Bezpečnosť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
Bezpečnosť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Bezpečnosť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa mnoho úloh dá riešiť iba pomocou spoľahlivého snímania polohy. Napríklad monitorovanie hydraulických alebo pneumatických valcov, kontrola hydraulicky alebo pneumaticky ovládaných ventilov, ako aj snímanie hladín.

Zóny/kategórie prístrojov Balluff
Zóny/kategórie prístrojov podľa smerníc ES 2014/34/EÚ (ATEX)
Zóny/kategórie prístrojov podľa smerníc ES 2014/34/EÚ (ATEX)

Spoločnosť Balluff vám pre rôzne zóny s nebezpečenstvom výbuchu ponúka magnetostrikčné snímače na meranie pozície a snímače s bezdotykovým meraním v rôznych vyhotoveniach. Informujte sa o našom spektre riešení.

Príklady aplikácií

 • Spoľahlivá spätná väzba pre polohu

  Mnoho aplikácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu si na spoľahlivú spätnú väzbu pre polohu vyžaduje použitie systémov na meranie pozície. Napríklad regulačné a uzatváracie armatúry pri ťažbe ropy a plynu, v rafinériách, ako aj v petrochemických závodoch.

  Pre zóny Ex 0 a 1 dostanete od spoločnosti Balluff magnetostrikčné snímače na meranie pozície v rôznych tyčových vyhotoveniach. Naše verzie s tlakovzdorným telesom disponujú rôznymi výkonovými profilmi, napr. pre oblasti ohrozené plynom alebo prachom. K dispozícii máte aj varianty pre zónu Ex 2, ktoré odolajú nebezpečenstvám výbuchu, ktoré tu hrozia.

  Telesá našich magnetostrikčných snímačov na meranie pozície sú robustné a tlakovzdorné. Modul elektroniky vo variante BTL J-DEXC umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu. Všetky varianty tak spĺňajú požiadavky platné pre ropný a plynárenský priemysel týkajúce sa vysokej spoľahlivosti a jednoduchého servisu.

  Parametre

  • IECEx, ATEX, NEC a mnohé ďalšie medzinárodné osvedčenia
  • Osvedčenia pre zóny 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), ako aj 20 (1D), 21 (2D) a 22 (3D)
  • Rozsahy merania do 7 620 mm
  • Absolútny výstupný signál s rozlíšením do 5 µm
  • Odolnosť voči tlaku do 600 barov
  • Množstvo dostupných rozhraní
  • Nízka priestorová náročnosť vďaka krátkemu telesu
  • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka nastavovaniu charakteristík
  Spoľahlivá spätná väzba pre polohu vďaka magnetostrikčným snímačom na meranie pozície

 • Spoľahlivé snímanie polohy

  So spoločnosťou Balluff máte k dispozícii široké portfólio indukčných snímačov na polohovanie a rozpoznanie objektov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Na kontrolu koncovej polohy na hydraulických valcoch a na monitorovanie polôh ventilov si navyše môžete vybrať zo širokej škály vysokotlakových snímačov. Naše rozmanité veľkosti telies a závitov sú vhodné na použitie takmer pri všetkých montážnych podmienkach.

  Niektoré z týchto snímačov sú vhodné aj do priestorov so stálym alebo veľmi častým výskytom výbušnej atmosféry. To si vyžaduje snímače so špeciálnymi bezpečnostnými parametrami. Kým tu sa spravidla používajú automaticky zabezpečené snímače, ktoré v kombinácii s vhodnými odpájacími zosilňovačmi vytvárajú spoľahlivý celok, má spoločnosť Balluff k dispozícii aj kompaktné varianty, ktoré nepotrebujú doplnkový odpájací zosilňovač a napriek tomu zaručujú potrebnú bezpečnosť.

  Na optimálne riešenie požiadaviek v prostrediach s príležitostným alebo veľmi zriedkavým nebezpečenstvom výbuchu dostanete varianty pre rozličné teplotné rozsahy, ako aj celokovové varianty.

  Parametre

  • Osvedčenia pre zóny 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), ako aj 20 (1D), 21 (2D) a 22 (3D)
  • Odolnosť voči tlaku do 500 barov
  • Odolnosť voči vysokým teplotám do 100 °C
  • Bez opotrebovania, pretože ide o bezdotykové prvky
  • Odolnosť voči nečistotám
  • Odolnosť voči skratu
  • Široké spektrum bežných telies snímačov
  • Spoľahlivý celok vďaka použitiu dostupných odpájacích zosilňovačov a variantov káblov
  • Varianty na použitie v zónach 0 a 20 bez odpájacieho zosilňovača
  Spoľahlivé snímanie polohy s indukčnými snímačmi

 • Spoľahlivá detekcia polohy piesta

  Naše magnetické snímače vám poskytujú vyhotovenia do priestorov so stálym, častým alebo dlhodobým výskytom výbušných prachov, plynov a výparov – stručne povedané: pre zóny Ex 0/20.

  Montáž týchto snímačov je jednoduchá. Osádzajú sa do T-drážok zhora alebo sa pomocou vhodných upevňovacích uholníkov montujú aj na kruhové alebo normalizované valce.

  Pomocou kábla pripojíte každý snímač rýchlo a pohodlne na vhodných odpájacích zosilňovačoch mimo zóny Ex. Tým, že kábel je v snímači pevne zaliaty, je zaručený spoľahlivý celok. Zosilňovač s reléovým výstupom slúži ako rozhranie medzi elektrickými signálmi z priestoru s nebezpečenstvom výbuchu a z bezpečného priestoru. Odpájací zosilňovač vám tiež dodá spoločnosť Balluff – spoľahlivá kvalita od jedného partnera.

  Parametre

  • Osvedčenia pre zónu 0 (1G) a 20 (1D)
  • Rýchle a jednoduché osadenie do T-drážky zhora, pomocou zafixovania mechanickým upnutím
  • Snímač, upevňovací uholník, ako aj odpájací zosilňovač od jedného partnera
  Spoľahlivá detekcia polohy piesta magnetickými snímačmi