Monitorovanie podmienok
Monitorovanie podmienok

Kontinuálne monitorovanie stavu strojov, zariadení a procesov

Spoločnosť Balluff vám ponúka vhodné riešenie na monitorovanie vašich strojov a zariadení. Od jednoduchého štandardizovaného riešenia až po znázornenie individuálnych komplexných systémov – naše riešenia monitorovania stavu udávajú kritériá.
Cieľ: Spoľahlivosť pri automatizácii a digitalizácii vašej výroby.

Monitorovanie stavu strojov a zariadení

Systémy monitorovania podmienok so svojimi komponentmi prispievajú k efektívnej a bezporuchovej prevádzke strojov a zariadení v priemysle. Poruchám vo výrobnom procese pri neplánovaných prestojoch možno zabrániť použitím snímačov. Monitorovacie snímače, ako napr. snímače teploty, tlaku, výšky naplnenia, dodávajú údaje o stave zariadenia, ktorých spracovanie poskytuje informácie pre údržbu strojov a umožňuje tak preventívnu údržbu. Pomocou týchto systémov na monitorovanie stavu možno rýchlejšie rozpoznať zmeny, ako napr. opotrebovanie jednotlivých komponentov, a lepšie koordinovať údržbu strojov.

Monitorovanie podmienok Balluff: Rozsiahle portfólio, ktoré udáva kritériá

So širokou a systematicky rozsiahlou ponukou poskytuje spoločnosť Balluff vhodné riešenia pre efektívnu analýzu vašich údajov o strojoch: Od snímača, ktorý prostredníctvom rozhrania IO-Link poskytuje dodatočné údaje pre efektívne monitorovanie stavu, cez štandardné systémy s rozsiahlymi možnosťami analýzy a vyhodnocovacím softvérom, až po celkové riešenie ušité na mieru. Od hodnotenia cez koncept až po implementáciu.
Zvoľte správnu cestu pre vás. My vás pritom budeme sprevádzať.

Ako funguje monitorovanie podmienok?

Optimalizáciu výroby, resp. výrobných procesov vo vašom podniku možno dosiahnuť implementáciou snímačov do vašich strojov, zariadení a systémov. Cieľom tohto monitorovania stavu je dosiahnutie úspešného Predicitive and Preventive Maintenance, t. j. úspešnej prediktívnej a preventívnej údržby strojov a zariadení. Použitím systémov monitorovania podmienok môžu vaše stroje dostať ideálnu údržbu, ktorá vedie nie len k zlepšeniu procesov, ale aj k vyššej bezpečnosti vašich zamestnancov. Navyše sa môžu naplánovať výpadky, aby sa zabránilo dodatočným nákladom v dôsledku omeškania výroby, príp. aby sa tieto náklady udržali čo najnižšie. Okrem týchto možností ponúka rozsiahly zber informácií a údajov možnosť nových obchodných a cenových modelov pre stroje a zariadenia.

Technológie a výrobky ako komponenty pre systémy monitorovania podmienok

Komunikačný štandard IO-Link je dôležitým základom pre spoľahlivé systémy monitorovania podmienok. Vďaka snímačom IO-Link sú k dispozícii nie len informácie dôležité pre riadenie, ale aj dodatočné servisné údaje. Tieto servisné údaje poskytujú napríklad informácie o životnosti, prevádzkových hodinách a funkčnej rezerve. Vďaka tomu sa včas rozpoznajú záťažové situácie, ako pribúdajúce znečistenie alebo chyby nastavenia. Môžu sa tak napríklad monitorovať hodnoty remisie svetla ako kvalita signálu snímača. Rovnako možno bezpochyby zistiť pôvod údajov na základe identít prístrojov. Komponenty sú teraz vlastne schopné hovoriť a podávať o sebe informácie.

Zaznamenávanie stavu – Analýza – Diagnostika:

S komponentmi inteligentného automatizačného a monitorovacieho systému (SAMS) máte na to vždy ucelene, všade a bezprostredne k dispozícii potrebné údaje o stave.

Nájdete tu rozsiahlu výkonovú ponuku vhodných snímačov pre realizáciu systémov monitorovania podmienok

 • Snímače tlaku, napr. pri monitorovaní hydraulicky riadených procesov reprodukuje meranie vyskytujúceho sa tlaku stav v rámci regulačného okruhu.
 • Snímače prietoku, napr. na rozpoznávanie slabnúceho výkonu čerpadla alebo rozkladajúceho sa filtra. Tento sa môže od určitej hodnoty cielene vyčistiť alebo vymeniť.
 • Snímače teploty, napr. na kontinuálne zaznamenávanie teploty motora. Ak sa namerané teploty odlišujú od predpísanej prevádzkovej teploty, môžu sa prijať protiopatrenia, ktoré zabránia odstávke stroja.
 • Signálne svetlo na vizualizáciu stavov
 • Snímače stavu naplnenia, napr. na rozpoznávanie netesností na vedeniach: Zaznamenáva sa strata kvapaliny, čím je umožnená cielená údržba.
 • Sieťové zdroje, inteligentné sieťové zdroje Heartbeat® od spoločnosti Balluff s rozhraním IO-Link vypočítavajú na základe zaťaženia a doby chodu svoju životnosť, ktorá sa odovzdáva na vyhodnocovaciu jednotku. Na základe tejto životnosti sa môže sieťový zdroj v správnom čase vymeniť. Prostredníctvom IO-Link sa dá rovnako čítať napätie a prúd, čo môže poskytovať závery o stave pripojených akčných členov.

BCM – riešenie monitorovania podmienok v inteligentnom snímači

Okrem štandardných snímačov IO-Link ponúka spoločnosť Balluff inteligentný snímač monitorovania podmienok BCM. Snímač monitorovania podmienok meria rôzne fyzikálne veličiny – ako vibrácie, teplotu, vlhkosť vzduchu a atmosférický tlak – a zaznamenané údaje dodáva prostredníctvom IO-Link na nadradený systém. Získané údaje tak neslúžia výlučne na riadenie zariadenia, ale môžu sa ďalej vyhodnocovať a analyzovať na diagnostické účely. Snímač, navyše, ponúka možnosť definovať hraničné hodnoty pre predbežné a hlavné alarmy, takže určité stavy generujú výstražné hlásenia, len čo sa prekročia definované hodnoty. Po vyhodnotení získaných údajov tak možno zrealizovať výpovede o stave strojov a zariadení. Spolu s výstražnými hláseniami poskytuje tento zber údajov predpoklad pre prediktívnu údržbu.

Prehľad výhod snímača:

 • viaceré merané veličiny v jednom prístroji: vibrácia, teplota, vlhkosť vzduchu, atmosférický tlak
 • integrovaná vyhodnocovacia elektronika s konfigurovateľným predbežným spracovaním údajov
 • konfigurovateľné udalosti a indikácie stavov
 • možnosť rýchleho pripojenia a jednoduchého napojenia prostredníctvom IO-Link
 • kompaktná konštrukcia

Komplexné riešenia pre systémy monitorovania podmienok

Či už mobilné, stacionárne, on-premise alebo na cloude – systémy monitorovania podmienok pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu, predovšetkým tiež do existujúcich zariadení.

Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok (CMTK)

Pomocou súpravy nástrojov na monitorovanie podmienok (CMTK) vám ponúkame komplexné riešenie monitorovania stavu strojov a procesov. Obsahuje všetko, čo potrebujete: od senzoriky cez zaznamenávanie údajov až po vizualizáciu. Pritom zároveň budete čerpať výhody veľkej flexibilnosti vďaka kompatibilite so všetkými snímačmi IO-Link, ale aj jednoduchej obsluhy vďaka intuitívnemu softvéru. Pomocou CMTK tak môžete v priebehu niekoľkých minút realizovať monitorovanie stavu úplne podľa vašich potrieb.

Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok (CMTK)
Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok (CMTK)

Prenosný monitorovací systém (BPM)

S prenosným monitorovacím systémom získate komplexný balík na monitorovanie stavu vašich výrobných zariadení, založený na cloude, predkonfigurovaný už z výroby, a teda rýchlo a jednoducho implementovaný. Batériou poháňaný systém ponúka jednoduchý vstup do témy monitorovania podmienok vďaka mimoriadne malej komplexnosti – snímač na generovanie údajov, brána na prenos údajov, softvér na vizualizáciu údajov.

Prenosný monitorovací systém (BPM)
Prenosný monitorovací systém (BPM)
Čo sa má monitorovať? Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok:
Zariadenie, stroj alebo výrobný proces
Prenosný monitorovací systém:
Decentrálne stroje a agregáty (jednotlivé prostriedky)
Kde sa ukladajú údaje a kde sú potrebné informácie? Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok:
On-device priamo na CMTK alebo on-premise v databáze zákazníka vo firemnej sieti
Prenosný monitorovací systém:
Ukladanie údajov na cloude a vzdialený prístup k údajom pomocou internetového prehliadača
Aké analytické funkcie sú k dispozícii? Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok:
Možnosť nastavenia hraničných hodnôt. Údaje sú k dispozícii na ďalšie spracovanie zákazníkom. Individuálne riešenia sa môžu použiť priamo na systéme.
Prenosný monitorovací systém:
Analýzu vykonáva používateľ, softvérová podpora prostredníctvom nastavenia prahových hodnôt a alarmov
Akou cestou sa údaje odosielajú? Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok:
Prostredníctvom LAN
Prenosný monitorovací systém:
Zasielanie údajov rádiovým prenosom (2G/LTE/NB-IoT)
Ako získam informácie o výstrahách? Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok:
Panel
E-mail
Prenosný monitorovací systém:
Panel
E-mail
SMS
Aký veľký je dátový prenosový výkon? Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok:
Zber údajov až každých 50 ms
Prenosný monitorovací systém:
Max. 1/sek.
Aké hodnoty sa môžu monitorovať? Súprava nástrojov na monitorovanie podmienok:
Všetky, ktoré sa môžu zaznamenávať pomocou snímačov IO-Link
Prenosný monitorovací systém:
Teplota, vibrácia, tlak vzduchu, vlhkosť vzduchu

IIoT ako dôležitý faktor pre systémy monitorovania podmienok

IIoT, priemyselný internet vecí, je podstatný pre inteligentnú a flexibilnú výrobu. Riešenia IIoT sa zameriavajú na to, aby sa zautomatizovali priemyselné procesy a aby sa zefektívnili aspekty ako monitorovanie strojov v priemysle. Ako je však možné implementovať takéto riešenia bez skúseností? Kde treba začať? Vo svete IT alebo na dielni, vo svete OT?
Zdajú sa vám tieto výzvy známe?

Potom je spoločnosť Balluff tým správnym partnerom pre vás. Ponúkame vám na mieru šité riešenia digitalizácie a IIoT, pozostávajúce zo senzoriky, softvéru a priemyselného know-how založeného na našich dlhoročných skúsenostiach v oblasti priemyselnej automatizácie. Už od začiatku sme tým správnym partnerom – počínajúc hodnotením cez koncept až po implementáciu.

Ciele monitorovania stavu

 • Rozsiahly zber relevantných údajov ako základ inovatívnych vývojov a ako podklad pre optimalizáciu strojov, procesov, výrobkov a produktivity
 • Opatrenia sa môžu termínovať a plánovať, čím umožňujú optimálnu preventívnu údržbu a vývoj a realizáciu stratégie údržby založenej na údajoch
 • Riadenie prestojov: Plánovanie výpadkov znižuje náklady na údržbu a zabraňuje vzniku dodatočných nákladov
 • Ideálna údržba zaručuje vyššiu bezpečnosť zamestnancov

Okrem toho, rozsiahle používanie systémov monitorovania podmienok ponúka nové, na budúcnosť orientované možnosti a potenciály pre výrobcov strojov, ako napríklad inovatívne cenové a obchodné modely s úhradou v závislosti od používania na základe zberu údajov, optimalizáciu životného cyklu výrobku založenú na údajoch, až po monetizáciu zberu údajov.