Riešenia pre polovodičový priemysel
Riešenia pre polovodičový priemysel

Digitalizácia – Internet of Things – Smart Factory – Smart Home. Tieto trendy poháňajú polovodičový priemysel a prinášajú pokrok do tohto priemyslu. Zo zdrojového materiálu (napr. kremenného piesku) sa v procese pozostávajúceho z množstva krokov vyrábajú čipy, ktoré na doskách plošných spojov v elektronických moduloch spĺňajú spínacie funkcie.

Balluff sa v prvom štádiu výroby substrátových diskov môže pochváliť spoľahlivými miniaturizovanými riešeniami pre sterilné miestnosti, napríklad vo vákuu alebo v prostrediach s agresívnymi chemickými látkami. Ponúkame vám rozsiahle a fundované technické know-how – vďaka nemu dokážeme vyriešiť aj individuálne úlohy špecifické pre konkrétnu oblasť použitia.

Riešenia pre polovodičový priemysel (súbor vo formáte PDF)
Rozpoznanie výšky hladiny a netesností
Rozpoznanie výšky hladiny a netesností
Spracovanie substrátových diskov
Spracovanie substrátových diskov
Uplatnenie vo vákuu
Uplatnenie vo vákuu