Senzorika do drsných výrobných podmienok
Senzorika do drsných výrobných podmienok

Maximálna spoľahlivosť v extrémnom priemyselnom prostredí

V priemyselnom prostredí panujú často sťažené podmienky: Vysoké teploty, rozstrek pri zváraní a striekajúci kov
alebo odletujúce iskry, nárazy alebo agresívne chladiace kvapaliny a mazadlá výrazne zaťažujú použitú senzoriku. Naprieč všetkými odvetviami sa preto uplatňujú vysoké technické nároky. Snímače spol. Balluff sú robené presne na tieto náročné použitia.

Extrémna odolnosť

Snímače Balluff sa trvalo skúšajú testom veľmi zrýchlenej životnosti – Highly-Accelerated-Lifetime-Tests (HALT) – v našom vlastnom akreditovanom laboratóriu a už počas vývoja sa optimalizujú pre náročné podmienky použitia. Naše snímače s mimoriadne dlhou životnosťou predlžujú vašu životnosť, zaisťujú maximálnu dostupnosť zariadení a prispievajú tak k zníženiu nákladov.

Všestranné použitie

Spol. Balluff vám ponúka široké spektrum snímačov do priemyselného prostredia s káblami, ktoré sú vhodné na konkrétne použitie a s vhodným príslušenstvom. V závislosti od vyhotovenia sú naše komponenty odolné proti teplotám, nárazom a agresívnym médiám. Pre vás to znamená maximálnu flexibilitu pri použití v najrôznejších aplikáciách.

Osvedčenia pre celý svet

Naše snímače disponujú medzinárodnými osvedčeniami a sú dostupné celosvetovo. Okrem toho vám po celom svete ponúkame našu rozsiahlu podporu. Vrátane osobného poradenstva, praktických školení a individuálnych riešení.

Senzorika a príslušenstvo do drsných výrobných podmienok

 • Žiaruvzdorné snímače proti vysokým teplotám

  Dlhá životnosť a stabilita vďaka žiaruvzdornosti

  Zlievarne a kováčne sa okrem dlhotrvajúceho tepelného zaťaženia pasujú aj s krátkodobými špičkami maximálnych teplôt. V prípade senzoriky môžu tieto tepelné zaťaženia spôsobiť výrazné zníženie výkonu alebo dokonca aj kompletný výpadok.

  Naše snímače sú špeciálne dimenzované na vysoké teploty. Okrem toho vám ponúkame aj špeciálne žiaruvzdorné príslušenstvo.

  Snímače Balluff sa skúšajú testami HALT, majú mimoriadne dlhú životnosť a perfektne sa hodia ako trvalé a stabilné riešenie. Snímače a špeciálne príslušenstvo od spol. Balluff sa vymieňajú iba zriedkavo. Preto nebudete potrebovať veľa náhradných dielov, prestoje budú kratšie a docielite nízke náklady.

  Senzorika pre vysoké teploty v zlievarni

  Senzorika pre vysoké teploty v zlievarni

 • Odolnosť proti odletujúcim iskrám a striekajúcemu kovu

  Snímače odolné proti zavareniu a káble so špeciálnou povrchovou úpravou

  Vyhľadávač výrobkov

  V zlievarňach, kováčňach a zvarovniach je senzorika zariadení a strojov často vystavená striekajúcemu kovu a odletujúcim iskrám. Tieto striekance môžu pri náraze spôsobiť tepelné poškodenia. Alebo sa môžu usadzovať na snímačoch a kábloch a narúšať ich funkčnosť.

  Spol. Balluff má vo svojom portfóliu viacero riešení tohto problému:
  Pre aplikácie, pri ktorých nie je povolené použitie bezpečnostných prvkov, ponúkame snímače odolné proti zavareniu a káble so špeciálnou povrchovou úpravou. V prvom rade zabránia tvorbe vrstiev z kovových striekancov. A súčasne zabránia skresleniu snímaných vzdialeností elektromagnetickými poľami.

  Snímače odolné proti zavareniu na použitie pri striekajúcom kove a odletujúcich iskrách

  Snímače odolné proti zavareniu na použitie pri striekajúcom kove a odletujúcich iskrách

 • Robustné snímače proti nárazom a mechanickému opotrebovaniu

  Presné meranie napriek vysokému mechanickému zaťaženiu

  Vo výrobnom priemysle sú nárazy a mechanické opotrebovanie neodmysliteľným každodenným sprievodným javom – napr. v automobilovom priemysle pri výrobe náprav, výfukových potrubí alebo podvozkov.

  Na zaistenie odolnosti proti takýmto silám je nutné dimenzovanie špeciálne pre takéto požiadavky. Čo platí pre snímače spol. Balluff: Nielen senzoriku, ale aj príslušenstvo sme vyvinuli tak, aby bola absolútna spoľahlivosť zaručená aj pri pôsobení vysokej sily. Vďaka tomu sa výrazne predlžuje životnosť zariadení a umožní sa efektívne zníženie vašich nákladov.

  Snímače sú dimenzované na vysoké mechanické zaťaženia

  Senzorika na vysoké mechanické zaťaženia

 • Odolné snímače proti agresívnym chladiacim kvapalinám a mazadlám

  Spoľahlivé výsledky napriek agresívnym a abrazívnym médiám

  Chladiace kvapaliny a mazadlá, ktoré sa používajú pri trieskovom obrábaní, sú spravidla veľmi agresívne. Materiál, ktorý sa osádza do upínacej oblasti, musí preto odolávať najrôznejším chemickým a mechanickým vplyvom. To isté platí aj pre čistenie pomocou CO2: V tomto prípade sa nečistoty a inkrustované vrstvy odstraňujú suchým ľadom hnaným prúdom stlačeného vzduchu. Nízke teploty až -78,9 °C a oder spôsobený prúdom stlačeného vzduchu môžu poškodiť senzoriku použitú na takomto mieste.

  Snímače a príslušenstvo od spol. Balluff vyhovujú týmto požiadavkám, pretože boli vyvinuté špeciálne pre takéto oblasti použitia. Naše výrobky majú nielen stupeň ochrany IP67, ale aj IP69K (dôležitý parameter pri vysokotlakových čističoch).

  Snímače na použitie pri agresívnych médiách: stupeň ochrany IP67 a IP69K

  Senzorika na použitie pri agresívnych médiách