Balluff vám pre všetky hydraulické pohonné systémy ponúka širokú paletu snímačov, sieťových aj systémových riešení
Balluff vám pre všetky hydraulické pohonné systémy ponúka širokú paletu snímačov, sieťových aj systémových riešení

Či už ide o klasické hydraulické systémy s centrálnym agregátom a viacerými valcovými pohonmi, alebo autonómne, decentralizovane používané servohydraulické čerpadlá a riadiace elektronické zariadenia – Balluff vám pre všetky hydraulické pohonné systémy ponúka širokú paletu snímačov, sieťových aj systémových riešení.

Meracie systémy s vysokou presnosťou v rámci regulačného obvodu sústavne poskytujú presnú informáciu o polohe. Inteligentné snímače s bežným rozhraním alebo rozhraním IO-Link kontrolujú koncovú polohu, pozíciu, tlak a stav naplnenia. Premyslený softvér interpretuje údaje zo snímačov a stará sa o to, aby boli uplatnené správne opatrenia. Týmto spôsobom možno výrazne zvýšiť bezpečnosť, efektivitu a kvalitu zariadenia.

Riešenia pre hydraulické sústavy (súbor vo formáte PDF)
Cielený pohyb na všetkých úrovniach
Cielený pohyb na všetkých úrovniach
Vybavenie príbrežných zariadení a lodí
Vybavenie príbrežných zariadení a lodí
Oceliarsky a hutnícky priemysel
Oceliarsky a hutnícky priemysel
Snímače pre všetky oblasti získ. energie
Snímače pre všetky oblasti získ. energie
Lisy
Lisy
Ťažba ropy a plynu
Ťažba ropy a plynu
Drevársky a celulózový priemysel
Drevársky a celulózový priemysel
Baníctvo a povrchová ťažba/ťažba surovín
Baníctvo a povrchová ťažba/ťažba surovín
Oceľové konštrukcie vodných diel
Oceľové konštrukcie vodných diel