Zabezpečenie kvality
Zabezpečenie kvality

Predchádzanie chybám vo výrobných procesoch

Požiadavky na kvalitu kladené na výrobcov sú už roky vysoké a stále sa zvyšujú. Dnes už nepostačuje iba produkcia vysokokvalitného výrobku. V oveľa väčšej miere sa očakáva dodávanie kvalitných výrobkov v pravý čas a predovšetkým čiastkových komponentov v správnom poradí. Výroba musí byť okrem toho na základe spätného vysledovania výrobkov transparentná pre všetky zúčastnené strany.

Pretože kvalita je trvalou, základnou veličinou každého výrobného procesu, musia sa postupy neustále zlepšovať a všetky zúčastnené strany sa v procese zabezpečenia kvality musia angažovať včas.

Vďaka riešeniam na eliminovanie chýb integrovaným do procesu sa umožní jeho spätné sledovanie. Takéto riešenia Poka Yoke sa dajú realizovať pomocou našich snímačov. Súčasne sa musia prijať opatrenia na umožnenie rýchlych reakcií na zmenené požiadavky.

Poka Yoke od spol. Balluff umožňuje stálu kvalitu vďaka identifikácii problematických miest, implementácii systému na identifikovanie chýb a vďaka riadeniu odchýlok.

Proces Poka Yoke

Proces Poka Yoke

Cielené riadenie chýb v bežiacom výrobnom procese optimalizuje zabezpečenie kvality

Identifikácia založená na snímačoch

Identifikácia založená na snímačoch

Identifikácia objektov a kompenzácia polohy, farby a materiálu

Architektúra systému pomocou IO-Link

Architektúra systému pomocou IO-Link

Jednoduchá, flexibilná topológia siete podporuje implementáciu riešení Poka Yoke

Transparentnosť v mont procese s RFID

Transparentnosť v montážnom procese s RFID

RFID zaisťuje spätné vysledovanie flexibilných výrobných systémov