Softvér od spoločnosti Balluff

S digitálnymi riešeniami k inteligentnej fabrike

Vaše existujúce systémy doplníme alebo spojíme pomocou na mieru šitých riešení digitalizácie a IIoT. Pri vyvíjaní týchto riešení dôkladne zohľadňujeme vaše existujúce riešenia automatizácie a IT prostredia.

Naším cieľom je generovať pre vás vo vašom špecifickom výrobnom prostredí merateľnú pridanú hodnotu. Vaša výhoda? Nevnikneme do sveta vašich existujúcich systémov (systémy MES, ERP, QA), my tieto systémy a v nich generované údaje zosieťujeme. Informácie, ktoré sa získajú porovnávaním týchto údajov, vedú k novým poznatkom o vašich výrobných procesoch. So samotnými singulárnymi údajmi by to nebolo možné.

Nechajte sa inšpirovať inovatívnymi riešeniami, ktoré vám názorne predstavíme na základe vybraných prípadov použitia.

Prípady použitia

 • Monitorovanie stavov stroja

  Váš cieľ

  Chcete dokonalé zaznamenávanie všetkých údajov relevantných pre výrobu, aby sa tak pomocou monitorovania stavov stroja zvýšila vaša produktivita.

  Vaša výzva

  • Používate už niekoľko rôznych systémov, ktoré zaznamenávajú takéto údaje.
  • Zatiaľ nemáte možnosť efektívneho spojenia týchto systémov.

  Naše riešenie

  Aby sme vám umožnili komplexné monitorovanie podmienok, spojíme vaše systémy pomocou našich technických vedomostí a vášho know-how domény, poskytneme podporu pri identifikácii správnych údajov a pridáme chýbajúce údaje.

  Len s takýmito riešeniami šitými na mieru a špecifickými pre použitie sa dajú vaše výrobné procesy značne optimalizovať. Pretože tieto riešenia prispievajú k dokonalej transparentnosti naprieč výrobnými procesmi. A podporíme vás pri zvyšovaní efektívnosti celého zariadenia. Okrem toho získate podklad pre nové obchodné modely.
  Na technickú realizáciu monitorovania stavov strojov využívame nasledujúce servisné bloky:

  • Backend Integration
  • Dizajn a integrácia hardvéru
  • Manažment údajov

 • Automatizované riadenie výroby a optimalizované plánovanie zdrojov v intralogistike

  Váš cieľ

  Chcete kontinuálne sledovať výrobné procesy, aby ste mohli flexibilne reagovať na problémové miesta a spomalenia. Navyše sa majú optimálne využívať zdroje pomocou presných predpovedí. S efektom čo najlepšieho vyťaženia vašich strojov a nepretržitej dostupnosti ideálneho množstva surovín a dostatočných prevádzkových prostriedkov.

  Vaša výzva

  • Váš virtuálny systém a reálna situácia Shop Floor nie sú prepojené.
  • Chýbajú informácie o aktuálnej polohe a disponibilnosti vašich prevádzkových prostriedkov.
  • Zaznamenávate rastúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

  Naše riešenie

  My spojíme vaše systémy a pomôžeme vám pripravovať zozbierané údaje na správnom mieste. Môžete tak znížiť vaše náklady na plánovanie výroby pomocou automatických hlásení o disponibilnosti zariadenia. A plánovanie sa prestaví z princípu Push (princíp tlaku, riadený človekom) na princíp Pull (princíp ťahu, riadený zariadením). Prestavením na výrobu, ktorá sa riadi sama, prekonáte narastajúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Viete, kde a v akom stave sa nachádzajú výrobné prostriedky a môžete ich poskytnúť v skutočne potrebnom množstve. Ušetríte tak miesto, čas a zdroje. A budete na ceste k inteligentnej fabrike. Na technickú realizáciu automatizovaného riadenia výroby a optimalizovaného plánovania zdrojov v intralogistike využívame nasledujúce servisné bloky:

  • Backend Integration
  • HMI dizajn a vývoj
  • Embedded Development
  • Dizajn a integrácia hardvéru

 • Manažment nástrojov šitý na mieru

  Váš cieľ

  Chcete zaručiť dokonalé zaznamenávanie a odsledovateľnosť vašich výrobných nástrojov. A okrem toho môcť odsledovať, kedy, koľko a za akých podmienok sa vyrábalo s vaším nástrojom. Navyše chcete vedieť, kedy bol posledný servisný zásah a či bol riadne vykonaný.

  Vaša výzva

  • Potrebujete údaje priamo na nástroji, nechcete však dodatočný hardvér na načítavanie a ukladanie údajov na nedefinovaných čítacích bodoch na nástroji.
  • Váš servis nemá vždy prístup na sieť.

  Naše riešenie

  Pomocou aplikácie na smartfóne sa zjednoduší správa nástrojov a optimalizuje servis. Softvérové riešenie interaguje s hardvérom RFID od spoločnosti Balluff, ktorý je umiestnený na nástroji používateľa. Poskytuje tak rozhranie medzi strojom, nástrojom a obsluhou a optimalizuje servis pre vášho koncového zákazníka. Pretože aplikácia umožňuje prezerať a vyhodnocovať údaje o životnom cykle nástrojov nielen v stroji, ale tiež pohodlne na každom inom mieste výroby – bez dodatočného hardvéru. Čitateľný typový štítok RFID umiestnený na nástroji ukladá špecifické charakteristické údaje a pri výmene nástroja pomáha pri nastavení potrebných parametrov nástroja na stroji.

  Na technickú realizáciu manažmentu nástrojov využívame nasledujúce servisné bloky:

  • Cyber Security
  • HMI dizajn a vývoj
  • Embedded Development
  • Smart Devices
  • Dizajn a integrácia hardvéru

 • Výmena receptúry a formátu

  Váš cieľ

  Chcete zvýšiť transparentnosť vašich výrobných procesov, aby ste vyhoveli právnym požiadavkám a/alebo požiadavkám vašich zákazníkov. Na to potrebujete lepší prehľad o tom, ktoré zariadenia sú momentálne v prevádzke, podľa akých receptov sa aktuálne vyrába alebo kde sa vykonala zmena receptúry. Rovnako chcete zabezpečiť, aby boli na začiatku výroby vždy správne nastavené formáty.

  Vaša výzva

  • Máte vysoké náklady na ošetrovanie a mnoho rozhraní na spravovanie najrôznejších systémov.
  • Potrebujete jednoduché vedenie používateľa a aplikáciu, aby ste dosiahli akceptáciu u zamestnancov, aby boli s procesmi zžití.

  Naše riešenie

  Prestavenie formátu nie je vo svete automatizácie nič nové. Od spoločnosti Balluff na to dostanete so senzorikou a RFID technológiou vhodný hardvér. Samotná výzva začína pri efektívnom spätnom hlásení adresovanom osobám a stroju, ako aj optimálnom a modernom vedení používateľa (User Guidance). Ponúkame vám funkčný, štíhly a otvorený backend, ktorý umožňuje jednoduché spravovanie údajov o receptúrach, strojoch a používateľoch, ako aj napojenie na ďalšie systémy. Na tomto základe staviame a vyvíjame spoločne s vami vhodné navádzanie používateľa pre vás a vašich zamestnancov. Spoločne s vami a vašim procesným know-how sa postaráme o to, aby sa všetky postupy receptov riadne vykonávali a dokumentovali, a aby boli tieto informácie následne k dispozícii vo všetkých vašich systémoch.

  Na technickú realizáciu výmeny receptúry a formátu využívame nasledujúce servisné bloky:

  • Cyber Security
  • Backend Integration
  • HMI dizajn a vývoj
  • Dizajn a integrácia hardvéru
  • DevOps a manažment IT infraštruktúry

 • Monitorovanie skladových zásob

  Váš cieľ

  Chcete optimalizovať vašu výrobu a odľahčiť váš nákup. Na to potrebujete kontinuálnu kontrolu stavu naplnenia vášho skladu, aby sa jeho zásoby automatizovane monitorovali.

  Vaša výzva

  • Časté opätovné zaobstarávanie a vysoké náklady na zaobstarávanie znižujú ziskovosť.
  • Veľké odstavné a skladové plochy na materiály, ako obaly a C diely spôsobujú vysoké náklady na skladovanie.
  • Nákladné procesy objednávania a vysoké personálne a procesno-technické náklady znižujú efektívnosť.
  • Problémové miesta v dodávkach a neistá disponibilnosť materiálu zaťažujú výrobu a negatívne ovplyvňujú expedíciu.

  Naše riešenie

  So systémom Material Level Monitoring od spoločnosti Balluff, ktorý pozostáva z vhodnej senzoriky, sieťovej techniky, ako aj intuitívne používateľného softvéru, môžete optimalizovať vaše skladové zásoby. Naše snímače stavu naplnenia tak automatizovane monitorujú zásoby; príslušné údaje o spotrebe sa pritom dajú kedykoľvek vyvolať z databázy. Pomocou systému Material Level Monitoring sa dajú značne skrátiť aj celkové priebežné časy, pretože pri poklese pod stanovené hraničné hodnoty automaticky dostanete správu.

  Konfigurácia systému sa vykonáva intuitívne prostredníctvom webového prehliadača. Voliteľne sa môže systém napojiť aj priamo na systém ERP. Ak potom dôjde k poklesu pod minimálny stav, automaticky sa iniciuje objednávka a odošle sa dodávateľovi. Pre tento inteligentný manažment zásob je potrebná len kombinácia štandardného hardvéru a softvéru Balluff. Ak máte ďalšie požiadavky, môžeme samozrejme štandardný softvér individuálne prispôsobiť a rozšíriť.

  Na technickú realizáciu automatického sledovania vašich skladových zásob používame – v závislosti od stupňa individualizácie – nasledujúce servisné bloky:

  • Backend Integration
  • HMI dizajn a vývoj
  • Dizajn a integrácia hardvéru
  • Manažment údajov
  • DevOps a manažment IT infraštruktúry

Náš kompletný balík: od hodnotenia cez koncept až po implementáciu

V dôsledku digitalizácie a IIoT razantne rastie rozmanitosť technológií a stúpa tlak na integráciu. Toto neustále stavia automatizáciu pred nové výzvy; okrem iného sa tým otvárajú nové bezpečnostné otázky. Aby ste mohli úplne presne využívať predpoklady nových technológií, podporíme vás s našimi na mieru šitými riešeniami IIoT. Pritom sa budeme, samozrejme, riadiť absolútne vašimi potrebami.

Vychádzajúc z vašich požiadaviek pre vás vyvinieme individuálne 360° riešenia IIoT, pre ktoré zhodnotíme skutočnú situáciu, zohľadníme vašu infraštruktúru OT a IT a individuálne pre vás stanovíme vhodnú stratégiu, metodiku a technológiu. Napríklad upravíme vaše zariadenia za účelom najlepšej možnej funkčnosti. Okrem implementácie, ako je napr. integrácia do velínu, patrí k tomuto kompletnému balíku individuálna starostlivosť počas celého životného cyklu. Praktickosť našich riešení zaručujeme prostredníctvom prípadov použitia v scenároch IIoT.

Našimi prioritami sú pritom hospodárnosť a kvalita. A od začiatku myslíme na bezpečnosť údajov. Bezproblémové spojenie OT a IT je pre našich expertov samozrejmosťou. Títo využívajú rôzne kompetencie z oblasti IT a OT, výskumu a vývoja, procesného a projektového manažmentu, ako aj z oblasti predaja.

individuálne 360° riešenia IIoT od spoločnosti Balluff

Naše servisné bloky

 • (1) Industrial and Cyber Security

  Nájdeme vhodnú stratégiu

  IIoT, digitalizácia a čoraz väčšie zosieťovanie so sebou prináša nové scenáre ohrozenia, na ktoré je potrebné reagovať. S našimi dlhoročnými skúsenosťami a naším rozsiahlym know-how vám pomôžeme nájsť vhodnú obrannú stratégiu.

  Security Engineering

  Pri každom projekte IIoT je bezpečnosť centrálnou témou, ktorú náš koncept zohľadňuje už pri prvom kroku plánovania. Navrhujeme modely ohrozenia a vytvárame koncept pre ich celkové odvrátenie. Dosiahne sa tak maximálna miera bezpečnosti.

  Security Assessment

  Komplexné infraštruktúry OT alebo IT sú vystavené stále väčším ohrozeniam. A celý systém je vždy len taký silný, ako jeho najslabší článok. Sme schopní preniknúť touto komplexnosťou a nájsť slabé miesta. Pritom podrobne sledujeme každú úroveň: Infraštruktúru, architektúru, dizajn, hardvér a softvér, ako aj individuálne vyvinuté aplikácie a systémy.

  Security Consulting

  Rozmanitosť rôznych technológií, trendov a výrobkov prudko rastie a kladie rozsiahle požiadavky na bezpečnosť. My vám poskytneme komplexnú podporu, poradíme vám pri všetkých témach týkajúcich sa bezpečnosti a budeme vás sprevádzať napr. pri certifikácii ISO-27001.

 • (2) Backend Integration

  Ušité pre vás

  V dôsledku IIoT rýchlo narastajúce množstvá údajov potrebujú stabilný základ, na ktorom sa dá realizovať informačný tok s tvorbou hodnôt. Vyvíjame a integrujeme pre vás backendy šité na mieru. Tak na základe moderných, ako aj osvedčených technológií, ako napríklad webové a cloudové služby (napr. Spring/Spring Boot), jazyky založené na JVM alebo .Net Core.

  Vďaka tomu, že rozsiahle ovládame veľkú kombináciu technológií, ako aj vývojové paradigmy ako napríklad polyglotné architektúry a mikroslužby, môžeme vám vždy ponúknuť na mieru prispôsobené riešenia.

 • (3) HMI dizajn a vývoj

  Vizualizácia poskytuje transparentnosť

  Akékoľvek procesy sa majú vizualizovať vo vašej automatizácii, my sa o to postaráme. Na paneli tak môžeme napríklad vizualizovať vašu výrobnú linku a sprehľadniť procesy a stavy.

  Priebehy tlaku znázornené na paneli poskytujú podrobné výpovede o stave stroja a sú vhodné na analýzu stavu a odchýlok. Ak sa napríklad vizualizujú zmeny v odbere prúdu, môžete si tak jediným pohľadom vyvodiť závery o stave zariadenia.

  Vizualizácia pre nás tiež znamená prispôsobiť váš Corporate Design digitálnemu svetu. Realizáciu pritom určuje využiteľnosť

 • (4) Embedded Development

  Takmer pre každé zariadenie

  S naším softvérom môžeme vami používaný hardvér optimalizovať pre vaše špecifické požiadavky. Platí to tak pre zariadenia Balluff, ako aj pre hardvér tretej strany. Pomocou našej modifikácie sa môžu napríklad čítať a zapisovať údaje na dátový nosič RFID prostredníctvom NFC.

  Čokoľvek používate, my umožníme komunikáciu vašich zariadení s nadradenými systémami až po Cloud.

 • (5) Smart Devices a Enterprise Web

  Pre najrozličnejšie softvérové platformy

  Či už operačné systémy Android, iOS, Windows alebo Linux, akúkoľvek softvérovú platformu používate, my vyvíjame aplikácie pre najrozličnejšie koncové zariadenia, napríklad pre tablety, smartfóny, prenosné zariadenia a nositeľné zariadenia. Aj pre systém preferovaný vo vašom podniku.

  Navyše dostanete tiež hybridné aplikácie nezávisle od platformy, takže môžete využívať rôzne zariadenia. Procesy, údaje a analýzy sa tak môžu poskytovať na každom zariadení na ktoromkoľvek mieste tohto sveta.

  Pre Enterprise Web vyvíjame napr. panely, na ktorých môžete vizualizovať vaše aplikácie. Vaše smartfóny a počítače tak siahajú po tej istej platforme. Zjednodušuje to manipuláciu a zvyšuje hospodárnosť.

 • (6) Dizajn a integrácia hardvéru

  Stavajte na dlhoročnej odbornosti

  Ako špecialista na automatizáciu a dlhoročný partner rôznych odvetví priemyslu má spoločnosť Balluff k dispozícii nielen rozsiahle portfólio, ale aj fundované know-how a spoľahlivé skúsenosti.

  Táto kompetencia nám umožňuje ponúknuť vám optimálne hardvérové riešenia a integrovať ich do vašich aplikácií.

  Na základe potrieb pre vás vyvinieme nosný hardvérový koncept, vykonáme testy realizovateľnosti a integrujeme hardvér do vašej automatizácie. Využite túto odbornosť.

 • (7) Manažment údajov

  Základ vysokej transparentnosti a spoľahlivých prognóz

  Zber, spracovanie a analyzovanie údajov je základom pre preventívnu údržbu. Z týchto údajov sa dajú získať cenné informácie, ktoré môžete znova produktívne využívať vo vašej automatizácii. Dajú sa odčítať tendencie a zistiť ich príčiny. Včas tak rozpoznáte možné slabé miesta v procese a môžete na to priamo reagovať.

  Transparentnosť vďaka cielenému manažmentu údajov vám otvorí priestor pre manipuláciu, aby sa napríklad zamedzilo neplánovaným prestojom zariadení.

 • (8) DevOps a manažment IT infraštruktúry

  Spájame rôzne svety

  Vďaka priemyselnému internetu vecí (IloT) idú ruka v ruke kedysi oddelené oblasti ako informačná a operatívna technológia. Pretože komplexne vybudované stroje so zosieťovanou senzorikou a softvérom si vyžadujú súhru OT a IT.

  Náš tím DevOps podporuje spolupôsobenie obidvoch svetov. Pre bezproblémové fungovanie prístrojov a zariadení navrhujeme vhodné infraštruktúry. Pritom do nášho vývoja vstupuje kompletné prostredie. Optimalizujte aj vy celý proces.

  S naším manažmentom IT infraštruktúry máte navyše k dispozícii premyslené cloudové inžinierstvo, ktoré sa zameriava na vaše procesy. Akékoľvek IT systémy využívate, postaráme sa o optimálny prenos údajov do cloudu a poskytneme vám pomoc pri manažmente údajov.