Proces Poka Yoke
Proces Poka Yoke

Ako funguje Poka Yoke

Možné slabiny sa odstraňujú už pri vývoji výrobnej linky. Napriek tomu sa počas výroby objavujú nepredvídateľné ťažkosti. Musia sa identifikovať, musí sa implementovať identifikačná metóda a musí sa vyvinúť postup na ich kontrolu.

Dodržiavanie vysokých štandardov kvality je predpoklad optimálnej výroby. Pomocou cieleného manažmentu chýb systémom Poka Yoke od spol. Balluff sa to dá zabezpečiť dokonca v prebiehajúcom procese.

Vďaka transparentnej výrobe sa dá sledovať každý krok. Umožní sa včasná identifikácia slabín a prijatie protiopatrení. Tým sa zvýši spoľahlivosť výroby, umožnia sa rýchle nápravné zásahy a promptné úpravy pri meniacich sa požiadavkách.

Túto nevyhnutnú transparentnosť a flexibilitu zaručuje senzorika od. spol. Balluff

Kroky jedna a dva: identifikovanie a rozpoznanie

 • Identifikácia problematických miest

  Zabezpečenie štandardov kvality pomocou kontrol Poka Yoke

  Typické slabiny

  Typické zdroje chýb sú chýbajúce a nesprávne dielce, nedostatočné posúdenie farieb, nesprávny postup montáže alebo aj manuálne zadávanie údajov a strojné zariadenia.

  Ďalšie problematické miesta

  Častým problémom vo výrobe sú závity. Chýbajúce alebo neúplné závity sa môžu vyskytnúť na skrutkách, čapoch a dierach so závitom.

  Veľkou komplikáciou je aj nájdenie vhodnej skrutky pre určitý uťahovací moment a poradie uťahovania. Elektrické regulačné systémy uťahovacieho momentu sú krok správnym smerom, ale nedokážu zabrániť problémom. Ako úspešný krok sa ukázalo polohovanie momentových nástrojov.

  Chyby sa môžu vyskytnúť aj všade tam, kde sa označuje alebo popisuje ručne. Takéto chyby vylúči jednoduchý systém vysledovania.

  Riešenie

  Pri eliminovaní chýb platí: Každá ručne vykonaná výrobná operácia môže spôsobiť chybu. Sem patria aj všetky montážne úkony a nastavenia strojov. V takýchto oblastiach sa na základe hodnotenia musí zabezpečiť splnenie vhodných štandardov kvality, ako je napr. Total Quality Management (TQM). Pre každý montážny úkon by sa vo všeobecnosti mali vykonať minimálne dve kontroly Poka Yoke.

  Zvláštnosti

  • Zabezpečenie vhodných štandardov kvality na základe kontrol Poka Yoke
  • Jednoduchý systém vysledovania na eliminovanie typických chýb
  Vizuálna kontrola a nastavenie sklonu autosedadiel

  V tejto aplikácii sa nastavuje a vizuálne kontroluje sklon autosedadiel.

 • Implementácia identifikácie chýb

  Kontrola výrobných operácií pomocou snímačov a systémov Vision na eliminovanie chýb

  Snímače a systémy Vision od spol. Balluff kontrolujú, či sa riadne vykonali všetky výrobné operácie. Na základe toho sa umožní eliminácia chýb.

  Pasívna a aktívna eliminácia chýb

  Existujú dve metódy na elimináciu chýb vo výrobe: pasívna a aktívna eliminácia chýb.

  Pasívna eliminácia chýb zabezpečuje pomocou mechanického kódovania, že proces sa nedá vykonať nesprávne. Je to vyslovene efektívne a hospodárne.

  Pri aktívnej eliminácii chýb snímače a systémy Vision kontrolujú, či sa pracovná operácia vykonala riadne. Ide o flexibilnejšie riešenie a môže priniesť viac údajov ako pasívna. Okrem toho je umožnená jednoduchá integrácia spätného sledovania. Na implementáciu aktívneho eliminovania chýb sa používa diskrétny alebo analógový snímač, snímač farby alebo systém založený na prvkoch Vision.

  Implementácia snímačov

  Snímače majú štandardizované výstupy, ktoré fungujú buď diskrétne (áno/nie) alebo analógovo (meranie). Vhodný variant vyplynie z príslušného zadania.
  Každý výstup sa môže spracovať ľubovoľne. Takto sa napr. môžu riadiť jednoduché kontrolky, meracie prístroje alebo aj vylučovacie funkcie na vyradenie alebo opravu.

  Implementácia systémov Vision

  Systémy založené na prvkoch Vision sa používajú tam, kde bežné snímače narážajú na svoje hranice. V tomto prípade sa musia rozlišovať systémy Vision a snímače Vision.

  Snímače Vision, ako snímač Vision BVS od spol. Balluff, sú mimoriadne vhodné na eliminovanie chýb. Sú jednoduché, hospodárne a flexibilné.

  Systém Vision ponúkajú výhody komplexných operácií, ako sú napr. riadenie robotov, analýza, snímanie a ukladanie obrázkov.

  Implementácia identifikácie chýb

  Porovnanie pasívnej a aktívnej eliminácie chýb