Identifikácia založená na snímačoch
Identifikácia založená na snímačoch

Snímače pre všetky oblasti identifikácie založenej na snímačoch

Použite našu identifikáciu založenú na snímačoch na eliminovanie chýb.
Naše portfólio zahŕňa snímače na identifikáciu objektov, snímače na meranie dráhy a vzdialenosti, ako aj optoelektronické snímače.

Použite našu identifikáciu založenú na snímačoch na eliminovanie chýb. Naše portfólio zahŕňa snímače na identifikáciu objektov, snímače na meranie dráhy a vzdialenosti, ako aj optoelektronické snímače. Snímače na identifikáciu objektov od spol. Balluff kontrolujú spoľahlivo prítomnosť objektu. Poskytujú hodnoty typu áno/nie. Sú jednoduché a efektívne a riešia mnoho aplikácií. Tento spôsob zisťovania je ideálny, keď sú kontrolované objekty dobre upevnené.

Snímače na meranie dráhy a polohy vstupujú do hry, keď sa majú snímať objekty a má sa kontrolovať ich poloha.

Naše optoelektronické snímače identifikujú vhodnú farbu a správny materiál kontrolovaných objektov.

Riešenia na eliminovanie chýb

 • Spätné vysledovanie pre dodávky v stanovenom poradí

  Jednoducho integrovateľné riešenie zaručuje bezchybné riadenie poradia

  Systém dodávok v stanovenom poradí Just-in-Sequence (JIS) je vývojová nadstavba systému pre materiálový tok Just-in-Time (JIT). Systém JIS je bežný na montážnych linkách vo flexibilnej výrobe a zaisťuje dodávky správnych montážnych dielov v správny čas a v správnom poradí.
  Poradie je prispôsobené podľa priebehu montáže. Takto sa umožní automatické správne umiestnenie vhodných komponentov.

  Na základe vysledovania sa súčasne zaistí spätné vysledovanie každého výrobného kroku a vyexpedovanie výrobkov v správnom poradí. Pretože kombinácia RFID a univerzálneho skenera čiarových kódov zabezpečí jednoduchú identifikáciu a kontrolu výrobkov.

  Toto riešenie sa integruje do existujúcich procesov jednoducho a zaručuje bezchybné riadenie poradia.

  Zvláštnosti

  • Materiálový tok Just-in-Sequence
  • Expedovanie výrobkov v systéme Just-in-Sequence vďaka kombinácii RFID a univerzálneho skenera čiarových kódov
  • Jednoduchá integrácia do existujúcich procesov
  • Bezchybné riadenie poradia
  Spätné vysledovanie pre dodávky v stanovenom poradí

  Kombinácia RFID a univerzálneho skenera čiarových kódov zaručuje expedovanie výrobkov v správnom poradí (Just-in-Sequence).

 • Riadenie nedostatkov pomocou systémov RFID

  Tri metódy ako protiopatrenia proti nedostatkom

  Vysledovateľnosť je pevná súčasť flexibilnej výroby. Každý vyrobený diel sa dá spätne vysledovať a identifikovať. Preto sa vo vykonávacích pokynoch komplexne a exemplárne popíše ideálny typ. Ak je napríklad jeho farba tmavomodrá, musí tento fakt potvrdiť snímač farby. Snímače farby alebo systémy Vision takto verifikujú skutočnosti predpísané vykonávacími pokynmi.

  Ak sa kontrolovaný objekt odlišuje od vopred určeného prototypu, dá sa nedostatok riadiť pomocou jednej z nasledujúcich troch metód. Na realizáciu metód sa používajú systémy RFID.

  Vyradenie

  Pri vyradení sa príslušný diel buď zničí, alebo sa označí tak, že nebude použiteľný pri následných procesoch. Pomocou vysledovania sa musí jednoducho zabezpečiť, aby sa vyradené diely vylúčili z výrobného procesu.

  Zmena zaradenia

  V určitých prípadoch sa pri výrobkoch, ktoré nezodpovedajú špecifikáciám alebo im nezodpovedajú úplne, môže pristúpiť k zmene zaradenia, napr. do kategórie tovaru B.

  Oprava

  Pri oprave môže dôjsť k zastaveniu výroby na úpravu príslušného dielu priamo na mieste. Pretože takýto krok môže mať ale nepriaznivý vplyv na celý závod, je lepšie presmerovanie do sekcie vyhradenej na opravy. Je to bežný postup, keď sa na dopravníkoch vykonávajú rôzne montážne operácie. Pri identifikovaní chyby sa môže pristúpiť k obídeniu nasledujúcich procesov a technikovi zodpovednému za opravy sa predloží presný opis chyby. Po oprave sa opravený diel môže vďaka sledovacím údajom vrátiť do výroby. Už vykonané kroky sa preskočia.

  Zvláštnosti

  • Efektívna reakcia na prípadné odchýlky od vopred stanoveného prototypu
  • Tri metódy na riadenie nedostatkov
  Riadenie nedostatkov pomocou systémov RFID

  Vysledovateľnosť vo flexibilnej výrobe

 • Riadenie poradia farieb pomocou snímačov True-Color

  Správne priradenia farieb optimalizujú vaše procesy

  Časté zmeny farieb na výrobnej linke sú všednou záležitosťou flexibilnej výroby. Postupom času môže mať operátor problémy so správnym priraďovaním farieb. Preto sa naše snímače True-Color stali dôležitým faktorom úspechu Poka Yoke. Pretože spoľahlivé snímače s jednoduchou obsluhou umožňujú identifikáciu najrôznejších farieb a farebných odtieňov.

  V záujme korektne prebiehajúceho procesu verifikujú snímače True-Color komponenty nielen pri príprave dodávky, ale aj po jej doručení. Ak sa vyžaduje viacero farebných kombinácií, porovnávajú snímače rôzne farby rôznych komponentov a signalizujú ich zhodu.

  Zvláštnosti

  • Správne priradenie farieb
  • Spoľahlivé snímače True-Color s jednoduchou obsluhou
  • Identifikácia najrôznejších farieb a farebných odtieňov
  • Verifikácia komponentov nielen pri príprave dodávky, ale aj po jej doručení
  Riadenie poradia

  Riadenie poradia farieb pomocou snímačov True-Color

 • Komplexné snímacie aplikácie pomocou snímačov Vision

  Perfektný nástroj na eliminovanie chýb

  Pre väčšinu výrobných procesov sú systémy Vision predimenzované: príliš drahé, príliš komplexné, s príliš veľkým počtom funkcií. Naše snímače Vision BVS sa naproti tomu nastavujú jednoducho a aj ich obsluha je vyslovene jednoduchá. Vaša investícia sa vám vráti rýchlo.

  Jeden snímač namiesto množstva rôznych snímačov

  Snímač Vision BVS je mimoriadne výkonný nástroj na eliminovanie chýb v takmer všetkých výrobných oblastiach. Spoľahlivo identifikuje prítomnosť alebo absenciu dielu alebo znaku, kontroluje polohu a rozmery. A zabezpečuje spoľahlivú kontrolu čiarových kódov.
  Vďaka svojim početným funkciám preberá snímač Vision BVS často úlohy mnohých rôznych snímačov. Tým prekonáva iné snímače vo svojej triede.

  Zvyšovanie kvality výrobku

  Vďaka použitiu našich snímačov Vision BVS odpadajú nespoľahlivé ručné prehliadky. Namiesto auditov bodujú snímače Vision 100 % kontrolami kvality – s rozlíšením, ktoré je na takúto kontrolu potrebné.

  Znižovanie nákladov

  Vďaka početným funkciám snímača nebudete potrebovať žiadne rozsiahle riešenie s množstvom snímačov. A súčasne ušetríte náklady. Naše snímače Vision BVS vám ponúkajú dobrý pomer ceny a výkonu. Vyberte si jednoducho spomedzi štyroch modelov s viacerými výkonnostnými stupňami a jedinečným softvérovým balíkom s jednoduchou obsluhou. Na krátke výstrojné časy a nízke štartovacie náklady.

  Zvyšovanie produktivity

  Automatizované kontroly snímačov Vision BVS eliminujú chyby v procese a zvyšujú rýchlosť vašej výroby. Vysoká rozlišovacia schopnosť pri kódoch je zárukou vysokej spoľahlivosti. A minimalizuje sa nesprávne načítanie kódov.
  Včasná identifikácia chýb redukuje objem neplánovaných výpadkov a znižuje množstvo nepodarkov. Vyššia funkčnosť a flexibilita prispieva okrem toho k skráteniu plánovaných výpadkov.

  Komplexné snímacie aplikácie

  Komplexné snímacie aplikácie pomocou snímačov Vision