Vysokotlakové čistenie a hygiena
Vysokotlakové čistenie a hygiena

Hygienické a kvalitné snímače IP69K pre všetky použitia pri vysokotlakovom čistení washdown

Stroje a zariadenia, ktoré sa jednoducho čistia a sú hygienicky nesporné, majú najvyššiu prioritu tam, kde sa dodávajú, vyrábajú, spracúvajú alebo balia potraviny, nápoje, farmaceutické produkty alebo aj kozmetika. Pre zabudované snímače to znamená: Tieto musia disponovať dizajnom vysokotlakového čistenia washdown tak, aby odolali napríklad v prostredí vystavenému striekaniu častým a intenzívnym čistiacim a dezinfekčným cyklom.

A nie len to – ak snímače prichádzajú do kontaktu priamo s citlivými potravinami alebo potravinami podliehajúcimi skaze, musia byť upravené v súlade s hygienickým dizajnom vhodným pre potraviny. Len tak môžete zabrániť narušeniu chuti, stráviteľnosti alebo dokonca znečisteniu.

V týchto citlivých oblastiach sú teda požadované systémy telies a rozvodných skríň, ktoré sú odolné proti baktériám a iným škodlivým mikroorganizmom. Len ak sa pri konštrukcií strojov rešpektujú aj hygienické štandardy, je možné zabezpečiť požadovanú vysokú kvalitu koncového produktu. Snímače IP69K spoločnosti Balluff s vysokou odolnosťou voči oplachovaniu sú konštruované obzvlášť kompaktne a sú maximálne spoľahlivé pri extrémne drsných podmienkach použitia, čím spĺňajú požiadavky certifikátu Ecolab. Odolávajú čistiacim prípravkom a korózii a sú dokonale chránené pred vodou, pretože naše výrobky niekoľkonásobne prekonávajú triedu ochrany IP69K vďaka minimálnym počtom čistiacich cyklov, ktorých je iba 1000.

Čo vám ponúkame

V priamom kontakte s potravinami, pri vysokotlakovom čistení alebo v oblasti nepotravinárskych výrobkov: V závislosti od toho, kde komponenty v stroji použijete, musia byť tieto rozličné nároky splnené. Pre každú požiadavku vám ponúkame správne riešenie – od snímačov IP69K až po vhodné káble. Tieto sú odolné proti čistiacim prostriedkom a korózii, vykazujú najvyšší stupeň ochrany IP69K, a sú preto nanajvýš spoľahlivé aj pri extrémne drsných podmienkach použitia. Navyše spĺňajú naše komponenty podmienky potravinovej bezpečnosti, ktoré sú potvrdené inštitútmi ako EHEDG, FDA a 3-A. Hygienický dizajn a kvalitné spracovanie sú pre nás na prvom mieste.

 • Kapacitné snímače výšky hladiny pre kontakt médií s kompenzáciou peny a priľnavosti, prípadne s IO-Link
 • Magnetostrikčné snímače na meranie pozície na meranie výšky hladiny s mimoriadne vysokou akosťou plnenia, s robustným telesom z ušľachtilej ocele pre mimoriadne dlhé životnosti v extrémnych podmienkach
 • Optoelektronické štrbinové optické závory na snímanie tekutiny na rýchlu a spoľahlivú kontrolu bez nastavovania
 • Moduly E/A s robustným telesom na spoľahlivý a bezchybný prenos signálu

 

 

Príklady použitia pre snímače podľa stupňa ochrany IP69K

 • Snímanie výšky hladiny kapacitnou ponornou sondou

  Snímanie výšky hladiny, a síce pri výrobe jogurtov, vynikajúco vyriešite pomocou našich snímačov IP69K. Pretože tieto snímače zodpovedajú mimoriadne vysokým požiadavkám v súvislosti s materiálom, dizajnom a bezpečnosťou. Naša kapacitná ponorná sonda BCS so schválením FDA so stupňom ochrany IP69K presvedčí svojou veľmi dobrou kompenzáciou priľnavosti. Preto absolútne spoľahlivo rozpozná stav naplnenia mliečnych výrobkov. Používané oceľové nádrže sa pomocou montáže tvaroviek pripravia na hygienickú montáž snímačov. V rámci procesov môžete snímače programovať. Navyše sú snímače CIP/WIP odolné voči čistiacim (CIP) a sterilizačným prostriedkom (SIP) a sú odolné voči vysokému tlaku (WIP).

 • Detekcia polohy na dopravníkových pásoch optoelektronickými snímačmi

  Na zaistenie bezporuchového priebehu procesov pri dopravovaní, napríklad kusov mäsa pri výrobe salámy, musí poloha kusov presne súhlasiť. Navyše musia byť chýbajúce kusy spoľahlivo rozpoznané. Medzi produktmi Balluff nájdete široké spektrum optoelektronických snímačov z ušľachtilej ocele v hygienickom dizajne, ktoré sú optimálne na toto použitie. Snímače IP69K s certifikátom Ecolab sú vyslovene robustné, ich inštalácia je jednoduchá a je možné čistiť ich všetkými bežnými postupmi počas procesu, aj v prostredí vystavenému striekaniu.

 • Spoľahlivé plnenie tekutín ultrazvukovými snímačmi

  Na umožnenie plnenia tekutín ako pivo, šťavy alebo iné nápoje je potrebné najprv rozpoznať zásobník. Ultrazvukový snímač BUS spoločnosti Balluff s telesom z ušľachtilej ocele zhora deteguje, či je zásobník prítomný. Potom sa produkt naplní. Membrána PTFE odolná proti chemikáliám pritom chráni pred agresívnymi médiami.