Systémové prostredie pre individuálne spracovanie obrazu
Systémové prostredie pre individuálne spracovanie obrazu

Vytváranie sietí a riadenie Vision Solutions od spoločnosti Balluff

SmartCamera od spol. Balluff sa dá ľahko integrovať do akéhokoľvek systémového prostredia prostredníctvom rôznych rozhraní. Zostávate flexibilní takisto pri výbere variantu kamery.

Rozhrania zariadenia SmartCamera

SmartCamera disponuje početnými rozhraniami a tým sa dá veľmi flexibilne spojiť so systémovým prostredím. Jednotlivé signály môžete konfigurovať a priraďovať podľa vašich špecifikácií. Takisto sa dajú všestranne definovať a formátovať výsledné údaje. Tieto informácie odovzdáva inteligentná kamera nadradenému riadiacemu systému. Do priebehu kontroly sú zahrnuté aj údaje o predmete, ako napr. sériové čísla. Na minimalizovanie prenosu údajov a zaistenie procesnej siete možno inteligentnú kameru nakonfigurovať takým spôsobom, aby cez procesnú sieť prebiehali iba informácie nevyhnutné z hľadiska riadenia. Všetky ostatné údaje sú smerované do samostatnej siete Gigabit Ethernet.

Stručný prehľad rozhraní

 • Gigabit Ethernet (LAN)
 • Používateľsky konfigurovateľné vstupy a výstupy
 • Ovládanie UDP alebo TCP (prostredníctvom Gigabit Ethernet)
 • Fieldbus
 • IO-Link-Master

Komunikácia výsledkov prostredníctvom priemyselnej komunikačnej zbernice (fieldbus) alebo modulu IO-Link-Master

SmartCamera je k dispozícii s rôznymi rozhraniami stanovenými pre priemyselné prostredie. Sú k dispozícii ako varianty sietí typu fieldbus a IO-Link rozhranie. Každé prevedenie vám umožňuje odosielanie údajov priamo do riadenia na generovanie jednotlivých protokolov o skúške. Inteligentná analýza algoritmov vám pritom pripraví informácie zhromaždené v požadovanom formáte tak, ako to potrebujete.

Okrem toho môžete do kamier nahrávať, napríklad zo smartfónu, svoje vlastné súbory s obrázkami. Takto môžete na účel priemyselného spracovávania obrazu využívať rôznorodé a rýchle skúšobné možnosti. Vďaka flexibilite Vision Solutions od spoločnosti Balluff možete zo získaných informácii vždy odvodiť maximálnu hodnotu.

Stručný prehľad variantov

Variant IO:

 • TCP/IP – LAN spojenie (Gigabit-Ethernet) a až osem voľne programovateľných, elekricky izolovaných vstupov/výstupov
 • Osvetlenia s možnosťou priameho ovládania

Varianty sietí typu fieldbus:

 • TCP/IP – LAN spojenie (Gigabit-Ethernet)
 • Rozhranie procesu Profinet alebo Ethernet/IP
 • na jednoduché prepojenie s komponentmi IO-Link: IO-Link-Master 1.1
 • až osem voľne programovateľných vstupov/výstupov
 • Minimalizovanie zaťaženia procesnej siete: optimálne rozdelenie procesných údajov a reportov s obrázkami
 • osvetlenia s možnosťou priameho ovládania