Kódovanie nástrojov
Kódovanie nástrojov

Ukladanie všetkých relevantných údajov nástrojov a ich vyvolanie kedykoľvek

Priemyselné systémy RFID od spol. Balluff umožňujú vyhodnotenia, ktoré sú nevyhnutné na presné kalkulácie a pre moderný manažment kvality a nástrojov.

Spoľahlivo sa uložia všetky relevantné údaje nástrojov ako čísla, rozmery alebo údaje o životnosti. A sú dostupné kedykoľvek. Manažment nástrojov s podporou priemyselných RFID tým zjednodušuje správu údajov, zvyšuje kvalitu výrobného procesu a zlepšuje hospodárnosť. Naše robustné a výkonné priemyselné systémy RFID odolné voči okolitým vplyvom sú extrémne spoľahlivé a funkčne bezpečné, a to práve v drsných priemyselných prostrediach obrábacích strojov. Zaručuje to ich indukčný princíp fungovania.

Na individuálne riešenie vašich požiadaviek sú vám k dispozícii dátové nosiče, hlavy na zapisovanie/čítanie, vyhodnocovacie jednotky a príslušenstvo. Zvoľte si podľa vami požadovaného výkonnostného rozsahu. A profitujte okrem toho z jednoduchej integrácie systémov.

Vaše výhody

V porovnaní s konvenčnou manipuláciou s nástrojmi bez priemyselných RFID ponúka manažment nástrojov pomocou priemyselných RFID vyslovene množstvo výhod.

Zvláštnosti

  • Vyššia dostupnosť strojov
  • Vyššia hospodárnosť
  • Pohodlné a absolútne spoľahlivé zálohovanie údajov nástrojov
  • Jednoduchá integrácia do nástroja
  • Okamžité použitie

1. Obrábací stroj

Vďaka spoľahlivému, jednoznačnému priradeniu v zásobníku nástrojov budete profitovať z vyššej dostupnosti strojov. Všetky nástroje sú zaregistrované a automaticky sa prevezmú do pamäte zariadenia. Tým sa vylúči možnosť vloženia nesprávnych údajov alebo ich úplného zabudnutia.

2. Kontrola životnosti

Presná inventarizácia znižuje zásoby nástrojov a prináša veľký potenciál úspor. Presné spätné sledovanie nástrojov v pracovnom procese je zárukou efektívneho využívania nástrojov. Budete profitovať z maximálnej kvality, pretože nástroje sa budú ostriť alebo vymieňať v pravý čas. Všetko to zvyšuje vašu hospodárnosť.

3. Premeranie nástrojov

Zálohovanie údajov nástrojov je pohodlné a absolútne spoľahlivé. Všetky údaje sa ukladajú bezdotykovo na dátový nosič osadený priamo v držiaku nástroja. Tým sa vylučujú chyby pri zadávaní. Údaje nástroja sú s nástrojom spojené pevne a jednoznačne.

4. Nový nástroj

Ponúkame držiaky ako príslušenstvo pre všetky bežné držiaky nástrojov.

5. Sklad nástrojov

Nástroje sú dostupné priamo. Preto sa dajú využívať optimálne. Uložené údaje sa môžu vyvolávať kompletne, bez chýb a kedykoľvek.

Príbuzné témy

Mold-ID Maximálna efektivita v plastovom priemysle

Zabezpečenie kvality Predchádzanie chybám vo výrobných procesoch

Na stiahnutie

Traceability for Production

Powertrain Assembly

Tool Identification and Workpiece Tracking

Product Catalog