Výhody IO-Link: Vyššia efektívnosť, nižšie náklady
Výhody IO-Link: Vyššia efektívnosť, nižšie náklady

Efektivita a úspora nákladov – výhody IO-Link

Komunikačné rozhranie IO-Link ponúka rukolapné výhody: rýchlu a úspornú inštaláciu, nepretržitú diagnostiku a rýchlu výmenu snímačov. Pretože sa dajú parametrizovať z centrálneho bodu. Prináša to vyššiu flexibilitu a vyššiu účinnosť automatizácie.

IO-Link sa dá jednoducho nainštalovať

Pre IO-Link postačuje štandardný troj- alebo štvoržilový kábel. Jednotné štandardné rozhranie sa tak môže rýchlo integrovať do sveta prevádzkových zberníc. Dokonca aj zložité zariadenia sa dajú ľahko integrovať. Zaujímavé pritom je: Dokonca aj bez nákladnej tienenej kabeláže zaručuje digitálna komunikácia odolnosť proti rušeniu. Analógové signály sa pritom digitalizujú bez konverzných strát.

IO-Link zvyšuje dostupnosť strojov

IO-Link umožňuje rýchlu a bezchybnú výmenu snímačov a skracuje čas potrebný na uvedenie zariadenia do prevádzky. Prestoje sa podstatne zredukujú, pretože parametre vymeneného snímača IO-Link sú zariadením IO-Link Master alebo riadením automaticky zapísané do nového snímača. Uvedenie do prevádzky, zmeny formátu alebo zmena receptúry sa dajú spustiť centrálne prostredníctvom funkčných modulov riadenia. Tým ušetríte čas a zníži sa minimálny možný počet chýb. Ďalšia výhoda pre vás: Zariadenia IO-Link nie je možné zameniť, pretože sa dajú automaticky identifikovať cez IO-Link.

IO-Link umožňuje údržbu orientovanú na potrebu

Kontinuálne diagnostické údaje celého procesu predlžujú intervaly údržby, pretože zariadenia a stroje je vďaka automatickej dodatočnej regulácie cez IO-Link potrebné udržiavať oveľa zriedkavejšie. Tiež je možná prediktívna detekcia chýb. Pretože sa v procesore nepretržite zobrazujú úplné parametre procesu.

IO-Link robí prevádzku efektívnejšou

Snímače IO-Link sa dajú v stroji umiestniť priamo v miesto pôsobenia, nakoľko už prístupnosť k snímaču nezohráva žiadnu rolu. To je optimálne z hľadiska technológie procesov. Monitorovanie procesov, nastavovanie parametrov a analýza chýb snímačov IO-Link sa teraz vykonávajú v riadení. Strojové procesy sú tak časovo optimalizované. Okrem toho sú vylúčené oneskorenia a deformácie signálu. Pretože digitálny prenos dát zabezpečuje veľmi dobrú kvalitu signálu. Rozsiahle požiadavky na aplikáciu je možné ľahko realizovať pomocou IO-Link. Pretože binárne a analógové štandardné zariadenia sa môžu používať súčasne so snímačmi a akčnými členmi IO-Link.

IO-Link poskytuje výkonnú priebežnú sieť

Riadiace koncepty s IO-Link poskytujú jednoduché a univerzálne riešenia pre vysoko výkonnú sieť typu end-to-end, aby ste tak s univerzálnym rozhraním mohli profitovať z nízkych nákladov a boli flexibilnejší než kedykoľvek predtým.

Hovoríme IO-Link

Výhody IO-Link sú zrejmé: jednoduchá inštalácia, vysoká dostupnosť strojov, údržba v prípade potreby, efektívna prevádzka a výkonná nepretržitá sieť. Ako partner zaberajúci sa priemyselnou automatizáciou ponúka spoločnosť Balluff nielen širokú škálu produktov a služieb so zariadeniami ako sú IO-Link Master, rozbočovače IO-Link a snímače IO-Link, ale zároveň vyvíja spolu s vami riešenia pre priemyselnú automatizáciu ktoré sú prispôsobené vašim potrebám a ktoré je možné používať po celom svete.

Príklady

 • Migrácia prevádzkových zberníc

  IO-Link zabezpečuje vysoký normalizačný faktor

  Plug-and-Play vo všetkých sieťach

  Ako výrobca zariadení a strojov sa pohybujete v medzinárodnej sfére. Preto musia vaše výrobky spĺňať podmienky rôznych krajín. A musia byť prispôsobené rôznym sieťam.

  Bez ohľadu na krajinu, v ktorej pôsobíte, s IO-Link vám koncept pre priemyselnú inštaláciu poľa postačuje pre rôzne trhy: pre Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link alebo CC-Link IE/Field.

  Za účelom prispôsobenia zbernicového systému stačí len vymeniť Master. A môžete pokračovať v bezproblémovej práci s takmer identickými schémami zapojenia – bez ďalšieho úsilia.

 • Automatizácia robotov

  Jednoduché pripojenie M12 stačí

  Profitujte z minimálnych prestojov

  Moderné robotické systémy vyžadujú veľa snímačov – najmä v ramene robota. To však musí mať nízku hmotnosť, aby bola zabezpečená dynamika a minimálna spotreba energie. Zložité zapojenie viacpólových káblov navyše komplikuje vysokú účinnosť.

  Vďaka IO-Linku sú takéto ťažkosti minulosťou. Všetko, čo potrebujete, je štandardné pripojenie M12, aby ste zabezpečili funkciu robota – bez špeciálnych konektorov. I/O modul a ventilový terminál sú jednoducho prepojené a zložitosť je znížená.

  Rýchlu výmena nástrojov zrealizujete s indukčnými spojkami. Pretože bezkontaktne súčasne prenášajú dáta aj energiu cez vzduchovú medzeru. Plug-and-Play umožňuje rýchle pripojenie nástroja a automatické nastavenie parametrov cez riadenie prostredníctvom IO-Link. Už nebudete bojovať s prerušením káblov, ale budete profitovať z vysokej flexibility a minimálnych prestojov.

  1. IO-Link Master, 2. Vedenie prevádzkovej zbernice, 3. Elektrické vedenie, 7/8“, 4. Indukčná spojka 40 × 40 mm, základňa, IO-Link, obojsmerná, 5. Indukčná spojka 40 × 40 mm, Remote, IO-Link, obojsmerná, 6. Rozbočovač snímača M12, konfigurovateľný, V/V s rozšírením, 7. IO-Link konektor pre ventilové ostrovy (Festo, Bosch Rexroth), 8. Rozbočovač snímača M12, 16 vstupov, PNP, 9. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové

 • Rozšíriť decentralizáciu

  Komprimovať a zhromaždiť vstupno-výstupné signály

  Minimalizovať kritické inštalácie

  S IO-Link potrebujete len adresu uzla/IP adresu, aby ste mohli preniesť údaje až z 496 vstupov/výstupov. Kompresiou dát ušetríte cenné adresy a minimalizujete kritické inštalácie.

  Meradlá tu stanoví rozbočovač snímačov/akčných členov IO-Link s rozširovacím portom. V kombinácii s IO-Link Master vám ponúka úplne nové možnosti pre decentralizované rozšírenie vašej sieťovej topológie. Pretože prostredníctvom týchto portov môžete jednoducho pripojiť konektory ventilového terminálu alebo ďalší rozbočovač IO-Link: Plug-and-Play postačuje. Ďalšie vstupy/výstupy tak spracujete bez dodatočného Master.

  Konfigurácia až 496 vstupov/výstupov

  So 16-násobným IO-Link Master možno konfigurovať až 496 vstupov/výstupov. Dosah sa zdvojnásobí a mnohonásobne sa ušetria náklady.

  Na realizáciu tejto sieťovej štruktúry vám postačuje netienený štandardný kábel. To znamená, že budete plne využívať funkciu IO-Link, znížite náklady na kabeláž a ušetríte peniaze.

  1. IO-Link Master 2. Vedenie zbernice 3. Elektrické vedenie, 7/8“ 4. Rozbočovač snímača IO-Link, konfigurovateľný, V/V s rozšírením 5. Konektor pre ventilové ostrovy IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. Konektor pre ventilové ostrovy IO-Link (SMC, Parker, Norgren) 7. IO-Link konektor pre ventilové ostrovy (Numatics) 8. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové

 • Spätné sledovanie údajov

  Maximálna transparentnosť pre optimálny proces

  Zabezpečenie kvality

  Inteligentnou kombináciou RFID a snímačov s IO-Link vyriešite svoju identifikačnú úlohu a súčasne spracujete signály nákladovo efektívne.

  Pretože na zaistenie kvality zaznamenávajú RFID systémy celý výrobný proces a umožňujú jeho sledovanie v reálnom čase. Všetky údaje sa zdokumentujú priamo na obrobku alebo palete bez ohľadu na okolité podmienky, vzdialenosti zapisovania/čítania a technológie (nízkofrekvenčná – LF, vysokofrekvenčná – HF, ultravysokofrekvenčná UHF).

  V závislosti od množstva údajov a rýchlosti vám ponúkame rôzne zariadenia: Vyhodnocovacie jednotky BIS V na rýchle spracovanie veľkých objemov dát – a ak chcete tiež súčasne prevádzkovať hlavy na zapisovanie/čítanie LF, HF a UHF, pretože BIS V súčasne spracováva všetky technológie RFID.

  Pre štandardné úlohy Ident je vhodný IO-Link Master na pripojenie I/O jednotiek alebo snímačov/akčných členov s podporou IO-Link. Tak môže byť napríklad každý jednotlivý výrobný krok dodatočne zobrazený pomocou signálneho svetla „SmartLight“.

  1. Profinet, 8 × IO-Link Master 2. Profinet vedenie, M12 → RJ45, tienené 3. Profinet vedenie, M12 → M12, tienené 4. Elektrické vedenie, 7/8“, 4-žilové 5. Priemyselné RFID, Profinet vyhodnocovacia jednotka 4-násobná, 1 × IO-Link Master 6. Priemyselný RFID, hlava na zapisovanie/čítanie 7. Priemyselný RFID, dátový nosič 8. Rozbočovač snímača M12 (kovový), 16 V/V, konfigurovateľný 9. IO-Link SmartLight, 3 segmenty 10. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové 11. RFID pripájacie vedenie, M12 → M14, tienené, 4-žilové

 • Meranie, riadenie a regulácia

  Správne privádzanie procesných médií

  Na príklade prívodu oleja pre hydraulický valec

  Pomocou IO-Link a jednoduchých netienených štandardných káblov zabezpečíte správny prívod procesných médií. Vďaka tomu budete potrebovať iba jeden IO-Link Master na zaznamenávanie a postúpenie dát. Pre celý riadiaci obvod hlavného modulu používate iba jednu zbernicovú adresu.

  Napríklad pri prívode oleja hydraulického valca môžete plne automaticky merať, riadiť a regulovať všetky zapojené komponenty – snímač tlaku, teploty a prietoku, variabilný regulátor, riadiaci ventil a samotný hydraulický valec. A tým zabezpečíte optimálny prítok oleja.

  Snímače merajú prietok, teplotu a tlak oleja. Tieto údaje sa nepretržite prenášajú prostredníctvom Master do variabilného regulátora, ktorý ich porovnáva s požadovanou hodnotou, – v prípade potreby – spôsobuje dodatočnú reguláciu a poskytuje spätnú väzbu pre Master.

  Teraz je možné správne ovládať hydraulický valec cez riadiaci ventil. Aj tieto informácie prenáša Master do riadenia, ktorý generuje príkazy pre nastavenie hydraulického valca a riadiacich ventilov. Tieto príkazy sa dostávajú na miesto prostredníctvom Master. Unikátne pritom je: Celý riadiaci obvod možno použiť s netienenými troj- alebo štvoržilovými káblami.

  1. Profinet, 4 × IO-Link Master 2. Profinet vedenie, M12 → M12, tienené 3. Elektrické vedenie, 7/8“, 4-žilové 4. Snímač tlaku IO-Link 5. Snímač dráhy Profinet BTL7, dĺžka max. 7620 mm 6. Analógový konvertor IO-Link, vstup 0...10 V DC 7. Analógový konvertor IO-Link, výstup 0...10 V DC 8. Rozbočovač snímača M12, analógový 0...10 V DC, digitálny 9. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové 10. Pripájacie vedenie, M12 → M12, tienené, 4-žilové 11. Magnet pre snímač cesty 12. Elektrické vedenie, M12, 4-žilové

 • Signalzácia

  Priebežná diagnostika prevádzkových podmienok

  Nastaviteľné bez mechanickej úpravy

  Ak sa má výrobný proces bezproblémovo vizualizovať priamo na výrobnej linke, signálne svetlo SmartLight ponúka dokonalé riešenie. Pretože SmartLight vizualizuje operácie a trendy, takže získate možnosť priebežnej kontroly rôznych štádií. Tým sa optimalizujú čas cyklov a včas sa ukáže, či existujú problémové miesta alebo úlohy údržby.

  Zaujímavé pritom je: Rôzne režimy – režim bežiaceho svetla, režim segmentov a úrovní – sú nastaviteľné bez mechanickej modifikácie. Prostredníctvom riadenia môžete vybrať medzi bežiacim svetlom a farebným gradientom alebo zobrazením až piatich farebných segmentov.

  Rovnako dôležité je vidieť: SmartLight sa dá jednoducho dovybaviť.

  1. IO-Link Master 2. Vedenie prevádzkovej zbernice 3. Elektrické vedenie, 7/8“ 4. IO-Link SmartLight, 5 segmentov a húkačka 5. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové 6. Pevná noha pre IO-Link SmartLight, výška 400 mm 7. Pevná noha pre IO-Link SmartLight, výška 100 mm

 • Montáž a manipulácia

  Sieťový rozdeľovač pre komplexné úlohy

  Redukovateľné konštrukčné skupiny

  Či už chcete spájať signály, prepínať pneumatiku, zaznamenávať a vyhľadávať dáta alebo chcete zobraziť prevádzkové stavy pomocou signálneho svetla SmartLight, sieťový distribútor ako decentralizovaný kompresor dát vyrieši takéto zložité úlohy: Všetky analógové funkcie, RFID aplikácie, ovládanie ventilov, signalizácia a použitie decentralizovaných V/V.

  Na jeden výrobný segment stačí jeden IO-Link Master. Môžete zredukovať rôzne konštrukčné skupiny a vybrať a zrušiť výber možností zariadenia. To Vám umožní oveľa väčšiu flexibilitu. A ušetrí peniaze. IO-Link Master je zároveň veľmi výkonný. Dodatočné výhody sa získajú prostredníctvom ďalších funkcií, ako je displej, integrovaný prepínač a webový server, ktoré ho robia zvlášť užívateľsky prívetivým.

  1. IO-Link Master 2. Vedenie prevádzkovej zbernice 3. Elektrické vedenie, 7/8“ 4. Rozbočovač snímača M8, 16 vstupov, PNP 5. IO-Link konektor pre ventilové ostrovy (Festo, Bosch Rexroth) 6. IO-Link SmartLight, 3 segmenty 7. Priemyselné RFID, Hlava na zapisovanie/čítanie 8. Priemyselné RFID, dátový nosič 9. Pripájacie vedenie, M12 → M12, 4-žilové 10. Pripájacie vedenie RFID, M12 → M14, tienené, 4-žilové

Zistite viac o IO-Link od Balluff

Priemysel 4.0 Koncentrovaná odborná spôsobilosť pre priemyselnú automatizáciu

Priemyselné sieťové technické vybavenie Siete s IO-Link

Safety over IO-Link Bezpečnosť v kvalite spoločnosti Balluff

Zabezpečenie kvality Zlepšiť procesy, zabezpečiť kvalitu