Easy Tool-ID 2.0
Easy Tool-ID 2.0

Ľahká realizácia identifikácie nástroja

Easy Tool-ID 2.0 pomáha obsluhe stroja bezpečne a rýchlo odoslať údaje nástroja do obrábacieho stroja. S naším systémom je možné časy prípravy a chybné zadania výrazne znížiť. A všetky informácie máte kedykoľvek k dispozícii. Pretože na 7" displeji máte zobrazené všetky relevantné údaje nástroja.

Kontaktný formulár

Prostredníctvom dotykového displeja môžete dodatočne ručne aktualizovať údaje o vašom nástroji. Tak sa priebežne dokumentuje opotrebovanie nástroja. A doby životnosti na čipe RFID zostávajú vždy aktuálne. Tak sa zaručí optimálne využitie nástroja.

Odpadá náročná a drahá integrácia. Easy Tool-ID spojíte s obrábacím strojom jednoducho cez USB. K tomu sa konfigurácia realizuje prostredníctvom webového prehliadača podstatne ľahšie.

Špeciálne vlastnosti

  • Zníženie časov prípravy a chybných zadaní: bezpečný a rýchly prenos údajov nástroja cez USB
  • všetky údaje zobrazené textovo: skontrolovať všetky údaje nástroja na dotykovom displeji
  • Optimálne využitie nástroja: manuálna aktualizácia údajov nástroja prostredníctvom dotykového displeja
  • Dodatočná príprava bez nákladov: jednoduchá konfigurácia cez webový prehliadač, žiadny zásah do obrábacieho stroja a iba krátke časy prestoja

Kontrolér

Súvisiace témy

Mold-ID Maximálna efektivita v plastovom priemysle

Error-Proofing Predchádzanie chybám vo výrobných procesoch

Obrábanie kovov Presnosť a efektivita pre obrábacie stroje

Na prevzatie

Easy Tool-ID

Vysledovateľnosť počas výroby

Powertrain Assembly

Celý katalóg