a sprostredkujú riadeniu správny spínací signál.

  Zvláštnosti

  • bezdotykovo, a preto bez opotrebenia
  Obrábanie kovov, bezdotykové snímanie koncových polôh pomocou indukčných snímačov
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Riadenie polohovania lineárnych jednotiek

  Magneticky kódovaný systém merania dráhy zvyšuje hospodárnosť

  Riešenie

  Prostredníctvom voľne voliteľných cieľových polôh môžete lineárne jednotky s integrovaným meraním dráhy používať veľmi flexibilne. Ak chcete zvýšiť aj ich výkon, náš kompaktný magneticky kódovaný systém merania dráhy BML je ideálnym riešením. Systém merania dráhy zvyšuje efektivitu: od pozičného pohonu až po os regulovanú podľa polohy. Potešiteľne hospodárne.

  Zvláštnosti

  • zvýšená flexibilita vďaka voľne voliteľným cieľovým polohám
  • mimoriadne hospodárne
  Obrábanie kovov, magneticky kódovaný systém merania dráhy zvyšuje hospodárnosť
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Kontrola výšky hladiny kvapaliny na hydraulickom agregáte

  Robustné presné snímače – perfektné riešenie na snímanie výšky hladiny hydraulickej kvapaliny

  Riešenie

  Na snímanie výšky hladiny hydraulickej kvapaliny potrebujete len magnetostrikčné snímače výšky hladiny s plavákmi. Vďaka svojmu zapuzdreniu sú mimoriadne robustné. Ako rozhrania pre presné snímače prichádzajú do úvahy nielen analógové signály, ale aj IO-Link.

  Zvláštnosti

  • veľmi robustné, pretože sú kompletne zapuzdrené
  • vyvinuté na vysoké rýchlosti merania, vysokopresné
  • analógové signály (0…10 V alebo 4…20 mA) alebo IO-Link
  Obrábanie kovov, robustné presné snímače – perfektné na snímanie výšky hladiny hydraulickej kvapaliny
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Snímanie procesných kvapalín a stavov náplne pomocou spínania alebo kontinuálne

  Maximálna flexibilita pri výbere vášho druhu monitorovania pomocou ultrazvukových snímačov stavu (hladiny) náplne

  Riešenie

  Ultrazvukové snímače stavu (hladiny) náplne sa môžu v závislosti od vyhotovenia použiť na dvojbodovú reguláciu podporovanú spínacími signálmi alebo na trvalú reguláciu stavu náplne. Vy ako používateľ pritom profitujete z maximálnej flexibility pri výbere typu monitorovania.

  Zvláštnosti

  • dvojbodová regulácia podporovaná spínacími signálmi alebo trvalá regulácia hladiny náplne (podľa vyhotovenia snímača)
  • maximálna flexibilita pri výbere typu monitorovania
  Obrábanie kovov, robustné presné snímače – perfektné na snímanie výšky hladiny hydraulickej kvapaliny
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Snímanie netesných miest

  Kapacitné snímače namontované na dištančnom držiaku zaregistrujú aj tie najmenšie straty kvapalín

  Riešenie

  Netesné miesta sa nedajú snímať elegantnejšie ako montážou kapacitných snímačov na dištančnom držiaku upevnenom napríklad na dne záchytnej nádoby. Snímače absolútne spoľahlivo registrujú aj tie najmenšie straty kvapalín.

  Zvláštnosti

  • absolútne spoľahlivé rozpoznanie aj tých najmenších strát kvapalín
  Obrábanie kovov, snímanie netesných miest
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.