Získavanie energie
Získavanie energie

Bezpečné a spoľahlivé získavanie energie

Rozdelenie výroby elektrickej energie na množstvo jednotlivých systémov a bezprostredný vplyv extrémnych faktorov okolitého prostredia kladú vysoké požiadavky na kvalitu použitých komponentov. Či už ide o obnoviteľné energie alebo o konvenčnú výrobu energie, naše snímače a systémy presvedčia vynikajúcou úrovňou bezpečnosti, robustnosti a spoľahlivosti.

Príklady aplikácií

 • Regulácia deviátorov plynových turbín

  Dynamická regulácia usmerňovacích klapiek plynu

  Riešenie

  Deviátory usmerňujú spaliny plynovej turbíny do obtokového komína alebo do generátora na odpadové teplo. Hydraulické systémy s integrovanými našimi magnetostrikčnými systémami na meranie polohy BTL postupne otvárajú a zatvárajú tieto usmerňovacie klapky plynu. Pracujú dynamicky, sú kompaktné a dajú sa použiť aj v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu.

  Zvláštnosti

  • varianty pre použitie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu
  • kompaktný konštrukčný tvar
  • hodia sa pre dynamické aplikácie
  Regulácia deviátorov plynových turbín
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Riadenie klapiek v elektrárňach

  Bezpečná prevádzka elektrární pomocou spoľahlivého riadenia klapiek

  Riešenie

  Klapky zabezpečujú spoľahlivý priebeh operácií v elektrárňach a kontrolujú plyny alebo spaliny. Robustné hydraulické valce s našimi magnetostrikčnými systémami na meranie polohy BTL sa postarajú o to, aby sa použité klapky otvárali a zatvárali včas a spoľahlivo. Podporujú hladkú prevádzku elektrární.

  Zvláštnosti

  • širší teplotný rozsah na použitie v exteriéri
  • možnosť zabudovania do valca
  • spoľahlivosť
  Riadenie klapiek v elektrárňach
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Monitorovanie rýchlouzatváracích regulačných ventilov

  Bezpečné monitorovanie ventilov so záložným systémom

  Riešenie

  Neustála kontrola a najprísnejšie bezpečnostné podmienky majú pre rýchlouzatváracie regulačné ventily zásadný význam. Sústavné monitorovanie zabezpečujú pritom záložné systémy. Náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL 7 s viacnásobnou rezervou poskytuje dva alebo tri kompletne oddelené systémy v jednom telese. Integrácia týchto nezávislých meracích vetiev a elektronických jednotiek je zárukou maximálnej bezpečnosti. Robustný systém na meranie polohy si môžete nakonfigurovať podľa vašich potrieb.

  Zvláštnosti

  • kompaktné a priestorovo úsporné riešenie
  • žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • kontrola všetkých kanálov pomocou LED diód
  Monitorovanie rýchlouzatváracieho regulačného ventilu
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Sledovanie slnka žľabovými zberačmi

  Presné zaznamenanie polohy pre vyšší stupeň účinnosti

  Riešenie

  Na dosiahnutie vysokého stupňa účinnosti musia v solárnej elektrárni so žľabovými zberačmi všetky zberače neustále sledovať pohyb slnka a absorbéry musia byť presne zaostrené. Naše magneticky kódované systémy merania dráhy BML sa nachádzajú priamo na rotujúcom hriadeli a umožňujú presné zaznamenanie polohy.

  Zvláštnosti

  • priame meranie
  • presné zaznamenanie polohy
  • určenie referenčných bodov
  Presné zaznamenanie polohy v solárnej elektrárni so žľabovými zberačmi pre vyšší stupeň účinnosti
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Prestavenie rozvádzacích a obežných lopatiek na Kaplanových turbínach

  Optimálna úprava obežného kolesa podľa prietokového množstva

  Riešenie

  Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL umožňujú flexibilné prestavenie rozvádzacích a obežných lopatiek na Kaplanových turbínach. Profil BTL reguluje presnú polohu rozvádzacích lopatiek – podľa toho, koľko vody má pritekať do turbíny. Na úpravu lopatiek obežného kolesa podľa rôznych prietokových množstiev je náš magnetostrikčný systém na meranie polohy BTL integrovaný do hriadeľa.

  Zvláštnosti

  • po prerušení napätia nie je potrebný referenčný chod
  • robustné a bezdotykové riešenie
  • vysoký stupeň ochrany
  • odolnosť voči tlaku na integráciu v hydraulických valcoch
  Prestavenie rozvádzacích a obežných lopatiek na Kaplanových turbínach
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.

 • Úprava uhla nastavenia podľa sily vetra

  Efektívne veterné elektrárne vďaka úprave podľa podmienok vetra

  Riešenie

  Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy BTL boli vyvinuté špeciálne na použitie v hydraulických valcoch vo veterných elektrárňach. Prestavenie uhla zabezpečuje úpravu uhla listov rotora podľa intenzity vetra. Takto sa bezdotykovo maximalizuje výroba elektrickej energie a zaručí sa maximálna bezpečnosť zariadenia.

  Zvláštnosti

  • bezdotykové = bezúdržbové riešenie
  • odolnosť voči tlaku do 600 bar
  • odolnosť voči vibráciám a otrasom na stabilné použitie vo veternom prostredí
  Efektívne veterné elektrárne vďaka úprave podľa podmienok vetra
  Vyhľadanie vhodných výrobkov Na stiahnutie

  Priemyselný tím

  Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Náš priemyselný tím sa teší na vaše otázky.