Identifikácia chýb pri výrobe a spracovaní
Identifikácia chýb pri výrobe a spracovaní

Riešenia súvisiace s identifikáciou podporujú vysokú produktivitu

Čo najskoršie rozpoznanie chýb pri výrobe a spracovaní je podstatným faktorom pre vysokú produktivitu. Kontinuálne skúšky počas výrobného alebo baliaceho procesu sú rozhodujúce. Zabraňujú výpadkovým šaržiam a znižujú vaše náklady.

Výrobky, ktoré nevyhovujú štandardom kvality, sa vôbec nenaplnia, nezabalia a neodošlú. Môžu sa však dodatočne opraviť alebo vytriediť v prebiehajúcom procese. Nepotrebujete ohlasovať zvolávacie akcie a vopred tak zabránite poškodeniu svojho mena.

Na zabezpečenie kvality získate v spoločnosti Balluff široké spektrum riešení, ktoré spoľahlivo kontroluje vaše výrobky a procesy. Vďaka rôznym technológiám môžeme optimálne splniť vaše požiadavky.

Naše systémy RFID umožňujú priebežnú spätnú sledovateľnosť v rámci celého procesného reťazca: od dodania surového materiálu cez spracovanie a balenie až po dodanie spotrebiteľovi. K tomu máte rozmanité spektrum dátových nosičov, hláv na zapisovanie/čítanie a vyhodnocovacích jednotiek v HF (vysokej frekvencii) a UHF (ultra vysokej frekvencii).

S priemyselným spracovaním obrazov zabezpečíte vysokú kvalitu výrobkov a zaručíte bezpečnosť potravín. Naše priemyselné kamery jednoznačne rozpoznajú chyby pri výrobe a spracovaní. Navyše bodujú mimoriadne jednoduchým ovládaním, pretože sa dajú, rovnako ako naše kamery SmartCamera, jednoducho nastaviť a intuitívne ovládať – úplne bez predchádzajúcich znalostí.

Riešenia pre kontrolu výrobkov a procesov

 • Jednoznačné priradenie surového tovaru

  Surový tovar sa musí zaznamenať a identifikovať už pri jeho dodaní, aby sa mohol jednoznačne priradiť. Umožnia to napríklad takzvané kódy PDF417, ktoré sa nachádzajú na surovom tovare. Keďže sú tieto kódy rôzne umiestnené a často sa nenachádzajú v rovnakej výške, nemajú v tomto prípade význam stacionárne čítačky.

  Pomocou našich ručných čítačiek BVS HS-P naproti tomu zaznamenáte takéto kódy jednoducho a veľmi flexibilne. Rýchlo a spoľahlivo prečítajú všetky bežné 1D, 2D a stohované čiarové kódy na dokumentoch, plastových štítkoch, doskách plošných spojov a kovových dieloch. Tieto robustné čítačky sú ergonomické a ponúkajú vám maximálny čítací výkon.

  Zaznamenanie kódu PDF417 dodaného surového tovaru

 • Optimalizácia kvality výrobkov a procesov vďaka spätnej sledovateľnosti

  Ak chcete kontrolovať každý zo svojich použitých materiálov a všetky výrobné kroky, potom sú ideálne systémy so samočinným riadením. RFID tak zaznamená a zdokumentuje všetky údaje a zabezpečí, aby bol každý výrobný krok, každý použitý materiál a každý prevádzkový prostriedok pre vás prehľadný. V reálnom čase máte k dispozícii všetky informácie, takže sa dajú už v prebiehajúcom procese vykonať korekcie. RFID umožňuje rozsiahlu transparentnosť, zabezpečí vám vysokú kvalitu výrobkov a zároveň vytvorí predpoklad na optimalizáciu procesov.

  Optimalizácia kvality výrobkov a procesov vďaka spätnej sledovateľnosti

 • Zabezpečenie kvality s Asset Monitoring

  Aby sa pri výrobe čokolády zabezpečilo, že sa formy na čokoládu pri používaní neporušili, môžete ich skontrolovať pomocou RFID a v ideálnom okamihu vymeniť. Pretože RFID bezpečne identifikuje vaše formy na čokoládu a súčasne vyhodnotí ich stav. Naše softvérové riešenie podporované RFID, vyvinuté na tento účel, zaznamenáva priebežný čas, ako aj frekvenciu umývacích procesov a porovná ich s empiricky zistenými hraničnými hodnotami pre opotrebovanie formy. Kedykoľvek tak poznáte stav svojho príslušenstva a opotrebované formy môžete včas stiahnuť z obehu. Asset-Management s RFID zabraňuje nepodarkom a dodáva vám údaje, ktoré navyše môžete vyhodnotiť pre efektívne používanie svojich prevádzkových prostriedkov.

  Zabezpečenie kvality s Asset Monitoring

 • Kontrola výrobkov a procesov v plniacich zariadeniach

  Zabezpečte efektívny a správny plniaci proces a stavte na náš svetelný pás BLA. Tento spoľahlivo monitoruje výšku a priemer fliaš vo vašom plniacom zariadení. Svetelný pás s vysokým rozlíšením najskôr deteguje šírku hrdla fľaše a porovná ju s vopred naprogramovanými hodnotami. V druhom kroku sa zvolí správny uzáver. Ďalší svetelný pás následne na základe výšky fľaše skontroluje, či je uzáver pevne umiestnený na fľaši. Takto máte zaistenie bezpečnosti vo svojich rukách – tak pri kontrole výrobku, ako aj pri kontrole procesu.

  Kontrola výrobkov a procesov v plniacich zariadeniach

 • Verifikácia údajov a sériových čísel v baliacom procese

  Práve pri balení je dôležité vysoké tempo. Výrobné a exspiračné údaje potravín podliehajúcich skaze, ako aj sériové čísla sa musia priradiť rýchlo a spoľahlivo. Podarí sa vám to s Vision Solutions od spoločnosti Balluff. Pomocou optického rozpoznávania môžete bezpečne verifikovať všetky bežné 1D a 2D čiarové kódy, ako aj všetky stohované kódy.

  Naše riešenia priemyselného spracovania obrazov vám otvoria široké spektrum použitia. Navyše sa dajú intuitívne ovládať. Vďaka tomu sú optimálne pre používateľa, a teda vyslovene efektívne.

  Rozpoznávanie kódu a nešifrovaného textu na baleniach