Riešenia pre polovodičový priemysel
Riešenia pre polovodičový priemysel

Mobilná komunikácia – Internet of Things – Smart Factory – Smart Home. Za týmito aktuálnymi výsledkami vývoja stojí digitalizácia. A teda aj polovodič ako jej základ. Polovodičový priemysel teda bez pochyby naznačuje budúcnosť.

S prechodom na digitalizáciu súčasne rastú aj požiadavky na ňu. Tak by napríklad čipy mali byť čoraz výkonnejšie. Pritom sa pri výrobe čipov musí tento vysokokomplexný, technologicky mimoriadne komplikovaný proces zvládnuť tak, aby náklady ostali efektívne.

Balluff poskytuje kompetentnú podporu pre spracovanie waferov z čipového a solárneho priemyslu, ako aj pre výrobu displejov. Vďaka spoľahlivým miniaturizovaným riešeniam pri používaní v sterilnom priestore – ako v prípade manipulácie s wafermi alebo v agresívnych chemických prostrediach. Vďaka nášmu rozsiahlemu a fundovanému technickému know-how môžeme individuálne vyriešiť aj vaše úlohy špecifické pre konkrétne aplikácie.

Riešenia pre polovodičový priemysel (súbor vo formáte PDF)
Manipulácia s wafermi
Manipulácia s wafermi
Spracovanie waferov
Spracovanie waferov
Manipulácia s nosičmi
Manipulácia s nosičmi
Použitie vo vákuu
Použitie vo vákuu