Senzorika a identifikačné systémy na realizáciu programu Industrie 4.0
Senzorika a identifikačné systémy na realizáciu programu Industrie 4.0

Koncentrovaná odborná spôsobilosť na priemyselnú automatizáciu

Program Industrie 4.0 vyžaduje dostupnosť všetkých relevantných údajov v reálnom čase
a schopnosť vyvodzovať na ich základe vždy optimálny tok zhodnocovania.

Zabezpečíme dostupnosť týchto údajov. Senzorika a identifikačné systémy spol. Balluff zaznamenávajú, distribuujú a interpretujú údaje a starajú sa o ich prenos do nadradených systémov.

Program Industrie 4.0 podporuje inteligentné výrobné systémy. K tomu potrebné technológie nájdete u nás. Poskytneme vám podporu pri navrhovaní, vývoji a realizácii individuálnych riešení v najrôznejších odvetviach. Ako spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu zvyšujeme spolu s vami efektivitu a hospodárnosť vašich procesov, a tým aj vašu konkurencieschopnosť.

Podporíme vás pri realizácii programu Industrie 4.0

 • Reálne údaje pre koncept Digitálna výrobná prevádzka

  Inteligentné snímače I4.0 prinesú do výroby flexibilitu a transparentnosť

  Koncept Digitálna výrobná prevádzka potrebuje snímače na zásobovanie modelov zariadení údajmi v reálnom čase na získanie spoľahlivých informácií o stave zariadení a výroby. Ako „oči a uši“ automatizácie zhromažďujú a spracúvajú inteligentné snímače, ako napr. optoelektronický multifunkčný snímač BOS 21M ADCAP, informácie na miestach ich vzniku. Zaznamenávajú reálne prevádzkové stavy a pomocou IO-Link ich prenášajú iba vo forme čisto spínacích signálov.

  Okrem informácií o životnosti, úrovni zaťaženia, identifikácií poškodení ide aj o parametre prostredia, ako sú teplota, znečistenie alebo kvalita vyrovnania vzhľadom na identifikovaný objekt. Tieto informácie sú základom napr. pre systémy Monitorovanie stavu a Prediktívna údržba.

  Vďaka úprave a primárnemu spracovaniu zaznamenaných detekčných signálov už v snímači nie je potrebné komplexné programovanie riadenia zariadení a redukuje sa aj dátový tok v systémoch prevádzkových zberníc.

  Pretože princíp snímača BOS 21M ADCAP môžete upraviť pomocou IO-Link aj počas prebiehajúcej prevádzky, budete môcť detegovať úplne odlišné objekty v meniacich sa prevádzkových podmienkach. Až na základe toho sa umožní bezexpertná obsluha a rýchla zmena formátov. Zariadenia a stroje budete môcť súčasne využívať ešte flexibilnejšie ako doposiaľ.

  Snímač BOS 21M ADCAP vám vďaka svojím intuitívnym funkciám a vlastnostiam poskytne úplne nové podnety na riešenia v rámci konceptu Digitálna výrobná prevádzka a programu Priemysel 4.0.

  Optoelektronický multifunkčný snímač BOS21M

 • Parameterizácia

  Snímače tlaku s centrálnym nastavovaním parametrov poskytujú rýchle a presné výsledky merania

  Snímače na monitorovanie upínacieho tlaku sa používajú na zaistenie spoľahlivého upnutia obrobku a nástroja. Vynikajúco sa však hodia aj na monitorovanie technologických médií, ako sú chladiace prostriedky a mazadlá, hydraulické oleje a pneumatika.

  Vďaka centrálnemu nastavovaniu parametrov snímačov tlaku IO-Link nie je viac potrebný priamy prístup k nim. Preto sa môžu nainštalovať priamo na miesto diania. Do najvhodnejšej polohy z hľadiska techniky merania a optimálne pre konštrukciu stroja. Tým sa redukuje náročnosť inštalácie a zaisťuje sa maximálna dostupnosť stroja. Pretože pri výmene snímačov systémom Plug-and-Play sa dáta z vymieňaného snímača prenesú na nový.

  Zvláštnosti

  • Vysokopresné výsledky merania a optimálny dizajn stroja vďaka centrálnemu umiestneniu snímačov tlaku
  • Nízka náročnosť inštalácie a jednoduchá výmena snímačov vďaka systému Plug-and-Play
  Snímače tlaku IO-Link na monitorovanie upínacieho tlaku

  Snímače tlaku IO-Link na monitorovanie upínacieho tlaku

 • Vysledovanie systémom Poka Yoke

  Cielený manažment chýb zvyšuje kvalitu a produktivitu vďaka spätnému vysledovaniu

  Poka Yoke zabezpečuje transparentný proces vhodnou senzorikou od spol. Balluff, pretože všetky údaje sa dajú spätne vysledovať. Tým sa umožní cielený manažment chýb.

  Systémy RFID úplne zapisujú každú procesnú operáciu. Či použité diely, materiály alebo prevádzkové prostriedky – všetky informácie sa dokumentujú automaticky a máte ich k dispozícii v reálnom čase. Umožní sa včasná identifikácia typických slabín a prijatie príslušných opatrení.

  Výroba sa stane spoľahlivejšou, nápravné zásahy budú rýchlejšie a úpravy pri meniacich sa požiadavkách budú možné kedykoľvek.

  Zvláštnosti

  • Zaručené spätné vysledovanie údajov
  • Informácie o procesných operáciách v reálnom čase
  Vysledovanie systémom Poka Yoke

  Systémy RFID úplne zapisujú každú procesnú operáciu.

 • Zmena formátu pomocou snímačov dráhy

  Ethernetová sieť pracujúca v reálnom čase umožní vysokú dynamiku regulácie

  Magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL od spol. Balluff s ethernetovými rozhraniami pracujúcimi v reálnom čase prinášajú do strojárstva mnoho výhod. Pretože umožňujú mimoriadne rýchle, presné a absolútne meranie polohy a rýchlosti.

  Z tohto dôvodu sú vhodné na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká dynamika regulácie a presnosť. Zapojenie týchto meracích systémov do ovládania a zmena parametrov sa vďaka definovaným protokolom dajú vykonať jednoducho a časovo úsporne.

  Zvláštnosti

  • Žiadne opotrebovanie vďaka bezdotykovému princípu merania
  • Synchrónny prenos nameraných údajov v reálnom čase
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  Zmena formátu pomocou snímačov dráhy

  Zmena formátu pomocou snímačov dráhy

 • Zmena receptúr pomocou RFID

  Flexibilná dokumentácia údajov znižuje zaťaženie ovládania a automatizuje vašu výrobu

  Ako pamäťové médium umiestnené priamo na obrobku zvyšuje RFID od spol. Balluff flexibilitu vašej výroby. Pretože umožňuje uloženie všetkých parametrov a výrobných operácií.

  Výroba sa zautomatizuje: obrobok alebo držiak nástroja sa prihlásia priamo na stroji, takže sa umožní ich nastavenie podľa aktuálnych potrieb.

  Zvláštnosti

  • Flexibilná, bezdotyková dátová komunikácia
  • Automatizovaná výroba
  Zmena receptúr pomocou RFID

  Zmena receptúr pomocou RFID

 • Monitorovanie podmienok pomocou výkonných sieťových napájacích zdrojov

  Sieťové napájacie zdroje s funkciou prezenčného signálu sa postarajú o vysokú dostupnosť vašich zariadení

  Spoľahlivé a hladké napájanie je pre systémy v rámci náročnej priemyselnej automatizácie nevyhnutnosťou. Na bezporuchovú a efektívnu prevádzku vašich zariadení a strojov vám spol. Balluff ponúka výkonné sieťové napájacie zdroje.

  Boli vyvinuté špeciálne pre automatizáciu. Vďaka zobrazovaniu stavu a funkcii Heartbeat vždy zistíte, kedy sa zariadenie musí vymeniť. Tým sa umožní lepšie plánovanie údržby a teda aj vyššia dostupnosť.

  Pre vás to znamená: pôjdete už len na optimálny výkon.

  Zvláštnosti

  • Globálne použitie vďaka rozsiahlemu balíku osvedčení
  • Perfektná integrácia do vášho existujúceho riadiaceho balíka
  • Bezpečnosť pri skrate a preťažení v priemyselných prostrediach
  • Neobmedzené elektrické vedenie pre zvýšené požiadavky
  Monitorovanie podmienok pomocou výkonných sieťových napájacích zdrojov

  Monitorovanie podmienok pomocou výkonných sieťových napájacích zdrojov a nerušenú a efektívnu prevádzku

 • Prediktívna údržba pomocou Mold-ID

  Vysoká transparentnosť pri manipulácii s nástrojmi na predvídavú údržbu založenú na stave

  Mold-ID od spol. Balluff zaručuje optimálne vyťaženie nástrojov vďaka presnému spätnému sledovaniu, napr. pri nástrojoch na odlievanie vstrekovaním.

  Pretože každý nástroj má jednoznačnú identifikáciu, sú nesprávne priradenia alebo chýbajúce formy minulosťou. Paralelné počítanie výrobných cyklov umožňuje preventívnu údržbu nástrojov.

  Budete profitovať z predĺženej doby chodu, spoľahlivej prevádzky a vysokej produktivity vašich zariadení. Tým docielite aj zlepšenie hospodárnosti.

  Zvláštnosti

  • Ako autarkný systém sa dá doplniť do vybavenia bez ohľadu na výrobcu a vek stroja
  Prediktívna údržba pomocou Mold-ID

  Presné spätné sledovanie pri nástrojoch na odlievanie vstrekovaním pomocou Mold-ID

 • Zabezpečenie kvality pomocou RFID

  Správne údaje v správny čas na správnom mieste: Takto zabezpečíte kvalitu

  RFID od spol. Balluff vás pritom podporí pri zostavení mimoriadne efektívnej koncepcie výrobných procesov v rámci zabezpečenia kvality.

  Pretože systémy RFID zapisujú všetky údaje, ktoré vznikajú v rámci zhodnocovacieho reťazca. Tieto údaje môžu byť pre používateľa užitočné. Umožní sa tak napr. výlučná analýza obrobkov z určitej výrobnej linky alebo zmeny.

  Zvláštnosti

  • Bezdotyková dátová komunikácia
  • Výkonné a nákladovo výhodné
  Zabezpečenie kvality pomocou RFID

  Systémy RFID podporujú výrobné procesy v rámci zabezpečenia kvality