Frézovanie
Frézovanie

Bezproblémové obrábanie kubických obrobkov pri vysokom stupni automatizácie

Kvôli svojej flexibilite patria frézovacie stroje a obrábacie centrá k najviac rozšíreným obrábacím strojom.

Spektrum ich typov siaha od jednoduchých 3-osových systémov cez komplexné viacosové obrábacie centrá až po hybridné stroje, ktoré kombinujú napríklad frézovanie a laserové obrábanie.

Najlepší predpoklad na obrábanie kubických obrobkov :správne polohovanie a presné vedenie obrobku pri vysokej rýchlosti. Výzva pre kontrolné meracie systémy. Lebo aj stupeň automatizácie sa neustále zvyšuje. Je preto pochopiteľné, že na výrobu veľkosériových dielov sa čoraz častejšie používajú prepojené stroje.

Príklady aplikácií

 • Monitorovanie upnutia nástroja

  Indukčný systém na meranie pozície a snímače tlaku kontrolujú upnutie nástroja a signály snímačov

  Riešenie

  Indukčné systémy na meranie pozície BIP od spoločnosti Balluff poskytujú dôležité informácie o upnutí nástroja: neupnuté, upnuté s nástrojom, upnuté bez nástroja.

  V kombinácii s našimi snímačmi tlaku BSP je možné v hydraulických upínacích systémoch prostredníctvom druhého kanála dodatočne skontrolovať hodnovernosť signálov snímača.

  Zvláštnosti

  • všetky dôležité informácie o upnutí nástroja
  • v kombinácii so snímačmi tlaku BSP: kontrola hodnovernosti signálov snímača
  Obrábanie kovov, kontrola upnutia obrobku
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Decentralizované dimenzovanie inštalačnej techniky

  Jednoducho, výhodne, flexibilne a s prípravou na Priemysel 4.0

  Riešenie

  S modulmi prevádzkovej zbernice je uvedenie riadenia strojov do prevádzky k jednotlivému snímaču podstatne jednoduchšie a hospodárnejšie ako pri klasickom zapojení do hviezdy.

  Na základe toho, že moduly sú dimenzované pre všetky bežné systémy prevádzkových zberníc, môžete s nimi pri rovnakej topológii zapojenia realizovať najrozmanitejšie ovládania.

  Prostredníctvom IO-Link sú moduly okrem toho predurčené pre Priemysel 4.0. Pretože umožňujú výmenu parametrov, procesných a diagnostických dát.

  Zvláštnosti

  • jednoduchšie a menej nákladné uvedenie do prevádzky ako pri klasickom zapojení do hviezdy
  • najrozmanitejšie riadenia pri rovnakej topológii zapojenia
  • predurčené pre Priemysel 4.0
  Obrábanie kovov, uvedenie riadení strojov do prevádzky
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Monitorovanie koncových polôh

  Spoľahlivá kontrola dráhy pojazdu osí stroja

  Riešenie

  Ak chcete kontrolovať dráhy pojazdu osí stroja, máte na výber dve možnosti: klasickú s mechanickými polohovými spínačmi BNS podľa princípu v sérii spínaných rozpájacích kontaktov alebo bezdotykovo s indukčnými snímačmi BES.

  Pri našich inkrementálnych magneticky kódovaných systémoch merania dráhy BML sa signály snímača používajú čiastočne aj na jazdu do referenčného bodu.

  Zvláštnosti

  • kontrola dráhy pojazdu osí stroja klasicky alebo bezdotykovo
  • použitie signálov snímača na jazdu do referenčného bodu pri inkrementálnych magnetostrikčných systémoch merania dráhy
  Obrábanie kovov, uvedenie riadení strojov do prevádzky
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Snímanie uhla otočenia na osi C

  Vysokopresné snímanie rotačného uhla otáčania s magneticky kódovaným systémom na meranie dráhy

  Riešenie

  Napríklad na monitorovanie rotácie pozdĺž osi Z sa okrem hlavných osí X, Y a Z stále častejšie používajú aj pomocné osi (napríklad C).

  Náš magneticky kódovaný systém merania dráhy BML slúži na vysokopresné snímanie rotačného uhla otočenia. Jeho princíp merania umožňuje veľa voľného priestoru v strede osi. Tento systém umožňuje lepšiu cirkuláciu médií, ako sú chladiace a mazacie kvapaliny, ako aj napájanie a signalizačné vedenia.

  Zvláštnosti

  • vysokopresné snímanie rotačného uhla otáčania
  • veľa voľného priestoru v strede osi – lepší prenos médií, napájania a signálnych vedení
  Obrábanie kovov, uvedenie riadení strojov do prevádzky
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Identifikácia nástrojov v zásobníku

  Spoľahlivo identifikované a prenášané údaje ako základ na optimalizované riadenie správy nástrojov

  Riešenie

  Systémy Industrial RFID BIS C v LF (Low Frequency) alebo BIS M v HF (High Frequency) sa postarajú o to, že riadenie CNC vo frézach a obrábacích centrách bude mať vždy k dispozícii správne údaje o nástrojoch (číslo, priemer, dĺžka, počet rezných hrán, …).

  Po spoľahlivej identifikácii a prenose tvoria tieto parametre základ na optimálne a vysoko kvalitné riadenie správy nástrojov vrátane monitorovania prestojov.

  Zvláštnosti

  • správne údaje o nástrojoch na riadenie CNC
  • NF alebo VF systémy
  • možné optimalizované a vysokokvalitné riadenie správy nástrojov s monitorovaním prestojov
  Obrábanie kovov, optimalizované riadenie správy nástrojov
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Priradenie a sledovanie obrobkov

  Takmer žiadne časy na prípravu a nepretržite vyrábajúce stroje vďaka VF systému s RFID

  Riešenie

  Paletové systémy s automatizovaným nakladaním a vykladaním obrobkov znižujú interné časy prípravy takmer na nulu, takže stroj môže vyrábať nepretržite.

  Ako štandard na spoľahlivé priradenie a sledovanie pomocou RFID sa etabloval náš VF systém BIS M s frekvenciou 13,56 MHz. Systém číta a zapisuje obojstranne kódované nosiče kľúčových údajov, ako aj dátové skrutky priamo upevnené na palete alebo na obrobku.

  Zvláštnosti

  • časy prípravy takmer rovné nule – stroj môže vyrábať nepretržite
  • spoľahlivé priradenie a sledovanie pomocou RFID
  • načítanie a zápis obojstranne kódovaných nosičov kľúčových údajov a dátových skrutiek upevnených na palete/obrobku
  Obrábanie kovov, optimalizované riadenie správy nástrojov
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.