Kódovanie nástrojov
Kódovanie nástrojov

Ukladanie všetkých relevantných údajov nástrojov a ich vyvolanie kedykoľvek

Priemyselné systémy RFID od spol. Balluff umožňujú vyhodnotenia, ktoré sú nevyhnutné na presné kalkulácie a pre moderný manažment kvality a nástrojov.

Spoľahlivo sa uložia všetky relevantné údaje nástrojov ako čísla, rozmery alebo údaje o životnosti. A sú dostupné kedykoľvek. Manažment nástrojov s podporou priemyselných RFID tým zjednodušuje správu údajov, zvyšuje kvalitu výrobného procesu a zlepšuje hospodárnosť. Naše robustné a výkonné priemyselné systémy RFID odolné voči okolitým vplyvom sú extrémne spoľahlivé a funkčne bezpečné, a to práve v drsných priemyselných prostrediach obrábacích strojov. Zaručuje to ich indukčný princíp fungovania.

Na individuálne riešenie vašich požiadaviek sú vám k dispozícii dátové nosiče, hlavy na zapisovanie/čítanie, vyhodnocovacie jednotky a príslušenstvo. Zvoľte si podľa vami požadovaného výkonnostného rozsahu. A profitujte okrem toho z jednoduchej integrácie systémov.

Vaše výhody

V porovnaní s konvenčnou manipuláciou s nástrojmi bez priemyselných RFID ponúka manažment nástrojov pomocou priemyselných RFID vyslovene množstvo výhod.

Zvláštnosti

  • Vyššia dostupnosť strojov
  • Vyššia hospodárnosť
  • Pohodlné a absolútne spoľahlivé zálohovanie údajov nástrojov
  • Jednoduchá integrácia do nástroja
  • Okamžité použitie

1. Obrábací stroj

Vďaka spoľahlivému, jednoznačnému priradeniu v zásobníku nástrojov budete profitovať z vyššej dostupnosti strojov. Všetky nástroje sú zaregistrované a automaticky sa prevezmú do pamäte zariadenia. Tým sa vylúči možnosť vloženia nesprávnych údajov alebo ich úplného zabudnutia.

2. Kontrola životnosti

Presná inventarizácia znižuje zásoby nástrojov a prináša veľký potenciál úspor. Presné spätné sledovanie nástrojov v pracovnom procese je zárukou efektívneho využívania nástrojov. Budete profitovať z maximálnej kvality, pretože nástroje sa budú ostriť alebo vymieňať v pravý čas. Všetko to zvyšuje vašu hospodárnosť.

3. Premeranie nástrojov

Zálohovanie údajov nástrojov je pohodlné a absolútne spoľahlivé. Všetky údaje sa ukladajú bezdotykovo na dátový nosič osadený priamo v držiaku nástroja. Tým sa vylučujú chyby pri zadávaní. Údaje nástroja sú s nástrojom spojené pevne a jednoznačne.

4. Nový nástroj

Vďaka normalizovanej veľkosti na montáž do upínacích kužeľov HSK podľa ISO/DIS 12164-1-A a do strmých kužeľov SK podľa DIN 69871-A je integrácia do nástroja mimoriadne jednoduchá.

5. Sklad nástrojov

Nástroje sú dostupné priamo. Preto sa dajú využívať optimálne. Uložené údaje sa môžu vyvolávať kompletne, bez chýb a kedykoľvek.