Sieťové moduly
Sieťové moduly

Technológie prevádzkovej zbernice – pre špičkový výkon

Čoraz rýchlejšia, flexibilnejšia, efektívnejšia a variabilnejšia výroba si vyžaduje kontinuálnu komunikáciu od snímača až do siete internet. Tým narastá objem dát generovaných vo výrobných procesoch. Pre priemyselnú automatizáciu sa preto musia použiť komponenty, ktoré poskytujú tieto informácie. Rovnako je dôležitá aj infraštruktúra, ktorá tieto údaje prenesie cez všetky úrovne. Tu pomôže technológia prevádzkových zberníc. Moderný prenos dát cez systémy prevádzkových zberníc, ako sú Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link alebo Ethernet IP v kombinácii s IO-Link, vytvárajú ideálne podmienky na to, aby vaša výroba vyhovovala požiadavkám Priemyslu 4.0.

Čo je prevádzková zbernica?

Prvá generácia technológie prevádzkovej zbernice bola vyvinutá v 80-tych rokoch a nahradila bežné paralelné vedenie. Prevádzková zbernica nahrádza paralelné skupiny vodičov jediným zbernicovým káblom. Ak viaceré zariadenia odosielajú dáta cez jediné vedenie, musí byť jasne definované, kto (identifikátor), čo (nameraná hodnota, príkaz), kedy hovorí (iniciatíva). To umožňujú normované protokoly. V súčasnosti sa na trhu ponúka mnoho rôznych systémov prevádzkovej zbernice s rôznymi vlastnosťami. Od roku 1999 sú systémy prevádzkových zberníc po celom svete štandardizované normou IEC 61158 (Digitálna dátová komunikácia pre meranie a riadenie – prevádzková zbernica pre použitie v priemyselných riadiacich systémoch).

Systémy prevádzkovej zbernice a IO-Link

Protokol prevádzkovej zbernice zjednodušuje kabeláž, šetrí čas pri plánovaní a inštalácii a tým znižuje náklady. V kombinácii s IO-Link je technológia prevádzkovej zbernice ešte silnejšia. Vďaka IO-Link získa prevádzková zbernica vyššiu dátovú rýchlosť a protokol sa bude lepšie využívať. Systémy budú menej náchylné na rušenie a flexibilnejšie. Navyše sa znížia náklady, pretože nebude potrebné žiadne tienenie. Systém IO-Link pozostáva z viacerých zariadení: IO-Link Master, inteligentných snímačov a akčných členov s podporou IO-Link, ktoré sú pripojené k Master. Ak sa majú pripojiť binárne a/alebo analógové snímače a akčné členy, umožňujú to rozbočovače snímačov/akčných členov. IO-Link na to využíva troj- alebo štvoržilové štandardné priemyselné káble. Tie sú vysoko flexibilné a vhodné pre mnoho cyklov ohýbania. Jednoducho sa pripájajú, sú mimoriadne lacné a ich pripojenie je štandardizované.

Hovoríme IO-Link

Rozsiahle portfólio IO-Link od Balluff zahŕňa snímače s rôznymi funkčnými princípmi a bezkonkurenčnú škálu sieťových a pripojovacích technológií. IO-Link od Balluff tak podporuje všetky bežné protokoly prevádzkovej zbernice: So systémami prevádzkových zberníc, ako Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link a EtherCAT, hovoríme IO-Link vo všetkých oblastiach – pre rýchle uvedenie do prevádzky, optimálny priebeh procesov, vysokú konektivitu a maximálnu spoľahlivosť plánovania a nákladovú efektívnosť. S Balluff ako výrobcom snímačovej technológie a dlhoročným poskytovateľom riešení pre priemyselnú automatizáciu máte dobrú pozíciu pre budúcnosť a Priemysel 4.0. Zistite viac o podporovaných systémoch prevádzkových zberníc.

Technológie prevádzkových zberníc

 • Sieťové moduly pre Profibus

  Moderná výroba založená na efektívnej prevádzkovej a technologickej komunikácii

  Ako poskytovateľ riešení dodáva spol. Balluff široké spektrum komponentov na optimálne použitie zberníc Profibus. Vyspelá technológia prevádzkových zberníc je dlhoročnou a spoľahlivou oporou modernej výroby. Máme pre vás optimálne riešenie bez ohľadu na výrobcu riadenia.

  Budete profitovať z efektívnej zbernicovej a technologickej komunikácie s jednoduchým zapojením, z promptnej nadstavby vďaka priamej montáži do vášho zariadenia, ako aj z možnosti rýchlej prestavby. A to všetko aj v drsných priemyselných prostrediach. Naše riešenia s Profibus sú vhodné pre IO-Link. Znamená to, že môžete priamo využívať všetky výhody IO-Link. Vaša efektivita stúpne vďaka vyspelej technike pripojenia od spol. Balluff.

  Zaujímavosti

  • priebežná diagnostika: žiadny systémový výpadok
  • centrálne nastavovanie parametrov: rýchle obnovenie prevádzky zariadení
  • úspora času aj nákladov
  • jednoduchšia demontáž zariadení a bezpečnosť investícií vďaka normám IEC 61158/EN 50170
  Sieťové moduly pre Profibus
  Riešenia IO-Link s Profibus

 • Sieťové moduly pre Profinet

  Rýchlo, úsporne a robustne v priemyselnej automatizácii

  Fakt, že priemyselná automatizácia zaznamenala vďaka zbernici Profinet zásadný krok vpred, je jednoducho preukázateľný. Pretože pomocou systému Profinet spojíte pohony a zabezpečovaciu techniku priamo do jednej siete.

  Systém pracujúci na báze ethernetu je výraznejšie rýchlejší ako systém Profibus, dá sa s ním však bez problémov kombinovať. To isté platí pre spojenie s IO-Link. Ušetríte pri tom čas a vďaka konektivite sa postaráte o zlepšenie technologickej kvality.

  Naše sieťové moduly umožnia priebežnú integráciu zberníc Profinet – od riadiacej úrovne až po pohon. Aj v nepriaznivých prostrediach.

  Zaujímavosti

  • Inštalačná voľnosť, jednoduché zapojenie, priebežná diagnostika a centrálne nastavovanie parametrov vďaka spojeniu s IO-Link
  Sieťové moduly pre Profinet
  Riešenia IO-Link so systémom Profinet

 • Sieťové moduly pre CC-Link

  Získajte výkonné topologické riešenia riadiacich systémov s výrobkami z jedného zdroja

  Ako štandardizovaná prevádzková zbernica integruje CC-Link širokú škálu komponentov automatizácie od rôznych poskytovateľov. V Ázii je CC-Link dominantnou technológiou prevádzkových zberníc. Open-Network sa opiera o Partnerskú asociáciu pre CC-Link (CLPA), ktorá zastupuje viac ako 1 000 členských spoločností po celom svete.

  Ako účinný a integrovaný systém sa CC-Link zaručene postará o splnenie vašich požiadaviek. Využite naše vysokokvalitné a bohaté portfólio a zrealizujte výkonné topologické riešenia riadiacich systémov s výrobkami z jedného zdroja.

  Zaujímavosti

  • pre nepriaznivé prostredia: úplne zaliata, robustná skrinka
  • výkonná diagnostika jednoznačne identifikuje problémové oblasti
  • konštantná dátová priepustnosť aj pri veľkých objemoch dát
  • spoľahlivé ovládanie v reálnom čase
  • ovládania programovateľné pomocou siete
  • možnosť odpájania a pripájania sieťových staníc počas aktívnej prevádzky
  • automatická obnova sieťových staníc
  Riešenia IO-Link so systémom CC-Link

 • Sieťové moduly pre CC-Link IE/Field

  Zvládnite nástrahy automatizácie pomocou ultrafunkčných a praktických modulov

  Pre všetky oblasti priemyselnej komunikácie platí: Technológie prevádzkových zberníc a sieťové technológie musia spĺňať požiadavky na čoraz výkonnejšiu komunikáciu.

  Komunikácia musí byť súčasne čo najjednotnejšia. Práve z hľadiska úloh automatizácie v ázijskom priestore sa spol. Balluff podarilo spojiť komunikáciu na úrovni strojov a zariadení s komunikáciou so snímačmi/akčnými členmi: Sieťové moduly BNI pre CC-Link IE/Field pre úroveň zariadení na jednej strane a na priame spojenie s úrovňou snímačov/akčných členov na strane druhej.

  Na perfektné pripojenie vstupno/výstupných systémov k otvorenému, deterministickému vysokorýchlostnému sieťovému modulu CC-Link IE/Field sme vyvinuli mimoriadne praktické moduly prevádzkových zberníc s vysokou funkčnosťou. Vďaka svojim výnimočným parametrizačným a diagnostickým možnostiam zanecháva táto nová generácia všetky doterajšie riešenia s prehľadom za sebou.

  Zaujímavosti

  • Stupeň ochrany IP67
  • Úplne zaliate teleso
  • Displej, LED-diódy a integrovaný prístup SLMP (Seamless Message Protocol) na diagnostiku a nastavovanie parametrov
  Sieťové moduly pre CC-Link IE/Field
  Riešenia IO-Link so systémom CC-Link IE/Field

 • Sieťové moduly pre Devicenet

  Optimálne sieťové komponenty pri účinnom využití Devicenet

  Spoločnosť Balluff vám poskytne podporu pomocou celého spektra výkonnej sieťovej techniky, aby ste si mohli jednoducho vybrať vaše optimálne sieťové komponenty. Pre aplikácie v USA nájdete u nás preto všetky moduly na efektívne využitie Devicenet.

  Bez ohľadu na výrobcu riadenia budete vďaka nášmu portfóliu profitovať z bohatého a vyspelého programu pre Networking a Connectivity. Vďaka jasnej orientácii na vaše požiadavky nezostane mimo skriňového rozvádzača žiadne prianie nesplnené. Rozhodnete sa tak pre efektívnu prevádzkovú a technologickú kombináciu a ušetríte čas aj náklady.

  Zaujímavosti

  • jednoduchá inštalácia, promptná nadstavba, rýchla prestavba
  • nezávislosť od výrobcu riadenia
  sieťové moduly pre Devicenet
  riešenia IO-Link so systémom Devicenet

 • Sieťové moduly pre Ethernet/IP

  Náš štandard pre sieťovú techniku pre vysoký výkon zariadenia

  Vysoká efektivita sa nedá dosiahnuť bez optimalizovanej siete. Pre vaše výkonné zariadenie ponúkame rozsiahly sortiment pre Ethernet/IP. Ako celosvetovo uznávaný štandard pre sieťovú techniku, ktorý nahradil Devicenet už v mnohých oblastiach. Pretože technológia založená na Ethernete pracuje výrazne rýchlejšie a umožňuje integráciu techniky pohonov.

  Naše sieťové moduly pre Ethernet/IP bodujú okrem iného aj jednoduchosťou svojej obsluhy. Iba ethernetové moduly od spol. Balluff vám umožnia blokovanie IP adries a ochranu pred náhodnými zmenami. Tým sa zvyšuje bezpečnosť a zjednodušuje údržba.

  Zaujímavosti

  • Úspora času aj nákladov: rýchla inštalácia a jednoduchá integrácia do existujúcich sietí
  • jednoduchá výmena modulu vďaka inovačnému adresovaciemu konektoru
  sieťové moduly pre Ethernet/IP
  riešenia IO-Link s Ethernet/IP

 • Sieťové moduly pre EtherCAT

  Výkonná technológia na plnú flexibilitu

  Vynikajúci výkon, nízke náklady, flexibilná topológia a jednoduchá manipulácia – to sú výhody priemyselnej ethernetovej technológie EtherCAT. Ponúka plnú flexibilitu: od voľného výberu topológie cez možnosť pripájania a odpájania zariadení a segmentov v aktívnej prevádzke až po zálohovanie vedení v rámci prstencovej topológie.

  EtherCAT je vhodný nielen pre centralizované, ale aj decentralizované architektúry a podporuje komunikáciu master/slave, master/master a slave/slave. Okrem toho umožňuje pripojenie vnútorných prevádzkových zberníc.

  Pri využití existujúcej infraštruktúry sa pomocou protokolu EtherCAT Automation Protocol dá optimálne pokryť aj úroveň závodu. Najlepšie pomocou našich sieťových modulov.

  Zaujímavosti

  • Podpora až 65 535 účastníckych zariadení do vzdialenosti až 100 m
  • Medzinárodný štandard od roku 2007
  Sieťové moduly pre EtherCAT
  Riešenia IO-Link so systémom Ethercat

Zistite viac o IO-Link od Balluff

Priemysel 4.0 Koncentrovaná odborná spôsobilosť pre priemyselnú automatizáciu

Priemyselné sieťové technické vybavenie Siete s IO-Link

Safety over IO-Link Bezpečnosť v kvalite spoločnosti Balluff