Logistické vozidlá a vozidlá na manipuláciu s materiálom
Logistické vozidlá a vozidlá na manipuláciu s materiálom

Snímače pre inteligentnú automatizáciu

Logistický priemysel už niekoľko rokov zažíva trvalý vzostupný trend. Na jednej strane vedie rastúce online obchodovanie k tomu, že procesy v skladoch sa musia automatizovať, pretože manuálna práca je náchylná na chyby. Navyše môžu autonómne logistické vozidlá vykonávať svoju prácu 24 hodín denne sedem dní v týždni.

Na druhej strane rozvíja priemysel nové montážne koncepty, ktoré sú čoraz viac založené na vzájomnom prepojení jednotlivých procesných krokov prostredníctvom automatizovaných manipulačných systémov. Aj automatická preprava požadovaných predmetov na miesto montáže môže prebiehať efektívnejšie vďaka inteligentnej automatizácii riadenej a monitorovanej snímačmi.

Príklady aplikácií

 • Vysokozdvižný vozík: Meranie pol.vidlice

  S magneticky kódovanými systémami na meranie polohy BML

  Riešenie

  V ťažko prehľadných skladoch je možné celkom presne určiť polohu vidlice. Naše magneticky kódované systémy na meranie polohy sú vhodné na nepretržité snímanie hĺbky vidlice, a to s milimetrovou presnosťou. Magnetický pás vo vysúvateľnej časti vidlice je bezdotykovo snímaný prijímačom na konci pevného dielu vidlice. Dobre vedieť: Pri používaní vysokozdvižného vozíka môže vodič vidieť každú polohu vidlice na displeji.

  Špeciálne vlastnosti

  • žiadne opotrebenie
  • predchádzanie jazdným chybám nastavením definovaných dĺžok vysúvania
  Vysokozdvižný vozík: Meranie polohy vidlice
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Vysokozdvižný vozík: Kontrola sedadla

  S indukčnými snímačmi BES

  Riešenie

  Indukčné snímače Balluff zaisťujú bezpečnosť pri používaní vysokozdvižného vozíka. Motor je tak možné naštartovať len vtedy, keď snímač detegoval prítomnosť vodiča. Snímač pripevnený na podstavci sedadla pritom sníma zatlačenie sedadla smerom nadol o niekoľko centimetrov. Ak sa sedadlo zatlačí, zaznamená sa kovový rám vysokozdvižného vozíka a stroj sa môže spustiť.

  Špeciálne vlastnosti

  • nevyžaduje sa špeciálny doplnok
  • bezdotykovo a bez opotrebovania
  Vysokozdvižný vozík: Kontrola používania sedadla
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Nakladací žeriav: Mer. pol. hydr. valca

  S magnetostrikčnými systémami na meranie polohy BTL

  Riešenie

  Na portálovom kontajnerovom žeriave si musíte byť istí, že sa môžete spoľahnúť na nakladací žeriav. Magnetostrikčné systémy na meranie polohy od spoločnosti Balluff vám pritom pomôžu. Systémy kontrolujú vykladanie žeriava, pričom presne merajú uhol ramena žeriava. Odolný, tlakovo zapuzdrený merací systém pritom nepretržite monitoruje polohu hydraulického valca.

  Špeciálne vlastnosti

  • veľký teplotný rozsah -40 až 85 °C
  • najvyšší stupeň ochrany: IP69K
  Nakladací žeriav: Meranie polohy hydraulického valca
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Auto. riad. voz.: Monit. sys. bez vodiča

  S RFID systémami BIS

  Riešenie

  Spoľahnite sa na RFID systémy od spoločnosti Balluff a spoľahlivo monitorujte dopravné systémy bez vodiča. Naše RFID systémy napríklad zabezpečujú, aby vozidlo AGV prišlo do správneho boxu, aby doviezlo alebo odviezlo správny náklad. Všetky informácie sa odovzdávajú prostredníctvom dátového nosiča do vozidla AGV. Pomocou hlavy na zapisovanie/čítanie, ktorá je upevnená v boxe, ich môžete čítať. Toto podporuje plynulý tok tovaru.

  Špeciálne vlastnosti

  • čítanie a zapisovanie informácií medzi vozidlom AGV a skladovacím boxom
  • uvedenie do prevádzky v najkratšom čase pomocou tlačidla pre automatické nastavenie
  • optické snímanie prevádzkového stavu vďaka všade viditeľným funkčným a stavovým LED
  Automaticky riadené vozidlá (AGV): Monitorovanie dopravných systémov bez vodiča
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na prevzatie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.