Riešenia pre elektrickú techniku pohonov
Riešenia pre elektrickú techniku pohonov

Inteligentné elektrické pohony sú podmienkou pre efektívne a moderné riešenia automatizácie. Súčasťou takýchto pohonov sú snímače, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú ich energetickú účinnosť, výkonovú stálosť a kvalitu.

Monitorovanie stavu navyše umožňuje predvídavú údržbu a diagnostiku. Balluff poskytuje všestrannú ponuku snímačov a systémov na meranie dráhy rôznych technológií, ktoré sú špeciálne prispôsobené moderným požiadavkám na elektrickú techniku pohonov. Môžete si vybrať zo širokého, flexibilne použiteľného spektra výrobkov. Na základe vašich individuálnych požiadaviek vyvíjame a pripravujeme na mieru šité riešenia.

Riešenia pre techniku pohonov (súbor vo formáte PDF)
Integrácia do lineár. a rotač. pohonov
Integrácia do lineár. a rotač. pohonov
Spätný signál polohy v torznom motore
Spätný signál polohy v torznom motore
Sys. spät. väzby pre priame lin. pohony
Sys. spät. väzby pre priame lin. pohony
Zaznamenávanie konc. a jednotl. polôh
Zaznamenávanie konc. a jednotl. polôh