Transparentnosť v mont procese s RFID
Transparentnosť v mont procese s RFID

Trojaké informácie na úspešné sledovanie

Výrobné zariadenia s automatizovanou montážou kladú osobitné požiadavky na spätné vysledovanie obežných zásob. Presné sledovanie v reálnom čase umožňuje úplnú transparentnosť výroby. So všetkými informáciami o pôvode použitých konštrukčných dielov.
Väčšina automatizovaných výrobných liniek je okrem toho flexibilná, čo znamená, že na jednej linke sa vyrába viacero verzií výrobkov.

Pre celý montážny procesu sú z hľadiska sledovania dôležité realizačné a výrobné informácie, ako aj informácie o pôvode.

Realizačné informácie

Opisujú všetky premenné pri výrobe dielu. Takto je priamo zrejmé, čo je potrebné na výrobu príslušnej verzie. Realizačné informácie sa na mieste môžu nachádzať na štítku RFID alebo v centrálnej databáze, na ktorú štítok RFID odkazuje.

Výrobné informácie

Obsahujú výsledky zo všetkých interných výrobných testov, ako aj zo zariadení Poka Yoke. Slúžia preto najmä pre pracovný tok a na archivovanie. Pri kontrole pracovného toku sa výsledky z interných výrobných testov preposielajú do výroby na umožnenie úprav v rámci nej.
Ak diel neprejde testom, môže sa presunúť mimo následných sekcií priamo do opravy, kde technik dostane presný opis problému. Vďaka archivácii sú všetky údaje dostupné aj po vyrobení.

Informácie o pôvode

Umožňujú sledovanie všetkých konštrukčných dielov použitých pri finálnej montáži. Tieto údaje sa zlučujú s výrobnými informáciami. Takto je zdokumentovaná celá výroba výrobku. Je to nevyhnutné pre prípadnú zvolávaciu akciu, ako aj na dodržanie právnych ustanovení.