Maximálna flexibilita pre rôzne formáty
Maximálna flexibilita pre rôzne formáty

Maximálna flexibilita pre rôzne formáty

S rastúcou efektívnosťou sa zvyšujú požiadavky na zariadenie na plynulé odlievanie. Veľké sily, vibrácie a šoky musia byť zvládnuteľné: pri kokilovom pohybe na homogenitu tekutého kovu, ako aj na zdvíhacom nosníku na prepravu brám a predvalkov. Preto neexistuje žiadna cesta okolo rozsiahlych opatrení monitorovania procesu.

Investícia sa oplatí, pretože len týmto spôsobom môžete zabrániť nákladným prestávkam v odlievaní dokonca aj v ich počiatkoch, môžete zlepšiť kvalitu výrobkov a zvýšiť ponuku ponúkaných produktov.

O kvalite ocele rozhodujú kontinuálne odlievané segmenty. Tam sa dosiahnu požadované vlastnosti v závislosti od stupňa, teploty a času transformácie. Navyše je popri používanej technológii potrebná maximálna flexibilita a najvyššia spoľahlivosť. Snímače a systémy od spoločnosti Balluff ponúkajú istotu a zaručujú vám konštantný, plynulý priebeh procesu pri najrôznejších formátoch výrobkov. Vďaka automatickému nastaveniu formátu môžete realizovať každú novú zákaznícku požiadavku.

Príklady aplikácií